Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Plan Berezia. Nerbioiko Parke Lineala

AGINDUA, 2006ko urriaren 30ekoa, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuarena, Nerbioiko Parke Linealerako Plan Berezia behin betiko onesteko dena. (2006ko azaroaren 27ko BOPV)

Dokumentu teknikoa

Aurkibidea (pdf, 69 Kb)

I. liburukia

1. Dokumentua. Memoria (pdf, 69 Kb)

2. Dokumentua.  Araudia

Araudi Orokorrak (pdf, 233 Kb)

Tarteka Banakatutako Araudia (1) (pdf, 472 Kb)

Tarteka Banakatutako Araudia (2) (pdf, 971 Kb)

 

3. Dokumentua. Etapa Plana eta Horren Kudeaketa  (pdf, 338 Kb)

4. Dokumentua. Ekonomia eta Finantza Azterlana (pdf, 64 Kb)

 

II. liburukia

5. Dokumentua. Planoak

 

III. liburukia

6. Dokumentua. Ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazioa  (pdf, 458 Kb)

Azken eguneratzea: 2013/02/11