Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Hondakin arriskutsuak

Hondakin bat arriskutsutzat jotzen da arriskugarritasun-ezaugarri jakin batzuk dituenean eta, beraz, kontrol-eskakizun gehigarriak bete behar direnean, hondakin hori ekoiztean eta kudeatzean osasunari edo ingurumenari kalterik ez eragiteko.

Ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legeak (leiho berri batean irekitzen da) honela definitzen du hondakin arriskutsua: I. eranskinean zerrendatutako arriskugarritasun-ezaugarrietako bat edo batzuk dituena, eta Gobernuak hondakin arriskutsu gisa kalifikatzen duena, Europar Batasunaren araudian edo Espainiak parte hartzen duen nazioarteko hitzarmenetan ezarritakoaren arabera. Definizio honetan sartzen dira, halaber, substantzia edo prestakin arriskutsuen hondarrak dituzten edo horiez kutsatuta dauden ontziak eta ontziak, salbu eta I. eranskinean zerrendatutako arriskugarritasun-ezaugarrietako bat ere ez dutela frogatzen bada.

Oro har, hondakin bat arriskutsua den ala ez Europako Hondakinen Zerrendan (EHZ) (leiho berri batean irekitzen da)deskribatutako moduan zehaztuko da. Zerrenda horretan, hondakin arriskutsuak izartxo baten bidez identifikatuta agertzen dira. Hondakin bat EHZn hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsu gisa kodifikatuta badago, bata edo bestea den zehazteko, osaera dela-eta 1357/2014 Erregelamenduan zerrendatutako arrisku-ezaugarrietako bat edo gehiago betetzen dituen egiaztatuko da. Hondakinaren osaera ezagutzen ez bada, haren arrisku-ezaugarriak 440/2008 Erregelamenduan (leiho berri batean irekitzen da) deskribatzen diren saiakuntza-metodoen bidez zehaztu beharko dira.

Azken aldaketako data: