Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala.