Segurtasun Saila

Konpartitu

Udaletarako eta Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023. Hauteskunde-araudia

Hauteskunde Legedia

Udal hauteskundeak

  • Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoak eraentzen du. Hain zuzen, haren I. Tituluak "Bozketa orokor zuzenen bidezko hauteskundeetarako xedapen orokorrak” eta III. Tituluak “Udal Hauteskundeetarako xedapen bereziak”.

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar Nagusietarako Hauteskundeak:

Garatzeko beste hauteskunde-arau batzuk, BOEn argitaratuak eta Udal Hauteskundeetan eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan aplikatzekoak direnak

  • 157/1996 Errege Dekretua, otsailaren 2koa, horren bidez, hautesle-errolda hilero eguneratzeko ezartzen da eta Espainian bizi diren Europar Batasuneko estatu kideetako herritarrek errolda horretan izena emateko behar diren datuak arautzen dira.
  • 605/1999 Errege Dekretua, apirilaren 16koa, hauteskunde-prozesuen erregulazio osagarriari buruzkoa.
  • 1799/2003 Errege Dekretua, abenduaren 26koa, hauteskunde-zerrenden eta hautesle-erroldaren kopien edukia arautzen duena.
  • EHA/2264/2010 Agindua, uztailaren 20koa, horren bidez, Udal Hauteskundeetarako Espainian bizilekua dutenen hautesle-errolda osatzeko arauak eta jarraibide teknikoak ematen dira, baldin eta pertsona horiek Espainiarekin akordioa izenpetua duten herrialdeetako nazionalak badira.
  • INT/212/2023 Agindua, martxoaren 1ekoa, hauteskunde-mahaietako kideen dieta arautzen duena.
  • Ebazpena, 2013eko apirilaren 12koa, Hautesle Erroldaren Bulegoarena, Europar Batasuneko herrialdeetako herritarren udal-hauteskundeetarako hautesle-erroldan inskribatzeko prozedurak ezarri eta eskabide-eredua onartzen duena.
  • Ebazpena, 2014ko urriaren 27koa,  Hautesle Erroldaren Bulegokoa, hautesle-erroldako inskripzio-datuak erreklamatzeari buruzkoa.
  • Ebazpena, 2022ko azaroaren 10ekoa, Hautesle Erroldaren Bulegoarena, udal-hauteskundeetarako akordioak dituzten herrialdeetako herritarrak Espainian bizi direnen hautesle-erroldan inskribatzeko prozedurak ezarri eta eskabide-eredua onartzen duena.

Azken aldaketako data: