Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 96. zk.), 2024ko maiatzaren 17a, ostirala

Sumario n.º 96, viernes 17 de mayo de 2024


AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BESTELAKO XEDAPENAK

LAN ETA ENPLEGU SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
LAN ETA ENPLEGU SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

Pribatuen iragarkiak
MUSIKENE

Anuncios particulares
MUSIKENE