Hezkuntza Saila

Hezkuntza Bereziko lan-legepeko langileak: Ikastetxeen esleipen telematikoa 2021-2022 (Berritzegunera atxikitako langileak)

  • Agindua, 2019ko ekainaren 4koa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez lanpostuaren adjudikazioa arautzen baitzaie fisioterapeuta, terapeuta okupazional, hezkuntza-laguntzako espezialista, transkribatzaile edo materialaren egokitzaile eta zeinu-hizkuntzako interprete kategorietan ordezkapenak egiteko hautagai-zerrenden parte direnei, eta zeinaren bidez ezartzen baita lan-kontratudun langile finkoei, mugagabe ez-finkoei eta bitartekoei zentroen urteko esleipena egiteko prozedura, fisioterapeuta, terapeuta okupazional eta hezkuntza-laguntzako espezialista kategorietan (EHAA, 2019-06-17)
  • Ebazpen bateratua, 2021eko apirilaren 26koa (leiho berri batean irekitzen da), Langileak Kudeatzeko zuzendariarena eta Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako zuzendariarena, zeinaren bidez sistema informatizatua ezartzen den lan-kontratudun langile finkoei, lanpostu hutsak betetzeko bitartekoei eta mugagabe ez-finkoei ikastetxeen urteko esleipena partzialki era telematikoan egiteko prozedura, Berritzegunera atxikitako fisioterapeuta, terapeuta okupazional eta hezkuntza-laguntzako espezialista kategorietan.

2021/2022 ikasturterako lan-egokitzapena duten parte-hartzaileak beharra aukeratuko dute 2021eko maiatzaren 4an. Berritzeguneko zuzendaria jarriko da haiekin harremanetan.

Parte-hartzaile guztiek derrigorrez parte hartu beharko dute Berritzeguneko bileran. Bilera bideokonferentzia bidez egingo da 2021eko maiatzaren 5ean (A01 Berritzegunean maiatzaren 4an). Berritzeguneko zuzendaria parte-hartzaileekin jarriko da harremanetan konexioa egiteko beharrezkoak diren datuak jasotzeko eta ordutegia zehazteko.

Erreklamazioak: 2021eko apirilaren 29ra arte (hau barne)  hezk.sind@euskadi.eus posta elektronikoan. Erreklamazioak idazki sinatu baten bidez aurkeztuko dira eta posta elektronikoan atxikituko dira.

Hezkuntza Laguntzako espezialistak

Finkoak

Lan-harreman mugagabeak eta lanpostu hutsak betetzeko bitartekoak

Fisioterapeutak

Finkoak

Lan-harreman mugagabeak eta lanpostu hutsak betetzeko bitartekoak

Okupazio-terapeutak

Finkoak

Lan-harreman mugagabeak eta lanpostu hutsak betetzeko bitartekoak

D Eranskina: Parte-hartzaileen behin betiko zerrenda:

Hezkuntza Laguntzako Espezialistak

Finkoak

Lan-harreman mugagabeak eta lanpostu hutsak betetzeko bitartekoak

Fisioterapeutak

Finkoak

Lan-harreman mugagabeak eta lanpostu hutsak betetzeko bitartekoak

Okupazio-terapeutak

Finkoak

Lan-harreman mugagabeak eta lanpostu hutsak betetzeko bitartekoak

Eskaerak egiteko: http://www.irakasle.eus (leiho berri batean irekitzen da)

*Ikusi argitaratutako gidak eta egutegia.

1.1 Fasea. Finkoak (egonkortzea)

1.2 Fasea. Finkoak (kanporatuak, borondatezko aldaketak eta langile berriak)

2.1 Fasea. Lan-harreman mugagabea eta lanpostu hutsetan daudenak (egonkortzea)

2.2 Fasea. Lan-harreman mugagabea eta lanpostu hutsetan daudenak (kanporatuak/lekualdatuak eta borondatezko aldaketak)