Hezkuntza Saila

LHko Heziketa-Zikloetako Onartzeko Prozesua

Onartutako, ez onartutako eta baztertutako eskabideen III. FASEKO BEHIN BETIKO zerrendak 2023ko uztailaren 21etik 16:00etara egongo dira eskuragarri, ikasgunearen bidez eta dagokion ikastetxeko idazkaritzan. Zerrenda horietan, onartutako, ez onartutako eta baztertutako pertsonen BEHIN BETIKO zerrenda agertzen da, lehentasun-hurrenkera adierazita, eta, horien barruan, kasu bakoitzean ezarritako lehentasun-hurrenkera.

Fase honetan onartutakoen matrikulazio-epea ere agertzen da; matrikulazio-epearen zutabean III. FASEA (07/24 - 07/26)/III. FASEA (24/07 - 26/07) ikusten duten pertsonak matrikulatu ahal izango dira, esleitutako plazaren lehentasuna edozein dela ere. Gainera, bete gabe geratzen diren plazetan, esleipenean parte hartu eta plazarik lortu ez duten pertsonak ere matrikulatu ahal izango dira.

Aurreko faseetan matrikulatu zitezkeen pertsonek, matrikulatu ez badute, matrikula-eskubidea galdu dute eskatutako aukeretako edozeinetan, eta aparteko aldia egin arte itxaron beharko dute libre geratzen diren plazetan matrikulatzeko. Era berean, esleipen-prozesuan parte hartu ez duten pertsonak hutsik geratzen diren plazetan bakarrik matrikulatu ahal izango dira aparteko aldian.

Ezohiko aldia uztailaren 27an eta 28an eta 2023ko irailaren 1etik urriaren 13ra izango da.

Ikasguneara inoiz sartu ez bazara, beharrezkoa da helbide elektroniko eta pasahitz baten bidez alta ematea, identifikazio-datuak betez.

Prozesuan parte hartu baduzu, egindako eskabide guztiak kontsultatu ahal izango dituzu.

Hurrengo estekan familien atariko erabiltzailearen gida bat (leiho berri batean irekitzen da), ager daitezkeen zalantzak konpontzeko, edukitzen da.

LHko plazak esleitzeko prozesua 2023-2024 ikasturterako AGINDUA, 2023ko apirilaren 24koa, Hezkuntzako sailburuarena; honen bidez, 2023-2024 ikasturterako Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko eta pribatu itunduek eskaintzen dituzten hezkuntza-sistemako lanbide-heziketako zikloetan eta ikastetxe publikoek eskaintzen dituzten espezializazio-kurtsoetan izena emateko eskaerak aurkezteko, berauek onartzeko eta matrikula egiteko epeak biltzen dituen egutegi komuna ezartzen da, eta zentro horietan onartua izateko eta matrikula egiteko jarraibideak onesten dira, hezkuntza hori eskaintzen duten zentro guztietan eskaerak grabatzeko eta matrikula egiteko irizpideak onesteaz gain.

OHAR GARRANTZITSUAK:

Lanbide Heziketako ziklo baten esleipen prozesuan parte hartu nahi duten interesdun guztiek aurreinskripzioa egin behar dute.

Nahi  beste aurreinskripzio egin daitezke, ez dago mugarik. Zenbat eta eskaera gehiago egin, orduan eta aukera handiago dago plaza bat lortzeko. Horregatik, gutxienez, 10 eskaera egitea gomendatzen dugu.

Aurreinskripzioa egiten ez dutenak ezohiko epean (Egutegia ikusi) baino ezin izango dira matrikulatu eta bakar- bakarrik esleitu gabe gelditu diren plazetan.

 • Kasu bakoitzean eskatzen diren baldintzak betez gero, nahi dituen plazak eta ikastetxeak eskatu ahal izango ditu, horretarako ezarritako daten barruan. Egutegia ikusi.
 • Ikastetxe berean edo hainbat ikastetxetan plaza bat baino gehiago eskatuz gero, eskatzaileak hautatzen duen esleitzeko lehenespen-ordenaren arabera zerrendatuko da eskaera bakoitza.
 • Eskabide-inprimaki bakarrean eskatuko ditu plaza guztiak, eta eskabide hori lehenik hautatu den ikastetxeari bideratuko zaio.
 • Eskaera egitean, hau adierazi beharko du:
      a) Erabilitako sarbidea, Aginduan adierazitakoen artetik. Sarbide delakoa hau da: sartzeko bete behar den eskakizuna edo baldintza.
      b) Sarbide bat baino gehiago erabiliz sartzeko baldintzak betetzen baditu, bakarra aukeratu ahalko du. Hala ere, erdi-mailako edo goi-mailako zikloetarako eskabidea egin duen pertsonak eskabidean sarbide proba baten bidez sartuko dela adierazi badu eta egutegian dokumentazioa aurkezteko zehaztutako epea amaitu baino lehen beste baldintza akademikoren bat betetzen badu, baldintza hori betetzen duela jakinarazi beharko du eskabidea aurkeztu zuen ikastetxean, sarbide-mota aldatzeko.
      c) Ezintasunen bat duten pertsonentzat eta goi-mailako edo errendimendu handiko kirolarientzat erreserbatutako bat hautatzen badu, Aginduan xedatutakoa beteko du.
      d) Hezkuntza Premia Bereziak (HPB) izanez gero, horren berri eman beharko du ikastetxean, behar duen laguntza berezia eman ahal izateko.
 • Eskaera egiterakoan, egin nahi dituen ikasketei egokitutako ikasketa-espedientea duela egiaztatu behar du eskatzaileak (lanbide-heziketara sartzeko baldintzak)
 • Egiaztatzen duen ikasketa-espedientea jadanik Hezkuntza Sailaren Sistema Informatikoan badago, ez du aurkeztu beharrik izango.
 • Eskaera egiterakoan ikasketa-espedienterik ez badu, egun gehigarri batzuk izango ditu eskabidea egin duen zentroan espediente hori aurkezteko. Egutegia ikusi.
 • Hezkuntza Sailaren aplikazio informatikoak plazak esleituko dizkie talde bakoitzean baremazio handiena dutenei, arautegian ezarritako esleipen-kuotak eta lehentasunak errespetatuz, bakoitzak  dagozkion beheko ataletan kontsulta daitezke. 
 • Onartutako eskabide kopuruak libre dagoen plaza kopurua gainditzen badu, bi taldetan banatuko dira eskabideak, ezintasunen bat duten pertsonentzat edo goi-mailako edo errendimendu handiko kirolarientzat erreserbatutako plazak eskatu dituztenak eta plaza horiek aukeratu ez dituztenak bereiziz. Horren ondoren, mailaren eta zikloaren arabera bereiziko dira. Lehentasuna duten kolektiboak errespetatuz egingo dira eskatzaileen taldeak eta talde horien barruan hurrenkeraren arabera banatuko dira.
 • Sartzeko baldintzak betetzen dituela egiaztatuta geratzen den guztietan, zerrendetan sartzeko eskubidea ematen duen dokumentuetako bat aurkezten ez bada ere, ez da eskabidea ezeztatuko, baina zerrenda horretan izan zezakeen hurrenkera aldatu ahalko da.
 • Plazak esleitu eta erreklamazioak ebatzi ondoren, eskatzaile bakoitzak ohiko epe bat izango du egokitu zaion plazan matrikulatzeko. Egutegi ikusi. Ohiko epe horren barruan matrikulatzen ez bada, bere plazarako eta eskatutako beste aukeretarako eskubidea galduko du. Aldi honetan, esleipen-prozesuan parte hartu BAKARRIK matrikulatu ahal izango dira.
 • Hiru fase egongo dira, eta horietako bakoitzaren barruan beste esleipen-prozedura bat egingo da libre geratu diren eta beren lehenengo aukeran plazarik lortu ez duten pertsonekin.
 • I. eta II. fasean beren lehenengo aukeran plaza lortu dutenak bakarrik matrikulatuko dira. Agindu honen 5. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, interesdunak eskatu arren, eskaintzatik kendu diren aukerak aintzat hartu gabe esleituko da lehenengo aukera hori.
 • Fase bakoitzaren hasieran matrikulatzeko eskubidea duten pertsonen zerrenda bat egingo da. Matrikula egiteko epea bukatuta, ez baldin badute eskubide hori erabili, galdu egingo dute, eta ezohiko epean baino ezingo dira matrikulatu. Plaza bat esleitu zaien pertsonek ohiko epean plazari uko egin diezaiokete.  Uko egitea, sinatuta, datatuta eta idatziz izango da, plaza esleitu zaion zentroaren idazkaritzan.
 • Ezohiko epean baldintzak betetzen dituzten pertsona guztiek matrikulatu ahal izango dute.
 • Behin betiko matrikula gauzatu ahal izateko, beharrezkoa izango da taldea osatzeko gutxieneko kopurua lortzea.
 • Plaza eskuratu duenari matrikula formalizatzeko ezarritako azken egunera arte erreserbatuko zaio plaza. Egun hori igarota, plaza-eskubidea galduko du, eta ikastetxeak beste norbait matrikulatu ahal izango du haren ordez.

  TERMINOEN GLOSARIOA

  Lehenespen-ordena: lehentasun osoa ematen du, ondorengo kolektiboaren aurretik.  Lehentasunezko esleipena egiteak esan nahi du plazak lehentasun horren arabera esleituko direla gainerakoen aurretik, kasu bakoitzean adierazitako plazen ehunekoak mugatuta.

  Lehentasun-ordena: lehentasunezko kolektibo bakoitzaren barruan edo, hori ez badago, eskatzaile guztien artetik, plaza lortzeko posturik onena adierazten du..

  Sarbidea: sartzeko bete behar den eskakizuna edo baldintza.

Oinarrizko Mailako Heziketako Zikloak.

Heziketa-Ziklo bakoitzean eskaintzen den guztizko plaza kopuruaren % 10 eskaera egiten den datan % 33 edo gehiagoko ezintasuna duten pertsonentzat erreserbatu beharko da eta beste % 5, eskaeraren egunean goi-mailako edo errendimendu handiko kirolari diren pertsonentzat, betiere Goi-mailako eta errendimendu handiko kirolariei buruzko uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuan eta Goi-mailako Kirolari buruzko uztailaren 20ko 203/2010 Dekretuan ezarritakoari jarraituz.

Honako hauek dira kolektiboak:

 1. DBHko 3. edo 4. mailara arte ikasketa arruntak egin dituzten ikasleak edo curriculum aniztasunaren bidez ikasi dutenak, inskripzioaren urte naturalean 17 urte badituzte eta inskripzio-unean EAEn eskolatuta badaude. Egun eskolatuta ez badaude, ezinbestekoa izango da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako azken eskolatutako ikasturtea EAEn egin izana.
 2. DBHko 3. edo 4. mailara arte ikasketak egin dituzten ikasleak, inskripzioaren urte naturalean 16 urte badituzte eta inskripzio-unean EAEn eskolatuta badaude. Egun eskolatuta ez badaude, ezinbestekoa izango da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako azken eskolatutako ikasturtea EAEn egin izana.
 3. DBHko 3. mailara arte ikasketak egin dituzten ikasleak, inskripzioaren urte naturalean 15 urte badituzte eta inskripzio-unean EAEn eskolatuta badaude. Egun eskolatuta ez badaude, ezinbestekoa izango da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako azken eskolatutako ikasturtea EAEn egin izana.
 4. DBHko 2. mailara arte ikasketak egin dituzten ikasleak, inskripzioaren urte naturalean 16 urte badituzte eta inskripzio-unean EAEn eskolatuta badaude. Egun eskolatuta ez badaude, ezinbestekoa izango da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako azken eskolatutako ikasturtea EAEn egin izana.
 5. DBHko 2. mailara arte ikasketak egin dituzten ikasleak, inskripzioaren urte naturalean 15 urte badituzte eta inskripzio-unean EAEn eskolatuta badaude. Egun eskolatuta ez badaude, ezinbestekoa izango da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako azken eskolatutako ikasturtea EAEn egin izana.
 6. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako azken kurtsoa EAEn egin ez duten ikasleak a)-tik  e)-ra ezarritako lehentasun berarekin.
 7. 17 urtetik gorako ikasleak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren edo laugarren kurtsoa egin dutenak edo, salbuespenez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren kurtsoa egin dutenak; betiere, irakasle-taldeak proposatu badie ikasleen familiei edo legezko tutoreei Oinarrizko Mailako Heziketako Ziklo batean sar daitezen.
 8. Aurreko kolektiboetan jasota ez dauden eskatzaileak, baldin eta egiaztatzen badute 17 urte edo gehiago dutela inskripzioaren urte naturalean.

Kolektibo bakoitzean lehentasun-hurrenkera ezartzeko, aintzat hartuko da historia akademikoaren batez besteko nota onena, I. eranskineko seigarren jarraibidean adierazten den moduan kalkulatua.

Hala ere, h) kolektiboaren kasuan, adinaren arabera ezarriko da hurrenkera, txikienetik handienera.

Ikasurte honetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eta 17 urtetik gorako eta titulurik ez duten pertsonei Oinarrizko Mailako Heziketako Ziklo egokituak jarriko dira martxan.

Ziklo horiek hiru urterako prestakuntza-ibilbidea izango dute.

Esleipena lehentasun-hurrenkeraren arabera egingo da, hurrenkera honetan:

 1. Desgaitasun kognitibo orokorrekin lotutako hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak eta/edo zereginen ikaskuntza-geletan matrikulatuta egon direnak.
 2. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan prestakuntzarik egin ez duten ikasleak, baldin eta izena emandako urte naturalean 17 urte edo gehiago badituzte.

Bi kasuetan, hurrenkera adinaren araberakoa izango da, txikienetik handienera. Kolektibo bateko eskatzaileei ez zaie plazarik esleituko, aurreko kolektiboari dagozkion plazarik gabeko eskaerak dauden bitartean.

OMHZko azalpen eskematikoa (leiho berri batean irekitzen da)

Hiru urterako prestakuntza-ibilbidea duten Oinarrizko Mailako Heziketako Zikloak , hezkuntza-premia bereziak dituzten eta talde honetan sartzeko baldintzak betetzen dituzten ikasleentzat.

Esleipena egiteko ezarritako taldeek ondoren adierazten diren letretan duten lehentasun-ordenaren arabera egingo da esleipena. Horrenbestez, ez zaie plazarik esleituko talde bateko eskatzaileei, baldin eta aurreko taldean plazarik esleitu ez zaien eskaerak badaude.

 1. Baldintza hauek betetzen dituzten ikasleak: gutxienez DBHko 2. maila egin izana, izen-ematea egiten den urte naturalean 16 urte betetzea eta mugako funtzionamendu intelektualaren ondoriozko Hezkuntza Premia Bereziak (HPB), desgaitasun intelektual arina edo egiaztatutako gaixotasun mental bat izatea.
 2. Baldintza hauek betetzen dituzten ikasleak: gutxienez DBHko 2. maila egin izana, izen-ematea egiten den urte naturalean 15 urte betetzea eta mugako funtzionamendu intelektualaren ondoriozko Hezkuntza Premia Bereziak (HPB), desgaitasun intelektual arina edo egiaztatutako gaixotasun mental bat izatea.
 3. Baldintza hauek betetzen dituzten ikasleak: gutxienez DBHko 2. maila egin izana, izen-ematea egiten den urtean 16 urte baino gehiago izatea eta mugako funtzionamendu intelektualaren ondoriozko Hezkuntza Premia Bereziak (HPB), desgaitasun intelektual arina edo egiaztatutako gaixotasun mental bat izatea.
 4. Sartzeko baldintzak bete arren, mugako funtzionamendu intelektualetik, desgaitasun intelektual arinetik edo egiaztatutako gaixotasun mental batetatik eratorritakoak ez diren bestelako hezkuntza-laguntzarako premia bereziak dituzten ikasleak.

Talde bakoitzaren barruan berdinketarik izanez gero, ausazko prozedura bat baliatuko da, ikasleak onartzeko prozeduran erabilitako aplikazio informatikoak egina

HPBetako OMHZko azalpen eskematikoa

Hiru urterako prestakuntza-ibilbidea duten Oinarrizko Mailako Heziketako Zikloak, 17 urte edo gehiago dituzten eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza egin ez duten pertsonentzat.

   Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza egin ez duten ikasleak, baldin eta egiaztatzen badute 17 urte edo gehiago dituztela izen-ematearen urte naturalean.
   Kasu horretan, lehentasuna adinak zehaztuko du, txikienetik handienera.

17 urte baino gehiago dituztenentzat OMHZko azalpen eskematikoa

Heziketa-Ziklo bakoitzean eskaintzen den guztizko plaza kopuruaren % 5 eskaera egiten den datan % 33 edo gehiagoko ezintasuna duten pertsonentzat erreserbatu beharko da eta beste % 5 eskaera egiten den datan goi-mailako edo errendimendu handiko kirolarientzat, 971/2007 Errege Dekretuan eta 203/2010 Dekretuan adierazitakoari jarraituz

Erdi Mailako Heziketa-Ziklo bat ikasteko gainerako  plazak betetzeko honako era honetan banakatzen dira:

a) Plazen % 65 DBHko edo irakaskuntza baliokide bateko graduatu-titulua dutela egiaztatzen dutenentzat, honako lehentasun-hurrenkera honi jarraituz:

a.1.- Plazen % 55 DBHko graduatu-titulua dutela egiaztatzen dutenentzat, honako lehentasun-hurrenkera honi jarraituz:

a.1.1.– Esleipen-prozedura honetako ikasturtearen aurreko bi ikasturteetako batean DBHko 4. maila gainditu duten pertsonak.

a.1.2.– DBHko gainerako tituludunak.

 

a.2.- Plazen % 5 DBHko titulua Helduen Hezkuntzan (HHE) eskuratu dutenentzat.

 

a.3.- Plazen % 5 ikasketak atzerrian egin eta eskuratutako titulazioa homologatzeke duten ikasleentzat, betiere aurretiaz Baldintzapean izena Emateko Txartela aurkezten badute.

b) Plazen % 20 OLHko titulua egiaztatzen dutenentzat.

c) Plazen % 15 honako sarbide edo talde hauei esleituko zaizkie, lehentasunen-hurrenkera honetan:

c.1.- Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko probak gainditu dituztenak. Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu dutenek izango dute lehentasuna.

c.2.- Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko a) apartatuan ageri diren titulu edo irakaskuntza batzuk gainditu dituztenak (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izan ezik).

c.3.- Hasierako lanbide-kualifikazioko programa baten nahitaezko moduluak gainditu dituzten pertsonak.

c.4.- 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba.

c.5.- Beste sarbide batzuk.

Ordenazioa eta Baremazioa

a taldeko plazentzat, izango dute onarpen-prozesu honetan hautatzen den kurtsoaren aurreko bi ikasturteetako batean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua aurkezten duten eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laugarren maila gainditu duten pertsonek.

Plaza nork lortzen duen eta nork ez mugatzeko, lehentasuna ezarri ondoren, eskatzaileak beren ikasketa-espedienteko notaren arabera ordenatuko dira.

b taldeko plazetarako, lehentasuna emango zaie egiaztatzen duten Oinarrizko LHko tituluaren eta ikasi nahi duten tituluaren artean I. kidetasuna dutenei. I. kidetasuna ez dutenen artean, lehentasuna esleitzen zaie egiaztatuta duten tituluaren eta ikasi nahi duten tituluaren artean II. kidetasuna dutenei. Kidetasunen zerrenda (leiho berri batean irekitzen da).

Lehentasun-talde bakoitzaren barruan, eskatzaileak beren ikasketa-espedientean agertzen den notaren arabera ordenatzen dira.

c taldeko plazak lortzeko, lehentasuna dute c.I atalean daudenek, ondoren c.II atalean daudenek, gero c.III atalean daudenek eta horrela hurrenez hurren. c.I atalekoen artean, lehenago daude Erdi Mailarako sarrera-proba gainditu dutenak Goi Mailarako sarrera-proba gainditu dutenak baino.

Lehentasun-talde bakoitzaren barruan, eskatzaileak beren ikasketa-espedientean agertzen den notaren arabera ordenatzen dira.

Titulazioak edo eskakizunak 1147/2011 Errege Dekretuan ezarritakoak eta cII puntuko parte hartzen direnak

 • Teknikari Laguntzaile titulua izatea.
 • Teknikari titulua izatea.
 • Goi-mailako Batxilergo-titulua izatea.
 • Irakaskuntza ertainen erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren maila gainditu izana.
 • Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetatik 1963ko planeko hirugarren maila edo komunen bigarren maila esperimentala gainditu izana.
 • Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko lehen bi mailen multzoan gehienez ere bi ikasgai gainditu gabe dituela frogatzea.
 • Goi-Mailako Heziketa-Zikloetara sartzeko titulazio baliokideetakoren bat izatea, ikus hurrengo atalean "Goi Mailako LHri Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak".
 • Ondorio akademikoetarako aurreko tituluren batekiko baliokidetzat deklaratuak izan diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaroren bat gainditu izana

Beste sarbide batzuk

 • Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetan sartzeko prestakuntza ikastaro berezia.

 

EMko azalpen eskematikoa (leiho berri batean irekitzen da)

 

Heziketa-Ziklo bakoitzean eskaintzen den guztizko plaza kopuruaren % 5 eskaera egiten den datan % 33 edo gehiagoko ezintasuna duten pertsonentzat erreserbatu beharko da eta beste % 5 eskaera egiten den datan goi-mailako edo errendimendu handiko kirolarientzat, 971/2007 Errege Dekretuan eta 203/2010 Dekretuan adierazitakoari jarraituz

Goi Mailako Heziketa-Ziklo bat ikasteko gainerako  plazak betetzeko honako era honetan banakatzen dira:

 1. % 60 Batxilergo-titulua dutenentzat.
  • Plazen % 55 Batxilergoko titulua egiaztatzen dutenentzat.
  • Plazen % 5 ikasketak atzerrian egin eta eskuratutako titulazioa homologatzeke duten ikasleentzat, betiere aurretiaz Baldintzapean izena Emateko Txartela aurkezten badute.
 2. plazen % 30 Teknikari-titulua dutenentzat.
 3. plazen % 10 honako hauentzat:
  1. Dagokion aukeraren sarrera-proba bidez sartzen direnentzat. 
  2. 1147/2011 Errege Dekretuan ezarritakoaren bidez sartzen direnentzat, ikus beheagoan
  3. 25 urtetik gorakoentzat Unibertsitatean sartzeko probaren bidez sartzen direnentzat. 
  4. Beste Lanbide Heziketako Goi-Mailako Teknikari titulu baten bitartez sartzen direnak. 
  5. Unibertsitateko titulu baten bitartez sartzen direnak 
  6. Beste sarbide batzuk erabiltzen dituztenak (BBB titulatu izana,...)

Ordenazioa eta Baremazioa

a taldeko plazentzat, lehentasuna ematen zaie ikasi nahi duten tituluan batxilergo-modalitatea aginduta dutenei, eta, hala badagokio, tituluan aipatzen den irakasgaia gainditu dutenei, lehentasunen taula (leiho berri batean irekitzen da).

b taldeko plazetarako, lehentasuna emango zaie egiaztatzen duten Erdi Mailako tituluaren eta ikasi nahi duten tituluaren artean I. kidetasuna dutenei. Gainerako eskatzaileei, lehentasuna esleitzen zaie egiaztatuta duten tituluaren eta ikasi nahi duten tituluaren artean II. kidetasuna dutenei. Kidetasunen zerrenda (leiho berri batean irekitzen da).

c taldeko plazak lortzeko, lehentasuna dute c.1 atalean daudenek, ondoren c.2 atalean daudenek, eta abar. Azkenik c.6 atalean daudenek.

Lehentasun-talde bakoitzaren barruan, eskatzaileak beren ikasketa-espedientean agertzen den notaren arabera ordenatzen dira.

Titulazioak edo eskakizunak 1147/2011 Errege Dekretuan ezarritakoak eta cII puntuko parte hartzen direnak

 • Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitateko bigarren maila gainditu izana.
 • Unibertsitate-orientazioko edo unibertsitate aurreko kurtsoa gainditu izana.

 

GMko azalpen eskematikoa (leiho berri batean irekitzen da)

Azken aldaketako data: