Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Lege Gordailua

Lege-gordailuari buruzko uztailaren 29ko 23/2011 Legeak (pdf, 234,70 kB), honako definizio hau ematen du bere lehenengo artikuluan: "…lege-gordailua da instituzio juridiko bat, Estatuaren Administrazio Orokorrari eta autonomia-erkidegoei aukera ematen diena edozein euskarritan eta edozein prozeduraren bitartez –doan edo ordainpean– banatzeko edo publikoki komunikatzeko diren mota orotako argitalpenen aleak jasotzeko, eta xede duena, halaber, unean-uneko garaian Espainiako kulturen ondare bibliografikoa, soinuduna, ikusizkoa, ikus-entzunezkoa eta digitala zaintzeko betebeharrari men egitea, bai eta ondare horretan sarbidea izateko aukera ematea ere, betiere kultura, ikerketa edo informazio arrazoiak tarteko direla…”.

Bigarren artikuluak lege-gordailuaren helburuak jasotzen ditu, alegia: lehenengo eta behin, ondare hori osatzen duten argitalpenak bildu, biltegiratu eta kontserbatzea, haiek zaindu eta hedatzeari begira.  Eta bigarrenik, estatistikak egin ahal izatea. Horretaz gainera, ekoizpena deskribatzea, beste batzuekin datuak trukatu ahal izateko, eta sarbidea eta kontsulta ahalbidetzea.

Laugarren artikuluak lege-gordailua behar duten argitalpenak zerrendatzen ditu: “Espainian edozein ekoizpen, edizio edo zabalkunde prozedura erabiliz ekoitzi edo editatzen den argitalpen oro, edozein dela erabiltzen den banatzeko edo komunikatzeko euskarri edo bitartekoa (ukigaia zein ukiezina)”.

 • Liburu eta liburuxka inprimatuak (salgai egon zein ez egon)
 • Orri inprimatuak (merkaturatzeko ez direnak)
 • Baliabide jarraituak: argitalpen seriatuak, aldizkariak, urtekariak, oroit-idazkiak, egunerokoak eta baliabide integragarriak (orri solte eguneratzekoak)
 • Partiturak
 • Estanpa jatorrizkoak
 • Argazki editatuak
 • Laminak, kromoak, kartak, postalak eta zorion-txartelak.
 • Iragarpen- eta publizitate-kartelak
 • Mapak, planoak, atlasak, itsasketa-mapak, mapa aeronautikoak eta zerukoak
 • Haur Hezkuntzako testu-liburuak, Lehen Hezkuntzakoak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzakoak, Batxilergokoak eta Lanbide Hezitakoak
 • Dokumentu soinudunak
 • Ikus-entzunezko dokumentuak
 • Mikroformak
 • Edozein euskarritako dokumentu elektronikoak
 • Finkatzeko edo erregistratzeko moduko webguneak
 • Dokumentu osoen kopia berriak

Bosgarren artikuluak lege-gordailua behar ez duten argitalpenak aipatzen ditu, besteak beste:

 • Administrazio publikoetako, instituzio eta erakundeetako –enpresarialetakoak barne– argitalpen zenbait; adibidez, zirkularrak, jarraibideak edo prozedura-eskuliburuak
 • Posta-zigiluak
 • Gizarte-gaietako inprimakiak (gonbit-txartelak, hil iragarkiak, txartelak, bazkide-txartelak, tituluak…)
 • Bulegoetako eta bestelako inprimakiak, galdera-sortak eta inkestak
 • Eskaera baten ondoriozko inprimakiak
 • Prentsa-txostenak
 • Publizitaterako merkataritza-orriak
 • Merkataritza-katalogoak
 • Egutegiak eta agendak
 • Hiru dimentsioko objektuak
 • Jarraibide eskuliburuak

6. artikuluak,: "Lege-gordailua egin beharra duten subjektuak”, honela dio: “Helbidea, bizilekua edo establezimendu iraunkorra Espainiako lurraldean duten argitaratzaileek egin behar dute lege-gordailua, obra non-nahi inprimatu den ere."

7. artikuluak, “Lege-gordailuaren zenbakia eskatu beharra duten subjektuak", honela dio: “Formatu ukigarri batean argitaratzen diren obren argitaratzaileek eskatu behar dute lege gordailuaren zenbakia. Zenbakia eskatzera behartuta dagoen argitaratzaileak eskatu ez badu, orduan ekoizleak, inprimatzaileak, estanpatzaileak edo grabatzaileak eskatu beharko du, ordena horretan berean". (M-1) (PDF, 91 KB).

12. artikuluak, “ “Gordailua eratzea”, honela dio 1. puntuan: "Lege gordailua egin behar dutenek argitaratzailearen egoitza soziala kokatuta dagoen autonomia erkidegoak erabakitzen duen lege-gordailuaren bulegoan eratu beharko dute lege-gordailua, lege honek ezartzen duen sistemaren bitartez eta betiere banaketari edo salmentari ekin baino lehen." (M-5) (PDF, 41 KB).

Lege-gordailuaren zenbakia dela eta, arreta berezia eskatzen duten kasuak:

14. artikuluak, 3. puntuan, honela dio: “Honako hauek lege-gordailuaren zenbaki bakarra izango dute beti":

 1. “Baliabide jarraituak, aldizkako argitalpenak (egunkariak eta aldizkariak, adibidez), argitalpen seriatuak eta baliabide integragarriak, nahiz eta haien aldizkakotasuna aldakorra izan. Argitaratzaileak edo inprimatzaileak beren helbidea aldatzen badute ere, eutsi egingo zaio puntu honetan jasotzen diren argitalpenen lege-gordailuaren zenbakiari. Alde horretatik, euskarri ezberdinetan zabaltzen diren aldizkako argitalpenek lege-gordailuaren zenbaki berari eutsiko diote, euskarri grafiko edo elektronikoak edo baliabide integragarriak badira ere.”
 2. "Liburuki bat baino gehiago dituzten lanak”

Eta 4. puntuan: “Euskarri ezberdinetako edizio paraleloek lege-gordailuaren zenbaki bana eramango dute. Lan batek edizio bat baino gehiago baditu, edizio bakoitzak bere lege-gordailuaren zenbakia eramango du, diferentea, salbu egunkarien edizioek, zeinek lege-gordailuaren zenbaki bera eramango duten.

Eskatzaileak bere probintziako Lege Gordailuaren Erregistrora jo behar du. EAEn hauek dira erregistroen helbideak:

 • Eusko Jaurlaritzaren egoitza
  Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
  Lege Gordailua
  Donostia-San Sebastián, 1
  01010 - Vitoria
  Tel: 945 01 81 17
  Fax: 945 01 95 34
 • Eusko Jaurlaritzaren Bizkaiko Ordezkaritza
  Kultura eta Hizkuntza Politika Lurralde Zerbitzua
  Lege Gordailua
  Gran Vía, 85
  48011 - Bilbao
  Tel.: 94 403 16 52
  Fax: 94 403 16 51
 • Eusko Jaurlaritzaren Gipuzkoako Ordezkaritza
  Kultura eta Hizkuntza Politika Lurralde Zerbitzua
  Lege Gordailua
  Andia, 13
  20004 - Donostia-San Sebastián
  Tel.: 943 02 29 67
  Fax: 943 02 29 65

Lanetan honakoak agertu behar dira:

 • "D.L" laburtzapena gaztelaniaz (Depósito Legal) eta "L.G." laburtzapena euskaraz (Lege Gordailua)
 • Lurraldeari dagozkion siglak: "VI" Arabarentzat, "BI" Bizkaiarentzat eta "SS" Gipuzkoarentzat
 • Lanari esleituriko zenbakia
 • eta, azkenik, lege-gordailua eman zaion urtea
Adibidea:
D.L. VI 236-2005 gaztelaniaz
L.G. VI 236-2005 euskaraz

Leku honetan agertuko da:

 • Liburu eta liburuxketan, ISBNren ondoan, azal-barrualdean edo eskubide-orrialdean
 • Egunkarietan eta egunkari-formatuko argitalpen seriatuetan, ale bakoitzaren goiburuan
 • Ikus-entzunezkoetan, karatula edo kaxa babesgarrian. Ikustekoak direnetan, gainera, lehendabiziko fotogrametan
 • Oro har, ongi ikusteko tokian eraman behar dute argitalpen guztiek

Honakoak arau-haustetzat joko dira:

 • Lana argitaratzea lege-gordailua eskatu gabe
 • Lana argitaratzea lege-gordailu faltsu edo osatugabe baten pean
 • Aginduzko aleak ez entregatzea
 • Izapidetze-epeak ez betetzea, bai aleak entregatzeko garaian bai luzapen eta baliogabetzeetan.

Gainera. komeni da jakitea

ISBN (Liburuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua) eta ISSN (Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua) normalizaturiko zenbaki-kode nazioartekoak direla, hurrenez hurren lan baten eta argitalpen seriatu baten edizio jakin bat identifikatzen dutenak.

Horri buruz argitutarako azken legeria

 

Esteka interesgarria:

ISBN Agentzia

Atal honetan Euskadiko Autonomia Erkidegoko Lege Gordailuaren hiru Erregistroen kudeaketak sortarazten dituen estatistikak jasoko dira, honako irizpide hauen arabera: eskatzaile-mota, dokumentu-mota eta dokumentuaren hizkuntza. Gainera, informazio espezifikoa eskaintzen da, bai izapidetutako eskaerei buruz bai eta maiztasunaren araberako argitalpen seriatuei buruz ere.

Azkenik, gogorarazi nahi dugu datuak bi modutan kontsultatu daitezkeela: Autonomia Erkidegokoak, orotara, edota lurralde historikoaren arabera, hau da, Arabakoak, Gipuzkoakoak eta Bizkaikoak.


2014

Tramitatutakoak orotara (pdf, 26 KB)

Hizkuntzaren arabera

Eskatzailearen arabera

Material motaren arabera

Aldizkako argitalpenak aldizkotasunaren arabera

Igo


2013

Tramitatutakoak orotara (pdf, 26 KB)

Hizkuntzaren arabera

Eskatzailearen arabera

Material motaren arabera

Aldizkako argitalpenak aldizkotasunaren arabera

Igo


2012

Tramitatutakoak orotara (pdf, 26 kB)

Hizkuntzaren arabera

Eskatzailearen arabera

Material motaren arabera

Aldizkako argitalpenak aldizkotasunaren arabera

Igo


2011

Tramitatutakoak orotara (pdf, 26 kB)

Hizkuntzaren arabera

Eskatzailearen arabera

Material motaren arabera

Aldizkako argitalpenak aldizkotasunaren arabera

Igo


2010

Tramitatutakoak orotara (pdf, 25,29 kB)

Hizkuntzaren arabera

Material motaren arabera

Aldizkako argitalpenak aldizkotasunaren arabera

Igo


2009

Tramitatutakoak orotara (pdf, 25,29 kB)

Hizkuntzaren arabera

Eskatzailearen arabera

Material motaren arabera

Aldizkako argitalpenak aldizkotasunaren arabera

Igo


2008

Tramitatutakoak orotara (pdf, 25,48 kB)

Hizkuntzaren arabera

Eskatzailearen arabera

Material motaren arabera

Aldizkako argitalpenak aldizkotasunaren arabera

Igo


2007

Tramitatutakoak orotara (pdf, 25,30 kB)

Hizkuntzaren arabera

Eskatzailearen arabera

Material motaren arabera

Aldizkako argitalpenak aldizkotasunaren arabera

Igo


2006

Tramitatutakoak orotara (pdf, 25,23 kB)

Hizkuntzaren arabera

Eskatzailearen arabera

Material motaren arabera

Aldizkako argitalpenak aldizkotasunaren arabera

Igo


2005

Tramitatutakoak orotara (pdf, 25,28 kB)

Hizkuntzaren arabera

Eskatzailearen arabera

Material motaren arabera

Aldizkako argitalpenak aldizkotasunaren arabera

Igo


2004

Tramitatutakoak orotara (pdf, 25,24 kB)

Hizkuntzaren arabera

Eskatzailearen arabera

Material motaren arabera

Aldizkako argitalpenak aldizkotasunaren arabera

Igo


2003

Tramitatutakoak orotara (pdf, 25,24 kB)

Hizkuntzaren arabera

Eskatzailearen arabera

Material motaren arabera

Aldizkako argitalpenak aldizkotasunaren arabera

Igo


2002

Tramitatutakoak orotara (pdf, 25,21 kB)

Hizkuntzaren arabera

Eskatzailearen arabera

Material motaren arabera

Aldizkako argitalpenak aldizkotasunaren arabera

Igo

Adobe ReaderPDF formatoan irakurtzeko Acrobat Reader programa behar duzu