Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

ISV Sustapena 2023/2024 - Mahastizaintza eta ardogintzako esku-hartze sektorialaren programa hirugarren herrialdeetan sustatzeko eta komunikatzeko laguntzak

[ISV sustapena]

Deskribapena


Xedea

Ardogintzako produktuak hirugarren herrialdeetan sustatzeko eta komunikatzeko jarduerei laguntzeko 2023. urteko deialdia egitea, betiere 2023ko maiatzaren 1etik 2023ko abenduaren 31ra bitartean garatzen badira.

ETEen definizioa Europar Batasunaren arabera

Iruzurraren aurkako borroka

Nori dago zuzenduta


Hirugarren herrialdeetan sustapen-neurriak finantzatzeko laguntza-eskabideak honako hauek aurkez ditzakete:

a) Ardogintzako enpresak. 905/2022 Errege Dekretuaren 2. artikuluan ezarritako betekizunak betetzen dituzten ardogintzako enpresak. Eskabidea aurkezteko eguna baino lehen eratuta behar dute enpresek.

b) Mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeak, eta erakunde horiek biltzen dituzten elkarteak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1308/2013 Erregelamenduaren (EB) 152. eta 156. artikuluei jarraituz definituak.

c) Lanbidearteko erakundeak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1308/2013 Erregelamenduaren (EB) 157. eta 158. artikuluen arabera definituak eta maila nazionalean aitortuak, eta Espainian aitortuak Nekazaritzako elikagaien lanbidearteko erakundeak arautzen dituen abenduaren 30eko 38/1994 Legean xedatutakoari jarraituz.

d) Erakunde profesionalak: halakotzat hartuko dira haien azpiekintza gehienbat ardoaren sektorean egiten dutenak, eta estatuan aitortuta daudenak indarreko araudiarekin bat etorriz, betiere estatutuetako helburuen artean sustapen-azpiekintzak egitea jasota badute.

e) Ardogintzaren adierazpen geografiko babestuen eta jatorri-deitura babestuen kudeaketa- eta ordezkaritza-organoak eta haien elkarteak.

f) Bi ekoizle edo gehiago biltzen dituzten aldi baterako elkarteak edo elkarte iraunkorrak, baldin eta beren helburuen artean ardoa sustatzeko eta merkaturatzeko ekimenak garatzea badute.

g) Kooperatibek berek edo kooperatibakideek egindako ardoak merkaturatzen dituzten kooperatibak.

h) Ardogintzaren sektoreko enpresez bakarrik osatutako irabazi asmorik gabeko elkarteak, helburuen artean ardoak kanpoan sustatzea dutenak.

i) Hirugarren herrialdeetan produktuak eta merkatuak sustatzeko eta komunikatzeko jarduerak garatzeko legez ezarritako eskumena duten erakunde publikoak, baldin eta erakunde hori ez bada laguntzaren onuradun bakarra.

Ekoizleak biltzen dituzten aldi baterako elkarteek edo elkarte iraunkorrek ordezkari bat izendatu beharko dute, ahalmen nahikoa izango duena elkarteak laguntzen onuradun den aldetik izango dituen betebeharrak konplitzeko, hala ezartzen baita azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 11.3 artikuluan. Elkarteko kide guztiak onuradun izango dira, eta elkartean jarraitu beharko dute eskaera egiten denetik azaroaren 17ko 38/2003 Legean ezarritako finantza-kontroleko betebeharrak bukatu arte.

Onuradunek, langile-kopuruaren, enpresaren tamainaren eta azken urteetako lan-esperientziaren arabera, frogatu beharko dute gaitasun tekniko nahikoa dutela hirugarren herrialdeekiko merkataritza-harremanen eskakizunei aurre egiteko, eta badaukatela baliabide finantzario eta langile nahikoa bermatzeko neurria ahalik eta modurik eraginkorrenean aplikatzen dela. Horretaz gain, bermatu beharko dute aski produktu dutela, kantitate nahiz kalitatean, egindako sustapenaren ondorioz sor daitezkeen eskaerei epe luzeko erantzuna ziurtatzeko, behin sustapena bukatuta.

Betekizunak

  • Aldaketa-eskabide guztiak, aldaketa txikiak barne, 905/2022 Errege Dekretuaren 67. artikuluan deskribatuta dauden bezala, gutxienez azpiekintza egin baino 15 egun lehenago aurkeztu beharko dira.

Araudia


Erakundeak


Deitzen duen erakundea

  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

Finantzatzen/kofinantzatzen erankundea

  • Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsa (NBEUF)

Kontaktu-informazioa


Marian Alustiza / Mikel Albaina

Telefonoa: 945 01 96 84

E-maila: m-alustiza@euskadi.eus / m-albaina@euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1223001

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Ebazpena aldekoa bada, onuradunek, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari jakinaraziko diote, gehienez hilabeteko epean, dirulaguntza onartzen dutela ezarritako baldintzetan, eta, halaber, egikaritze onaren bermea gordailutu izana justifikatzen dutela, bat etorriz Batzordearen 2021eko abenduaren 7ko 2022/127 (EB) Erregelamendu Delegatuan aurreikusitako baldintzekin, zeinaren zenbatekoa ez baita izango Europar Batasunaren finantzaketaren zenbatekoaren % 15 baino txikiagoa, programa behar bezala egikaritzen dela bermatzeko. Egikaritze onaren bermea gordailutzeko justifikazioa onartzen dela jakinarazten ez bada edo aurkezten ez bada, laguntzari uko egin zaiola ulertuko da, eta espedientea artxibatu egingo da bestelako izapiderik gabe.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

Justifikazioa eta dokumentazioa aurkeztea


Beste tramite batzuk