Segurtasun Saila

Konpartitu

Hauteskunde Orokorrak 2016. Egutegiak-Gertaerak

Egutegiak

Egutegi orokorra: (egutegi honetako datatik datako epeak beti biak barnekoak dira)

Hauteskunde-deialdia

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Deialdiko dekretua egitea Maiatzaren 3a Konstituzioa, 99.5 eta Kongresu-araudia, 172.2
Hauteskundeen deialdia BOEan argitaratzea Maiatzaren 3a HAOLO, 42.1 eta 2

Hauteskunde-administrazioa: hauteskunde-batzordeak

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
PHB eta EHBen hasierako eraketa: bokal judizialak. Maiatzaren 6a HAOLO, 14.1
Bokal judizialak ordeztea. Maiatzaren 7tik 10era HAOLO, 14.2.
PHB eta EHBen osaera LHAOetan argitaratzea. Maiatzaren 11a HAOLO, 14.3
Hautagaitzen ordezkariek bokal ez-judizialak izendatzeko elkarrekin egindako proposamena. Maiatzaren 30etik ekainaren 8ra HAOLO, 10.1.b) eta 11.1.b)
Hautagaitzen ordezkariak adostasunera iritsi ezean, bokal ez-judizialak izendatzea PHBari edo EHBari dagokio. Ekainaren 9a HAOLO, 10.1.b) eta 11.1.b)

Barrutiak sailkatzea: hauteskunde-atalak eta -mahaiak

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
HEBPOk LHAOetan argitaratzea hauteskunde-atalen, hauteslekuen eta hauteskunde-mahaien kopurua eta muga. Maiatzaren 9a HAOLO, 24.2.
Hautesleek mugapen horien aurkako erreklamazioak aurkeztea PHBen aurrean. Maiatzaren 10etik 15era HAOLO, 24.3.
PHBek mugapenei buruzko erreklamazioak ebaztea. Maiatzaren 16tik 20re HAOLO, 24.3.
Hauteskunde-atalen, -mahaien eta hauteslekuen behin betiko zerrenda argitaratzea udaletxeetan eta INEren webgunean. Ekainaren 16tik 25era HAOLO, 24.4.

Erroldaren erakustaldia, hauteskunde-aldiko zuzenketak eta errolda-txartelak

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Indarrean diren hautesle-zerrenden erakustaldia, udaletxeetan eta kontsuletxeetan. Maiatzaren 9tik 16ra HAOLO, 39.2.
HEBPOn aurkeztea:
1.- Hautesleek erreklamazioak egitea, hautesle-zerrendan sartu edo ez sartzeagatik.
2.- Hautagaitzek erreklamazioak egitea, udaleko hautesle-erroldako hautesle-kopurua arrazoirik gabe asko handitu delako.
Maiatzaren 9tik 16ra HAOLO, 39.3. eta 4.
HEBPOk erreklamazioak edo inpugnazioak ebaztea. Maiatzaren 17tik 19ra HAOLO, 39.6.
HEBPOk agintzea zuzenketak jendaurrean jartzeko, eta aldaketa horiek erreklamaziogileei, udalei eta kontsuletxeei jakinaraztea. Maiatzaren 20a HAOLO, 39.6.
HEBPOren ebazpenen aurkako errekurtsoa administrazioarekiko auzien epailearen aurrean. Maiatzaren 21etik 25era HAOLO, 40.1.
Epaileak errekurtsoa ebaztea. Maiatzaren 26tik 30era HAOLO, 40.2.
Epailearen epaia jakinaraztea hautesleei, udalari, kontsuletxeari eta HEBPOri. Maiatzaren 30a HAOLO, 40.2.
HEBPOk hautesleei errolda-txartela bidaltzea. Maiatzaren 30etik aurrera HAOLO, 39.7
HEBPOk hautagaitzen ordezkariei eta EHBei hautesle-errolda entregatzea. Maiatzaren 31tik aurrera HAOLO, 41.5

Hauteskunde-mahaiak osatzeko zozketa

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Udalek zozketa egitea, hauteskunde-mahaietako kideak aukeratzeko. Maiatzaren 28tik ekainaren 1era HAOLO, 26.2 eta 4
EHBk mahaikideen izendapena jakinaraztea izendatutako partikularrei, bai eta eginbeharren eskuliburua ematea ere. Ekainaren 2tik 4ra HAOLO, 27.2.
Izendatutako partikularrek EHBren aurrean alegatzea mahaikide izatea eragozten dieten arrazoi edo desenkusak. Ekainaren 5etik 11ra HAOLO, 27.3.
EHBk ebaztea, eta hala badagokio, ordezkapena jakinaraztea lehen ordezkoari. Ekainaren 12tik 16ra HAOLO, 27.3.
Mahaikideek EHBri jakinaraztea ezin direla kargua betetzera joan. Ekainaren 22 arte HAOLO, 27.4.

Hautagaitzetako ordezkariak hauteskunde-administrazioaren aurrean

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Alderdiek, federazioek eta koalizioek HBZren aurrean ordezkari nagusiak izendatzea. Maiatzaren 3tik 11ra HAOLO, 168.1
Ordezkari nagusiak HBZren aurrean hautagaitzen ordezkariak izendatzea. Maiatzaren 3tik 13ra HAOLO, 168.2
HBZk PHBei jakinaraztea beren barrutietako hautagaitzen ordezkarien izenak. Maiatzaren 14tik 15era HAOLO, 168.3
PHBen aurrean hautagaitzen ordezkariak aurkeztea, izendapena onartzeko. Maiatzaren 16tik 17ra HAOLO, 168.4

Hautagaitzak aurkeztea eta aldarrikatzea

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Hautaezinak PHB eskudunaren aurrean aurkeztea/dimisioa ematea. Maiatzaren 6tik 23ra HAOLO, 7.1
Hautesle-elkarteen eta aurkeztu nahi duten baina 2015eko hauteskundeetan ordezkaritzarik lortu ez zuten hautagaitzen sinadurak jasotzea. Maiatzaren 3tik 23ra HAOLO, 169.3
Hauteskunde-koalizioaren eraketa jakinaraztea, dagokion PHBaren aurrean. Maiatzaren 4tik 13ra HAOLO, 44.2 eta 169.1
Hautagaitzak dagokion PHBaren aurrean aurkeztea. Maiatzaren 18tik 23ra HAOLO, 45 eta 169.1
Aurkeztutako hautagaitzak BOEn argitaratzea. Maiatzaren 25a HAOLO, 47.1 eta 169.4
Dagokion PHBak hautagaitzei jakinaraztea aurkitutako edo salatutako irregulartasunak. Maiatzaren 27a HAOLO, 47.2
Ordezkariek hautagaitzetan aurkitutako edo salatutako irregulartasunak konpontzeko epea. Maiatzaren 28tik 29ra HAOLO, 47.2
Dagokion PHBak hautagaitzak aldarrikatzea. Maiatzaren 30a HAOLO, 47.3
Aldarrikatutako hautagaitzak BOEn argitaratzea. Maiatzaren 31a HAOLO, 47.5 eta 169.4
Aldarrikatutako hautagaitzei PHBak boto-paperen ereduak entregatzea. Maiatzaren 31tik ekainaren 1era HAOLO, 70.4
Baztertutako hautagaitzek edo hautagaiek administrazioarekiko auzien epaitegian  hauteskunde-auziagatiko errekurtsoa aurkeztea. Ekainaren 1etik 2ra HAOLO, 49.1 eta 2
Aurkeztutako errekurtsoari buruzko ebazpen judiziala. Ekainaren 3tik 4ra HAOLO, 49.3
Konstituzio Auzitegiaren aurrean babes-eskaera. Ekainaren 5etik 6ra HAOLO, 49.4
Konstituzio Auzitegiak babes-eskaera ebaztea. Ekainaren 7tik 9ra HAOLO, 49.4

Hauteskunde-aldian botere publikoei ezarritako debekuak

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Aginte publikoei debekatzea publizitateko edo komunikazioko erakunde-kanpainak egitea, salbu eta interes publikoa babesteko eta zerbitzu publikoak egoki egiteko ezinbestekoak diren jarduketak. Maiatzaren 3tik ekainaren 26ra HAOLO, 50
Aginte publikoei debekatzea lortutako emaitzak edo betetako helburuak ekitaldietan aipatzea, bai eta hautagaitzen adierazpenak edo irudiak erabiltzea ere. Maiatzaren 3tik ekainaren 26ra HAOLO, 50.2
Aginte publikoei debekatzea obra eta zerbitzu publikoen inaugurazio-ekitaldiak egitea; hala ere, funtzionatzen has daitezke. Maiatzaren 3tik ekainaren 26ra HAOLO, 50.3

Hautagaitzen hauteskunde-aurrekanpaina

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Aurrekanpaina: Hauteskunde-zerrendei debekatzea hauteskunde-propagandako ekintzak egitea karteletan, merkataritza-euskarrietan edo hedabideetan. Maiatzaren 3tik ekainaren 9ra HAOLO, 53

Hauteskunde-kanpaina

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Hauteskunde-kanpainaren iraupena Ekainaren 10etik 24ra HAOLO, 51.2
Hauteskunde-inkesten emaitzak zabaltzeko debekua Ekainaren 21etik 25era Euskal Autonomia Erkidegoko publizitate instituzionalari buruzko abenduaren 23ko HAOLO, 69.7

Hauteskunde-kanpainako propaganda eta ekitaldiak

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Hautagaitzek hauteskunde-propagandarako posta-bidalketak Corresoen uzteko epea. Maiatzaren 1etik ekainaren  16ra 14:00 orduak arte 2016-06-15eko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da HAOLO, 59
PRE 667/2016 Agindua, 2016ko hauteskunde orokorretan posta-zerbitzuak dituen betebeharrei buruzkoa.
Udalek EHBei jakinaraztea kartelak doan jartzeko zer leku erabil daitezkeen. Maiatzaren 4tik 10era HAOLO, 56.1
EHBek hautagaitzei jakinaraztea zer leku dituzten kartelak jartzeko. Ekainaren 1a HAOLO, 56.3
Udalek EHBri, eta EHBk PHBri jakinaraztea zer lokal ofizial eta leku publiko dituzten hauteskunde-kanpainako ekitaldiak doan egiteko. Maiatzaren 4tik 13ra HAOLO, 57.1
LHAOetan argitaratzea zer lokal eta toki publiko dauden hauteskunde-kanpainako ekitaldiak doan egiteko. Maiatzaren 4tik 18ra HAOLO, 57.2
Hautagaitzen ordezkariek EHBri egitea lokal eta leku publikoak erabiltzeko eskaera. Maiatzaren 19tik ekainaren 2ra HAOLO, 57.2
EHBk lokal eta leku publikoak hautagaitzei esleitzea, eta hautagaitzen ordezkariei jakinaraztea. Ekainaren 3a HAOLO, 57.3

Egoitza espainian dutenek botoa posta bidez emateko

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Botoa posta bidez emateko eskaera egin behar da Maiatzaren 3tik ekainaren 16ra HAOLO, 72.a)
Erroldan inskribatuta daudelako ziurtagiria eta botoa emateko hauteskunde-dokumentazioa bidaliko die HEBPOk hautesleei. Ekainaren 6tik 19ra HAOLO, 73.1 eta 2
Hautesleek (botoa postaz emango dutenak) dokumentazioa bidaliko diote mahaiari. Ekainaren 6tik 23ra 2016-06-22ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da HAOLO, 73.3

Gaixo dauden edo desgaitasunak dituzten espainiako egoiliarrek botoa posta bidez emateko

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Gaixorik dagoen edo desgaitasuna duen pertsonak botoa posta bidez emateko eskaera egitea, notario bidez baimendutako pertsona baten bitartez. Maiatzaren 3tik ekainaren 16ra HAOLO, 72.c)
PHBak egiaztatuko du ea botoa posta bidez emateko eskaeretan lehen adierazitako baldintzak betetzen diren. Maiatzaren 3tik ekainaren 16ra HAOLO, 72.c)
PHBak, lehen adierazitakoak egiaztatu ondoren, dagokion HEBPOra itzuliko dira eskaerak . Ekainaren 20a arte 605/1999 ED, 8.3 artikulua
HEBPOk erroldan inskribatuta izatearen ziurtagiria eta botoa emateko dokumentazioa igorriko ditu hautesleak adierazitako helbidera. Ekainaren 6tik 19ra HAOLO, 73.1 eta 2
Botoa posta bidez mahaira bidaltzea. Ekainaren 6tik 23ra 2016-06-22ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da HAOLO, 73.3

Atzerrian aldi baterako bizi diren egoiliarrek posta bidez bozkatzeko (oporrengatik, ikasketengatik, negozioengatik kanpoan badira eta, betiere, baldin eta Espainiako egoiliarren hautesle-erroldan ageri badira)

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Kontsuletxeko matrikula-erregistroan "ez-egoiliar" gisa inskribatuta egon behar dute. Maiatzaren 3tik  ekainaren 6ra HAOLO, 74 eta
1621/2007 ED
Botoa posta bidez emateko eskaera egin. Maiatzaren 3tik ekainaren 6ra 2016-05-26ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da HAOLO, 74 eta
1621/2007 ED
HEBPOk botoa posta bidez emateko dokumentazioa bidaliko die atzerrian aldi baterako dauden egoiliarrei. Maiatzaren 31tik ekainaren 6ra (1) HAOLO, 74 eta
1621/2007 ED
Atzerrian aldi baterako dauden egoiliarrek botoa posta bidez bidaliko dute mahaira. Maiatzaren 31tik ekainaren 22ra HAOLO, 74 eta
1621/2007 ED

Itsasoan diren langileek botoa posta bidez emateko

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Botoa posta bidez emateko eskaera egin behar du, erradiotelegrafia bidez. 2015eko urriaren 27tik abenduaren 10era 605/1999 ED, 9.2, 3 eta 4 artikuluak
HEBPOak dokumentazioa bidaliko dio, itsasoan den pertsonak adierazitako portura, armadoreari, kontsignatarioari edo itsasontzira. 2015eko azaroaren 30etik abenduaren 13ra 605/1999 ED, 9.5
Itsasoan den pertsonak posta bidez bidaliko du botoa mahaira, estatuko edozein portutatik. Ekainaren 6tik 23ra 2016-06-22ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da 605/1999 ED, 9.6

Iraunkorki atzerrian bizi direnek botoa emateko

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
HEBPOak AEHZn inskribatutako hauteslearen helbidera igorriko die botoa eskatzeko inprimakia. Maiatzaren 3tik 28ra HAOLO, 75.1
Hautesleek HEBPOari igorriko diote botoa eskatzeko inprimakia. Maiatzaren 3tik ekainaren 6ra (2016-05-12ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da) HAOLO, 75.1
HEBPOak hauteslearen helbidera igorriko die botoa emateko dokumentazioa. Maiatzaren 31tik ekainaren 8ra (2) (2016-05-19ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da) HAOLO, 75.2 eta 3
Boto hori entregatzeko erak:
  1. Hauteslea zer kontsuletxetan inskribatuta dagoen, kontsuletxe horretako bulegora posta ziurtatua bidalita.
  2. Zer kontsuletxetan inskribatuta dagoen, kontsuletxe horretako bulegoko hautetsontzian botoa sartuta berak.
Ekainaren 1etik 21era
Ekainaren 22tik 26ra (20:00 ordu) (2016-06-08ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da)
HAOLO, 75.4
HAOLO, 75.5 eta 6
Kontsuletxeko bulegoek Kanpo Arazoetako Ministeriora bidaliko dituzte hautesleek hautetsontzian sartutako gutun-azalak (betiere ekainaren 24ra arte jasotakoak), baita kontsuletxeko funtzionarioak emandako akta ere. Ekainaren 25a eta 26a (2016-06-08ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da) HAOLO, 75.8
Kanpo Arazoetako Ministerioaren Bulegoak PHBetara bidaltzea hautesleek kontsuletxeetako hautetsontzietan sartutako gutun-azalak eta kontsuletxeetan jasotako posta bidezko botoak. Ekainaren 26tik 29ra HAOLO, 75.10 eta 11

Iraunkorki atzerrian bizi diren baina hauteskunde-prozesuaren aldian aldi baterako espainian diren egoiliarren posta bidezko botoa

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Espainiako edozein posta-bulegotan posta bidezko botoa eskatzea. Maiatzaren 3tik ekainaren 16ra HAOLO, 72.a)
HEBPOk erroldan inskribatuta izatearen ziurtagiria eta botoa emateko dokumentazioa igortzea hautesleak adierazitako helbidera. Ekainaren 6tik 19ra HAOLO, 73.1 eta 2
Hautesleek dagokien PHBari bidaltzea posta bidezko botoa, hauteskunde dokumentazioarekin. Ekainaren 6tik 23ra 2016-06-22ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da HAOLO, 73.3

Artekariak eta ahaldunak izendatzea

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Hautagaitzaren ordezkariak artekaria izendatzea. Maiatzaren 31tik ekainaren 23ra HAOLO, 78.1
EHBak taloitegiko 3. eta 4. orriak bidaltzea udaletxeetara, bozketaren egunean hauteskunde-mahaietan banatzeko. Ekainaren 24a eta 25a HAOLO, 78.2
Hauteskunde-mahaietako ahaldunak izendatzea. Maiatzaren 31tik ekainaren 26ra HAOLO, 76

Hauteskunde-administratzaileak, diru-laguntzen aurrerapena eta diru-laguntzen eguneratzea

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Alderdi politiko, federazio eta koalizioen ordezkari nagusiek administratzaile orokorra izendatzea HBZren aurrean. Maiatzaren 3tik 13ra HAOLO, 174.1
Alderdien ordezkari nagusiek hautagaitzetako administratzaileak izendatzea PHBaren aurrean. Maiatzaren 18tik 23ra HAOLO, 174.2
Administratzaile orokorrak eta hautagaitzakoak HBZri eta PHBari jakinaraztea irekitako kontu korrontearen zenbakia. Maiatzaren 3tik 26ra HAOLO, 124.1 eta 2
Hauteskunde-gastuen diru-laguntzaren % 30 aurreratzeko eskaera. Maiatzaren 24tik 26ra HAOLO, 127bis. 1 eta 2
Eskatutako aurrerapena ordaintzea. Ekainaren 1etik 9ra HAOLO, 127bis.4
Lortutako boto eta aulkien arabera hauteskundeetako diru-laguntzen zenbatekoak eguneratzea, bai eta hauteskunde-propaganda postontzietan banatzeko ere. Eta hautagaitzen hauteskunde-gastuaren muga finkatzea. Maiatzaren 4tik 8ra HAOLO, 175.4

Bozketa, boto-zenbaketa eta hautetsiak aldarrikatzea

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Bozketa Ekainaren 26a HAOLO, 84.1
EHBak boto-zenbaketa orokorra egitea. Ekainaren 29tik uztailaren 2ra HAOLO 103.1 / 107.2
Hautagaitzetako ordezkari eta ahaldunek PHBan erreklamazioak eta kexak aurkeztea. Uztailaren 3a HAOLO, 108.2
PHBk ebazpena eman eta hautagaitzetako ordezkari eta ahaldunei jakinaraztea. Uztailaren 4a HAOLO, 108.3
Hautagaitzetako ordezkari eta ahaldunek PHBren ebazpenaren aurkako errekurtsoa jartzea. Uztailaren 5a HAOLO, 108.3
PHBk espedientea eta txostena bidaltzea HBZri. Uztailaren 6a HAOLO, 108.3
PHBk ebazpena bidali duela jakinaraztea hautagaitzetako ordezkariei, eta HBZren aurrean agertzeko deitzea. Uztailaren 7a HAOLO, 108.3
HBZk audientzia ematea hautagaitzetako ordezkari eta ahaldunei. Uztailaren 8a eta 9a HAOLO, 108.3
HBZk aurkeztutako errekurtsoen ebazpena ematea eta PHBri jakinaraztea, hautetsien aldarrikapena egin dezan. Uztailaren 10a HAOLO, 108.3
PHBak hautetsiak aldarrikatzea. Uztailaren 11a HAOLO, 108.4
HBZk BOEan Kongresurako eta Senaturako hauteskundeen emaitzak argitaratzea, barrutiaren arabera. Abuztuaren 2tik aurrera HAOLO, 108.6

Ikusmen-desgaitasuna dutenentzako boto irisgarria

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Ikusmen-desgaitasuna duenak Barne Ministerioari telefonoz jakinaraztea, boto irisgarriaren prozedura erabiltzeko. Maiatzaren 3tik 31ra HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Barne Ministerioak ikusmen-desgaitasuna duenari baiestea jaso duela jakinarazpena, eta gaitasuna ematen zaiola, NANa aurkeztuta, bozketa-egunean dagokion mahaian Braillez idatzitako dokumentazioa jasotzeko. Maiatzaren 4tik ekainaren 1era HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Horretarako jarrita dauden Barne Ministerioaren webgunean —formatu irisgarrian— eta Barne Ministerioaren doako telefonoan, aldarrikatutako hautagaitzak eta haietako kideak kontsultatzeko aukera. Maiatzaren 31tik ekainaren 26ra HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Barne Ministerioak, udalen bitartez, hauteskunde-mahaietara bidaltzea ikusmen-desgaitasunak dituztenek botoa eman ahal izateko beharrezko Braille dokumentazioa. Hauteslekuetan gune irisgarri bat prestatuko da, dokumentazioa botoaren isilpekotasuna bermatzeko moduan erabiltzeko. Azken eguna: ekainaren 25a HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Boto-txartela aukeratuta eta gutun-azalean sartuta, hautesle den mahaian emango du botoa. Ekainaren 26a HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED

Hauteskundeekiko auzi-prozesua

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Hautetsiak izendatzeko ekitaldia dela-eta, PHB eskudunaren aurrean auzi-errekurtsoa jartzea. Uztailaren 12tik 14ra HAOLO, 112.1 eta 2
Justizia Auzitegi Goreneko administrazioarekiko auzietako salaren epaia. Azken eguna: abuztuaren 1a HAOLO, 113.1
Interesdunei epaiaren berri ematea. Abuztuaren 2ko ez beranduago HAOLO, 114.1

Diputatuen kongresua eta senatua eratzea

Gertaerak Egutegia Lege - Oinarria
Hautetsiekin Diputatuen Kongresua eta Senatua eratzeko data. Uztailaren 19a HAOLO, 112.1 eta 2

(1) y (2) Hautagaitzak deuseztatzeagatik inpugnaziorik egonez gero, epea ekainaren 14ra arte luzatu daiteke

Laburdurak:

BOE = Estatuko Aldizkari Ofiziala
LHAO = Lurralde historikoko aldizkari ofiziala
CER = Espainiako Egoiliarren Hautesle Errolda
CERA = Atzerriko Egoiliar Absenteen Hauteskunde Errolda
HEBPO = Hautesle Erroldaren Bulegoaren Probintzia Ordezkaritza
HBZ = Hauteskunde Batzorde Zentrala
PHB = Probintziako Hauteskunde Batzordea
EHB = Eskualdeko Hauteskunde Batzordea
PRE  Agindua = Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren agindua.
HAOLO = Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoa
ED = Errege Dekretua
KA = Konstituzio Auzitegia

Nabarmenduak

Twitter

Azken aldaketako data: