Segurtasun Saila

Konpartitu

Europarako, Udaletarako eta Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019. Egutegi orokorra

Egutegiak

HAUTESKUNDEEN AURREKO EKINTZAK

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
2018-01-01ean dagoen zuzenbidezko biztanleriaren kopurua zehaztea, ondorioak 2018-12-31tik aurrera dituela. 2018ko abenduaren 29a 1458/2018 ED
(BOE 314 zk., 2018-12-29koa)
Espainian bizi diren atzerritarrek hautesle-erroldan inskribatzeko eskatzea, baldin eta Europar Batasuneko estatuetako nazionalak badira, hauteskunde horietan bozkatu ahal izateko. Azken eguna, 2019ko urtarrilaren 30a 147/1999 ED, urtarrilaren 29koa, BOE 26 zk., urtarrilaren 30ekoa.
Espainian bizi diren atzerritarrek hautesle-erroldan inskribatzeko eskatzea, baldin eta Udal hauteskundeetan bozkatzeko Akordioak dituzten Europar Batasunetik kanpoko herrietako nazionalak badira. 2018ko abenduaren 1etik 2019ko urtarrilaren 15era EHA 2264/2010 AGINDUA
(BOE 208 zk., 2010.08.27koa)
Udalerri bakoitzeko zinegotzitza kopuruak ezartzea
(Ordezkariordetzek kopuru horiek argitaratuko dituzte Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako LHAOetan).
2019ko martxoaren 1etik 6ra. 605/1999 ED
(BOE 92 zk., 1999.04.17koa)
Batzar Nagusietarako hauteskundeak deitzeko Dekretuan batzarkideen kopurua ezartzea, 2018-01-01ean dagoen zuzenbidezko biztanleria kopuruaren arabera. 2019ko apirilaren 2a 1/1987 Legearen 7.3. art.

HAUTESKUNDE-DEIALDIA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Hauteskunde-deialdiei buruzko Dekretuak helaraztea. apirilaren 1a HAOLO, 42.3 art.
1/1987 Legearen 7.1. art.
HAOLO, 218 art.
Udal, Batzar Nagusietarako eta Europako Parlamenturako hauteskunde-deialdiak BOEn / LHAOn argitaratzea. apirilaren 2a HAOLO, 42.3 art.
1/1987 Legearen 7.1. art.
218 art.
Hauteskunde-deialdiei buruzko Dekretuak indarrean sartzea apirilaren 2a HAOLO, 42.3 art.
1/1987 Legearen 7.1. art.
218 art.

HAUTESKUNDE-ADMINISTRAZIOA: HAUTESKUNDE-BATZORDEAK

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
PHB/LHHBen eta EHBen hasierako osaera, bokal judizialekin. apirilaren 5a HAOLO, 14.1 art.
Bokal judizialak ordezkatzea apirilaren 6tik 9ra HAOLO, 14.2 art.
LHHBek EHBei Batzar Nagusietarako hauteskundeetako hautesbarrutiak esleituko dizkiete. apirilaren 3tik 9ra 1/1987 Legearen 10. art.
Hautagai-zerrenden ordezkariek batera proposatuko dituzte PHB/LHHBetako eta EHBetako bokal ez-judizialen izendapenak apirilaren 29tik maiatzaren 9ra HAOLO, 10.1.b eta 11.1.b artikuluak
Hautagai-zerrenden ordezkariak ados jarri ezean, EHBen bokal ez-judizialak PHB/LHHBek izendatuko dituzte, eta PHB/LHHBen bokal ez-judizialak HBZk izendatuko ditu. maiatzaren 10a HAOLO, 10.1.b eta 11.1.b artikuluak

HAUTESBARRUTIEN BANAKETA, SEKZIO ETA MAHAIEN ARABERA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
HEBPOk LHAOn sekzioen kopurua, muga, hauteslekuak eta haien barruko mahaiak argitaratzea. apirilaren 8a HAOLO, 24.2 art.
Hautesleek, PHB/LHHBren aurrean egindako zedarriztapenaren aurkako erreklamazioak aurkeztea. apirilaren 9tik 14ra HAOLO, 24.3 art.
PHB/LHHBk zedarriztapenaren aurkako erreklamazioak ebaztea. apirilaren 15etik 19ra HAOLO, 24.3 art.
Sekzioen, mahaien eta hauteslekuen behin betiko zerrendak udaletan eta INEren webgunean erakustea. maiatzaren 16tik 25era HAOLO, 24.4 art.

HAUTESKUNDE-ALDIAN ERROLDA ERAKUSTEA ETA ZUZENTZEA, ETA ERROLDA-TXARTELAK

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Udalek eta Kontsulatuek indarrean dauden hauteskunde-zerrendak erakustea apirilaren 8tik 15era HAOLO, 39.2 art.
Hautesleria HEBPOn aurkeztea: apirilaren 8tik 15era HAOLO, 39.3 art.
HEBPOk erreklamazio edo inpugnazioen gaineko ebazpena ematea. apirilaren 16tik 18ra HAOLO, 39.6 art.
HEBPOk zuzenketak jendaurrean jartzeko agindu behar du eta erreklamatzaile, Udal eta Kontsulatuei jakinarazi. apirilaren 19a HAOLO, 39.6 art.
HEBPOren ebazpenen aurkako errekurtsoak Administrazioarekiko Auzien Epaitegiko epailearen aurrean. apirilaren 20tik 24ra HAOLO, 40.1 art.
Epaileak errekurtsoaren gaineko ebazpena ematea. apirilaren 25etik 29ra HAOLO, 40.2 art.
Epailearen epaia hautesleei, udalari, kontsulatuari eta HEBPOri jakinaraztea. apirilaren 29a HAOLO, 40.2 art.
HEBk hautesleei errolda-txartela bidaltzea. apirilaren 29tik aurrera HAOLO, 39.7 art.
HEBPOk hautagai-zerrenden ordezkariei eta EHBri hautesle-erroldaren kopia ematea. apirilaren 30etik aurrera HAOLO, 41.5 art.

HAUTESKUNDE-MAHAIAK OSATZEKO ZOZKETA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Udalek zozketa egitea hauteskunde-mahaietako kideak aukeratzeko. apirilaren 27tik maiatzaren 1era HAOLO, 26.2 eta 4 artikuluak
EHBk mahaiko kide izendatutakoei izendapena jakinaraztea eta haien eginkizunei buruzko jarraibide-eskuliburua ematea. apirilaren 28tik maiatzaren 4ra HAOLO, 27.2 art.
Izendatutakoek EHBren aurrean mahaiko kidea ez izateko kausak edo aitzakiak alegatzea. apirilaren 29tik maiatzaren 11ra HAOLO, 27.3 art.
EHBk ebatziko du eta, hala badagokio, lehen ordezkoari ordezkapena jakinaraziko dio. apirilaren 30etik maiatzaren 16ra HAOLO, 27.3 art.
Hauteskunde-mahaiko kideak EHBri jakinaraztea ezin dela kargu hori betetzera joan. Beti, maiatzaren 26ko 08:00ak baino lehen. maiatzaren 17tik 23ra HAOLO, 27.4 art.

HAUTAGAI-ZERRENDEN ORDEZKARIAK HAUTESKUNDE-ADMINISTRAZIOAREN AURREAN

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Alderdi, federazio eta koalizioak HBZren aurrean ordezkari orokorra izango dena izendatzea eta probintzia bakoitzean PHB/LHHBren aurrean ordezkaria izateko beste bat. apirilaren 3tik 10era HAOLO, 186.1 art, 168.1 art. eta 219.1 art.
Ordezkari orokorrak PHB/LHHBren aurrean EHBetako hautesbarruti bakoitzeko hautagai-zerrenden ordezkariak izendatzea (Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan), eta HBZren aurrean PHBetako hautagai-zerrenden ordezkariak izendatzea (Europako Parlamenturako hauteskundeetan). apirilaren 3tik 12ra HAOLO, 186.2 art.
eta 219.3 art.
PHB/LHHBk EHBei beren hautesbarrutietako hautagai-zerrenden ordezkarien izenak jakinaraziko dizkie (Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan); eta HBZk PHBri jakinaraziko dizkio (Europako Parlamenturako hauteskundeetan). apirilaren 4tik 14ra HAOLO, 186.3 eta
HAOLO, 219.4 art.
Hautagai-zerrenden ordezkariak aurkeztea EHBren aurrean, haien izendapena onartua izan dadin (Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeak), eta PHBren aurrean Europako Parlamenturako hauteskundeetako hautagai-zerrenden ordezkariak. apirilaren 5etik 16ra HAOLO, 186.4 art, 168.4 art. eta 219.4 art.

HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEA ETA ALDARRIKATZEA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Hautaezinak aurkeztea/dimititzea eskumena daukan EHBren aurrean (Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan) eta HBZren aurrean (Europako Parlamenturako hauteskundeetan). apirilaren 5etik 22ra HAOLO, 219,4 art. eta 220.1 art.
Hauteskunde-koalizioaren osaera dagokion EHBri jakinaraztea (Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan) eta HBZri (Europako parlamenturako hauteskundeetan) apirilaren 3tik 12ra HAOLO, 44.2 art., 187.1 art. eta 220.1 art.
Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeak. Hauteskundeetara hautesle-elkarte gisa aurkeztu nahi diren hautagai-zerrendek sinadurak bildu behar dituzte. apirilaren 2tik 22ra HAOLO, 46.8 eta 187.3 artikuluak 1/1987 Legearen 6. art.
Europako Parlamenturako hauteskundeak Hauteskundeetara aurkeztu nahi diren hautagai-zerrendek 15.000 hautesleren edo 50 kargu hautetsien sinadurak bildu behar dituzte. apirilaren 2tik 22ra HAOLO, 46.8 eta 220.3 eta 220.4 artikuluak
Hautagai-zerrendak aurkeztea dagokion EHBren aurrean (Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan) eta HBZren aurrean (Europako Parlamenturako hauteskundeetan). apirilaren 17tik 22ra HAOLO, 45 art., 187.1 art. eta 221.1 art.
Aurkeztu diren hautagai-zerrendak LHAOn argitaratzea (Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan) eta BOEn (Europako Parlamenturako hauteskundeetan). apirilaren 24a HAOLO, 47.1 art. eta 220.5 art.
Dagokion EHBk (Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan) edo HBZk (Europako Parlamenturako hauteskundeetan) hautagai-zerrendei emango dizkie aurkitu dituen edo salatuak izan diren irregulartasunen berri. apirilaren 26a HAOLO, 47.2 art.
Hautagai-zerrenden ordezkariek antzeman diren edo salatuak izan diren irregulartasunak zuzentzeko epea daukate. apirilaren 27 eta 28a HAOLO, 47.2 art.
Dagokion EHBk (Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan) edo HBZk (Europako Parlamenturako hauteskundeetan) hautagai-zerrendak aldarrikatzea. apirilaren 29a HAOLO, 47.3 art. eta 220.1 art.
LHAOn (Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan) edo BOEn (Europako Parlamenturako hauteskundeetan) aldarrikatutako hautagai-zerrendak argitaratzea. apirilaren 30a HAOLO, 47.5 eta 220.5 artikuluak
EHBk (Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan) edo HBZk (Europako Parlamenturako hauteskundeetan) hautagai-zerrendei formatu elektronikoko boto-paperen ereduak ematea. apirilaren 30etik maiatzaren 1era HAOLO, 70.4 art., 189.1 art. eta 220.1 art.
Kanpoan utzitako hautagaiek edo hautagai-zerrendek Administrazioarekiko auzien organoaren aurrean hauteskunde-errekurtsoa aurkeztea. maiatzaren 1a eta 2a HAOLO, 49.1 eta 2 artikuluak
Aurkeztutako errekurtsoaren gaineko ebazpen judiziala. maiatzaren 3a eta 4a HAOLO, 49.3 art.
Babeserako prozedura Konstituzio Auzitegiaren aurrean. maiatzaren 5a eta 6a HAOLO, 49.4 art.
Konstituzio Auzitegiak babes-eskaeraren gainean ebaztea. maiatzaren 6tik 9ra HAOLO, 49.4 art.

HAUTESKUNDE-KANPAINAURREA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Hautagai-zerrendek eta hautagaiek debekatuta daukate karteletan, euskarri komertzialetan edo hedabideetan hauteskunde-propaganda egitea. apirilaren 2tik maiatzaren 9ra HAOLO, 53 art.

HAUTESKUNDE-KANPAINA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Kanpainaren iraupena maiatzaren 10etik 24ra HAOLO, 51 art.
Agintari publikoek debekatuta daukate publizitate-kanpaina instituzionalak egitea, salbu eta interes publikoa babesteko edo zerbitzu publikoek behar bezala jarduteko ezinbestekoak izan litezkeenak. apirilaren 2tik maiatzaren 26ra Euskadiko Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzko 6/2010 Legearen (abenduaren 23koa) 11.2 eta 2.2 artikuluak.
HAOLO, 50 art.
Agintari publikoek debekatuta daukate egindakoei eta lortutako lorpenei erreferentzia egiten dieten edo hautagai-zerrendetako adierazpen edo irudi berberak erabiltzen dituzten ekitaldiak egitea. apirilaren 2tik maiatzaren 26ra HAOLO, 50.2 art.
Agintari publikoek debekatuta daukate obrak eta zerbitzu publikoak inauguratzeko ekitaldiak egitea. Hala ere, zerbitzu eta obra horiek funtzionatzen hasi ahal dira. apirilaren 2tik maiatzaren 26ra HAOLO, 50.3 art.
Hauteskunde-inkesten emaitzak zabaltzeko debekua maiatzaren 21etik 25era eta maiatzaren 26a (20:00ak arte) HAOLO, 69.7 art.

HAUTESKUNDE - KANPAINAKO PROPAGANDA ETA EKITALDIAK

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Hautagai-zerrendetakoek Correosen hauteskunde-propagandarako posta-bidalketak uztea.

maiatzaren 1etik 16ra 14:00 ordu arte

2019-05-09ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da

HAOLO, 59
PCI/227/2019 Agindua, 2019ko hauteskunde orokorretan posta-zerbitzuak dituen betebeharrei buruzkoa.

Udalek EHBri jakinarazi behar diote kartelak jartzeko doako lekuak zeintzuk diren. apirilaren 3tik 9ra HAOLO, 56.1 art.
EHBk hautagai-zerrenden ordezkariei jakinarazi behar die beren kartelak jartzeko lekuak zeintzuk diren. maiatzaren 1a HAOLO, 56.3 art.
Udalek EHBri eta EHBk PHB/LHHBri jakinarazi behar diote zeintzuk diren hauteskunde-kanpainako ekitaldiak egiteko doako leku publiko eta lokal ofizialak. apirilaren 3tik 12ra HAOLO, 57.1 art.
LHAOn hauteskunde-kanpainako ekitaldiak egiteko doako lokal eta lekuak zeintzuk diren argitaratuko da. apirilaren 3tik 17ra HAOLO, 57.2 art.
Hautagai-zerrenden ordezkariek EHBri lokal eta leku publikoak erabiltzeko eskaera egitea apirilaren 4tik maiatzaren 2ra HAOLO, 57.2 art.
EHBk hautagai-zerrendei eskuragarri dauden lokal eta leku publikoak esleitu behar dizkie eta horren berri ordezkariei eman. maiatzaren 3a HAOLO, 57.3 art.

EUSKADIN BIZI DIRENENTZAKO POSTA BIDEZKO BOTOA: (Baldin eta lurralde nazionalean bizi diren Egoiliarren Hautesle Erroldan (EEHE) badaude)

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Posta bidezko botoa eskatzea. apirilaren 2tik maiatzaren 16ra HAOLO, 72.a) art.
HEBPOk erroldan inskribatuta egotearen ziurtagiria eta bozkatzeko hauteskunde-dokumentazioa bidaltzea. maiatzaren 6tik 19ra HAOLO, 73.1 eta 2 artikuluak
Hautesleek (posta bidezko botoa) hauteskunde-mahaira bozkatzeko hauteskunde-dokumentazioa bidaltzea.

maiatzaren 6tik 24ra 14:00 ordu arte

2019-05-09ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da

HAOLO, 73.3 art.

EUSKADIN BIZI DIREN PERTSONA GAIXO EDO DESGAITUENTZAKO POSTA BIDEZKO BOTOA: (Baldin eta lurralde nazionalean bizi diren Egoiliarren Hautesle Erroldan (EEHE) badaude)

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Hautesle gaixo edo desgaituak notario bidez baimendutako pertsonak posta bidezko botoa eskatzea. apirilaren 2tik maiatzaren 16ra HAOLO, 72.c) art.
PHBk posta bidezko boto-eskabideak begiratu behar ditu aurretik aipatutakoa betetzen dela egiaztatzeko. apirilaren 5etik maiatzaren 17ra HAOLO, 72.c) art.
PHBk, aurreko egiaztapenak eginda, posta bidezko boto-eskabideak kasuan kasuko HEBPOra itzuliko ditu. maiatzaren 19a baino lehen ----
HEBPOk hautesleak adierazitako helbidera igorriko ditu erroldan inskribatuta egotearen ziurtagiria eta bozkatzeko dokumentazioa. maiatzaren 6tik 19ra HAOLO, 73.1 eta 2 artikuluak
Posta bidezko botoa Mahaira bidaltzea. maiatzaren 6tik 22ra HAOLO, 73.3 art.

ALDI BATERAKO ATZERRIAN BIZI DIREN HAUTESLE EGOILIARREN POSTA BIDEZKO BOTOA: (Baldin eta lurralde nazionalean bizi diren Egoiliarren Hautesle Erroldan (EEHE) badaude)

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Kontsulatuko Matrikula Erregistroan “ez egoiliar” gisa inskribatzea. apirilaren 2tik 27ra HAOLO, 74. artikulua
1621/2007 ED
Posta bidezko botoa eskatzea. apirilaren 2tik 27ra HAOLO, 74. artikulua
1621/2007 ED
HEBPOk aldi baterako atzerrian bizi diren hautesle-egoiliarrei posta bidez bozkatzeko dokumentazioa bidaltzea. apirilaren 30etik maiatzaren 6ra (1) HAOLO, 74. artikulua
1621/2007 ED
Aldi baterako atzerrian bizi diren hautesle-egoiliarrek Mahaira posta bidezko botoa bidaltzea. apirilaren 30etik maiatzaren 22ra HAOLO, 74. artikulua
1621/2007 ED

ATZERRIAN BIZI DIREN HAUTESLE EGOILIARRENTZAKO POSTA BIDEZKO BOTOA (2): (Atzerrian bizi diren Egoiliarren Hautesle-Erroldan (AEHE) inskribatuta daudenak) (BAKARRIK EUROPAKO PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDEETAN BOZKATUKO DUTE)

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
HEBPOk AEHEn inskribatuta dagoen pertsonaren helbidera botoa eskatzeko inprimakia bidaliko du. apirilaren 2tik 27ra HAOLO, 75.1 art.
Hautesleak HEBPOra botoa eskatzeko inprimakia bidaliko du. apirilaren 2tik 27ra HAOLO, 75.1 art.
HEBPOk hauteslearen helbidera bozkatzeko hauteskunde-dokumentazioa bidaliko du. apirilaren 30etik maiatzaren 6ra (3) HAOLO, 75.2 eta 3 artikuluak
Hautesleak boto hori emateko hau egin dezake: Posta ziurtatuaren bidez, hauteslea inskribatuta dagoen Bulego Kontsularrera bidali.

apirilaren 30etik maiatzaren 26ra 20:00 ordu arte, 2019-05-16ko HBZren Erabakia

HAOLO, 75.4 art.
Hautesleak boto hori emateko hau egin dezake: Botoa hauteslea inskribatuta dagoen Kontsulatuko hautestontzian sartu.

maiatzaren 22tik 26ra 20:00 ordu arte, 2019-05-16ko HBZren Erabakia

HAOLO, 75.5 eta 6 artikuluak
Bulego Kontsularrek Kanpo Arazoetako Ministeriora honako hauek bidali behar dituzte: hautesleek hautestontzian sartutako bozketako gutun-azalak, maiatzaren 21era arte posta bidez jasotako bozketako gutun-azalak eta funtzionario kontsularrak egindako akta. maiatzaren 25a HAOLO, 75.8 art.
Kanpo Arazoetako Ministerioak PHB/LHHBetara hauek bidali behar dituzte: hautesleek kontsulatuko hautestontzietan sartutako bozketako gutun-azalak eta Kontsulatuetan jasotako posta bidezko botoak. maiatzaren 26tik 28ra HAOLO, 75.10 eta 11 artikuluak

ITSASORATUTAKOEN POSTA BIDEZKO BOTOA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Itsasontzitik irrati-telegrafiaz posta bidezko botoa eskatzea. apirilaren 2tik maiatzaren 16ra HAOLO, 74 art.
605/1999 EDren 9.2,3 eta 4 art.
HEBPOk bidaliko du itsasoratutakoak eskatu duen portura, itsasontzira, armadorearengana edo kontsignatarioarengana. maiatzaren 6tik 19ra HAOLO, 74 art.
605/1999 EDren 9.5 art.
Estatuko edozein portutatik itsasoratutakoen posta bidezko botoa Mahaira bidaliko da. maiatzaren 6tik 22ra HAOLO, 74 art.
605/1999 EDren 9.6 art.

BRAILLE BOTOA: (BAKARRIK ERABILI DAITEKE EUROPAKO PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDEETAN)

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Braille sistema bidez bozkatzeko dokumentazioaren Barne Ministerioari eskaera telefonikoa apirilaren 2tik 29ra HAOLO, 87.2 art.

ARTEKARIAK ETA AHALDUNAK IZENDATZEA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Hauteskunde-zerrendaren ordezkariak EHBren aurrean artekariak izendatuko ditu. apirilaren 30etik maiatzaren 23ra HAOLO, 78.1 art.
EHBk Udaletara 3. eta 4. taloi-orriak bidaliko dituzte. maiatzaren 24a eta 25a HAOLO, 78.2 art.
Mahai eta hauteslekuetako ahaldunak izendatzea. apirilaren 30etik maiatzaren 26ra HAOLO, 76 art.

HAUTAGAI-ZERRENDEN ADMINISTRATZAILEAK, DIRU-LAGUNTZAK ETA DIRU-LAGUNTZEN AURRERAKINA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Alderdi politikoen, federazioen eta koalizioen ordezkari orokorrek administratzaile orokorrak izendatuko dituzte HBZren aurrean. apirilaren 2tik 11ra HAOLO, 174.1 eta 192.1 art. eta HAOLO, 226.1 art.
Alderdien ordezkari orokorrek hautagai-zerrenden administratzaileak izendatuko dituzte PHB/LHHBren aurrean. apirilaren 17tik 22ra HAOLO, 174.2 art, 192.2 art. eta 226.2 art.
Hautesle-elkarteen sustatzaileek hautagai-zerrenden administratzaileak izendatuko dituzte. apirilaren 23 eta 24a HAOLO, 192.3 art.
Administratzaile orokorrek eta hautagai-zerrenden administratzaileek irekita daukaten kontu korrontearen zenbakia HBZri eta PHB/LHHBri jakinaraziko diete. apirilaren 2tik 24ra HAOLO, 124.1 eta 2 artikuluak
Hauteskundeetako diru-laguntzak eguneratzea. apirilaren 3tik 7ra HAP Agindua
Hauteskundeetako diru-laguntzaren %30 aurreratzeko eskatzea. apirilaren 23tik 25era HAOLO, 127bis.2 art.
Eskatutako aurrerakina ordaintzea. maiatzaren 1etik 9ra HAOLO, 127bis.4 art.
Udal Hauteskundeak eta Europako Parlamenturako Hauteskundeak: Hautagai-zerrendaren administratzaileak hauteskunde-kontabilitatea Estatuko Kontuen Epaitegian (TCPE) aurkeztu behar ditu. Batzar Nagusietarako Hauteskundeetan, ordea, HKEEn. irailaren 3tik 28ra HAOLO, 133.1 art.
Jarleku bat lortu duten hautagai-zerrendei hauteskundeetako diru-laguntzaren %90 ordaintzea. urriaren 29a baino lehen. HAOLO, 133.4 art.
Arabako Foru Dekretua/ Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Agindua

BOZKETA, BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA: (Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeak)

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Bozketa-eguna. maiatzaren 26a HAOLO, 84 art.
EHBk boto-kontaketa orokorra egin behar du. maiatzaren 29tik ekainaren 1era HAOLO, 103.1 eta 107.2 artikuluak
Hautagai-zerrenden ordezkariek eta ahaldunek EHBren aurrean erreklamazioak eta protestak aurkeztu ahal dituzte. ekainaren 2a HAOLO, 108.2 art.
EHBk ebazpena eman behar du eta hura jakinarazi hautagai-zerrenden ordezkari eta ahaldunei. ekainaren 3a HAOLO, 108.3 art.
Hautagai-zerrenden ordezkari eta ahaldunek errekurtsoa aurkeztu ahal dute EHBk emandako ebazpenaren aurka. ekainaren 4a HAOLO, 108.3 art.
EHBk espedientea eta txostena bidali behar dizkio HBZri. ekainaren 5a HAOLO, 108.3 art.
EHBk hautagai-zerrenden ordezkariei jakinaraziko die ebazpena bidali duela eta HBZren aurrean agertzera deituko die. ekainaren 6a HAOLO, 108.3 art.
HBZk hautagai-zerrenden ahaldun eta ordezkariei entzunaldia eman behar die. ekainaren 7 eta 8a HAOLO, 108.3 art.
HBZk aurkeztutako errekurtsoa ebatziko du eta EHBri helaraziko dio, hark hautetsiak aldarrika ditzan. ekainaren 9a HAOLO, 108.3 art.
EHBk hautetsiak aldarrikatzea ekainaren 2tik 10era. HAOLO, 108.4 art.
HBZk BOEn argitaratuko ditu emaitza orokorrak eta Udal Hauteskundeetako emaitzak hautesbarrutien arabera. uztailaren 5etik aurrera HAOLO, 108.6 art.

BOZKETA, BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA:(Europako Parlamenturako Hauteskundeak)

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Bozketa-eguna. maiatzaren 26a HAOLO, 84 art.
PHBk boto-kontaketa orokorra egingo du (08:00etan, AEHE botoak kontatzen hasita) maiatzaren 29tik ekainaren 1era HAOLO, 75.10 eta 11 art, 103.1 art., 107,2 art. eta 223.1 art.
Boto-kontaketa amaituta: Hautagai-zerrenden ordezkariek eta ahaldunek PHBren aurrean erreklamazioak eta protestak aurkeztu ahal dituzte. ekainaren 2a eta 3a HAOLO, 223.2 art.
PHBk ebazpena emango du eta hura jakinarazi hautagai-zerrenden ordezkari eta ahaldunei. ekainaren 4a eta 5a HAOLO, 223.2 art.
PHBk HBZri hauteskundeetako emaitzen ziurtagiria bidaliko dio. ekainaren 10a (azken eguna) HAOLO, 223.3 art.
HBZ: Boto-kontaketa estatu mailan eta hautetsien aldarrikapena. ekainaren 15a (azken eguna) HAOLO, 223.4 art.
HBZk BOEn hauteskundeetako emaitzak argitaratzea ekainaren 14a HAOLO, 108.6 art.

HAUTESKUNDEEKIKO AUZIA-PROZESUA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Hautetsiak aldarrikatzea dela eta, eskumena daukan EHBren aurrean hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal da (Udal eta Batzar Nagusietarako Hauteskundeak).
Hautetsiak aldarrikatzea dela eta, eskumena daukan HBZren aurrean hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal da (Europako Parlamenturako Hauteskundeak).
ekainaren 11tik 13ra.
ekainaren 16tik 18era.
HAOLO, 112.1 eta 2 artikuluak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren (Administrazioarekiko Auzien Sala) Epaia (Udal eta Batzar Nagusietarako Hauteskundeak).
Auzitegi Gorenaren Epaia (Administrazioarekiko Auzien Sala) (Europako Parlamenturako Hauteskundeak)
uztailaren 1era arte
uztailaren 6ra arte
HAOLO, 112.2 eta 113.1 artikuluak

HAOLO, 225.1 art.

Interesdunei epaia jakinaraztea (Udal eta Batzar Nagusietarako Hauteskundeak).
Interesdunei epaia jakinaraztea (Europako Parlamenturako Hauteskundeak).
uztailaren 2a (azken eguna)
uztailaren 10a (azken eguna)
HAOLO, 114.1 art.

HAOLO, 225.2 art.

UDALAK ERATZEA ETA ALKATEAK HAUTATZEA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Udalak eratzea eta alkateak hautatzea (emaitzen aurkako hauteskundeekiko auzi-errekurtsorik ez badago). ekainaren 15a HAOLO, 195.1 art.
Udalak eratzea eta alkateak hautatzea (emaitzen aurkako hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa badago). uztailaren 5a HAOLO, 195.1 art.

BATZAR NAGUSIAK ERATZEA ETA AHALDUN NAGUSIAK HAUTATZEA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Arabako Batzar Nagusiak eratzea. ekainaren 14a Batzar Nagusien Erregelamendua
Bizkaiko Batzar Nagusiak eratzea. ekainaren 17a Batzar Nagusien Erregelamendua
Gipuzkoako Batzar Nagusiak eratzea. ekainaren 19a Batzar Nagusien Erregelamendua
Ahaldun nagusiak hautatzea.

Araba - uztailaren 4a

Bizkaia - ekainaren 27a

Gipuzkoa - ekainaren 28a
Batzar Nagusien Erregelamendua

EUROPAKO PARLAMENTUA ERATZEA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Europako Parlamentua eratzea (hilabeteko epea amaitu osteko lehenengo asteartean, hauteskunde-egunetik kontatzen hasita) Uztailaren 2a 1976ko irailaren 20ko akta

(1) Hautagai-zerrendak baliogabetzeagatik inpugnaziorik balego, epea 2019ko  maiatzaren 14ra arte luza daiteke.

(2) Gogorarazi behar da Udal eta Batzar Nagusietarako Hauteskundeetan atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan daudenek (AEHE) ezin izango dutela hauteskunde horietan bozkatu; bai, ordea, Europako Parlamenturako Hauteskundeetan (HAOLO, 2.3. art).

(3) Hautagai-zerrendak baliogabetzeagatik inpunaziorik balego, epea 2019ko  maiatzaren 14ra arte luza daiteke.

LABURDURAK

 • BOE = Estatuko Aldizkari Ofiziala
 • BAO = Bizkaiko Aldizkari Ofiziala
 • GAO = Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
 • LHAO = Lurralde Historikoko Aldizkari Ofiziala
 • ALHAO = Arabako Aldizkari Ofiziala
 • EEHE = Espainian bizi diren Egoiliarren Hautesle-Errolda
 • AEHE = Atzerrian bizi diren Egoiliarren Hautesle-Errolda
 • EAHE = Egoiliar Atzerritarren Hautesle-Errolda (Europar Batasuneko herriak, Norvegia,Ekuador, Paraguai, Txile, Peru, Kolonbia eta Zeelanda Berria)
 • HEBPO = Hautesle Erroldaren Bulegoko Probintzia Ordezkaritza
 • HBZ = Hauteskunde-batzorde zentrala
 • PHB = Probintziako hauteskunde-batzordea
 • LHHB = Lurralde historikoko hauteskunde-batzordea
 • EHB = Eskualdeko hauteskunde-batzordea
 • BN = Batzar Nagusiak
 • 1/1987 LEGEA = Batzar Nagusietarako hauteskundeei    buruzko Legea
 • HAOLO = Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoa
 • HEB = Hautesle Erroldaren Bulegoa
 • EHA AGINDUA = Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua
 • HAP AGINDUA = Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren Agindua.
 • PRE AGINDUA = Presidentetzako Ministerioaren Agindua
 • ED = Errege Dekretua
 • KA = Konstituzio Auzitegia
 • EKE = Estatuko Kontuen Epaitegia
 • AG = Auzitegi Gorena
 • HKEE = Herri-Kontuen Euskal Epaitegia

Nabarmenduak

Twitter

Azken aldaketako data: