Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasunaren Saila

Gehiago ingurumenari buruz

Berriak

Albisteak

Ekitaldiak

Informazio publikoa

Ingurumena arloa ezagutu

Honako funtzio hauek ditugu: ingurumen-politika antolatu, programatu eta koordinatu; ingurumen eta uren arloko arauak prestatzeko lanak sustatu; ingurumenaren prebentzio, babes eta leheneratzea lortzeko tresnak diseinatu eta garatu; klima-aldaketaren egokitzapena lortzeko eta beraren kontra borroka egiteko politikak proposatu; ingurumenari eragiten dioten jarduerak antolatu, izan ditzaketen eragin kutsagarrien kontrol bateratua eginez; ingurumen arloko elkargune-foroetan parte hartu; ingurumeneko informazioa eta beraren eskurapena sustatu; ingurumen arloan sentsibilizazio eta kontzientziatze jarduerak sustatu; eta administrazioaren sailek sustatutako ingurumen-jasangarritasuneko jarduerak koordinatu.

Arlo hauetan egiten dugu lan

Diru-laguntzak eta tramiteak

Diru-laguntzak

Baimenak

Erregistroak

Beste tramiteak

Erlazionatutako webguneak