Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

LABEAN, ekintza plana 2019-2020

2019an abian jarritako proiektuaren esparruan, landa-eremu bakoitzean dauden aukerak azaleratzea eta aprobetxatzea ahalbidetuko duten ekintzak planteatzen dira:

  •  Negozio-eredu berriak asmatuz
  • Sortutako enpresen iraunkortasuna bermatuz
  • Tokiko baliabideak balorizatuz
  • Tokiko erakundeak lurraldearen dinamizazioan eta kohesioan kokaktuz
  • Lankidetza publiko-pribatua, publiko-publikoa eta probatu-pribatua sustatuz
  • Herritarrak inplikatuz
  • Emaitzetan eta pertsonen arteko elkarrekintzan oinurritutako balioa sortuz, ezagutza trukatuz eta sortuz
  • Garapenaren iraunkortasuna zainduz
  • Gobernantza modu berriak eraikitzen

2019ko Ekintza Plana

2019an, LABEAN proiektuari ekin zitzaion, honako jarduketa hauekin:

- Proeiktua eskualde bakoitzean aurkeztea, eragile publiko zein pribatuei.

- Labean Open Space jardunaldien antolaketa eskualde bakoitzean Gizarte-berrikuntzako beste ekosistema batzuetara bisita teknikoa egitea

- Gizarte-ekintzailetzako jardunaldiak egitea

- Eskualde bakoitzerako gizarte-berrikuntzako eragileen mapa egitea

2020ko Ekintza Plana

2020an, proiektuaren bigarren fasearen helburuak honako hauek izan dira: jarduera-eremuetan gizarte-berrikuntzako ekosistema sortzen aurrera egitea, heldu beharreko erronka zehatzak identifikatzea, irtenbideak bilatzeko partaidetza-prozesuak abian jartzea, ekintzailetzako eta gizarte-berrikuntzako proiektuen sorrera bultzatzea, eskualde bakoitzean erreferentziazko espazioak bilatzea, horien gainean proiektuaren etorkizuna gidatze aldera.

Horretarako, honako jarduketa hauek egin dira:

- LABEAN espazioen hautaketa eta diseinua eskualde bakoitzean

- Ekintzailetzako eta berrikuntza sozialeko proiektuen lehiaketa eta horien ondorengo inkubazioa

- Prototipoak egitea, eskualde bakoitzean lan parte-hartzaile baten bidez identifikatutako erronkari aurre egiteko erantzunak edota konponbideak batera sortzeko

2021eko Ekintza Plana

 2021ean, proiektuaren hirugarren fasea gauzatzea arreikusten da, jarduera-eremuetan berrikuntza sozialeko ekosistemak sortzen aurrera egiteko eta berrikuntza sozialak lurraldeetan sortzen dituen aukerei buruz sentsibilizatzeko.

Horretarako, honako hauetan jartzen da fokua:

- LABEAN espazioak sortzea eta dinamizatzea, eskualdeetan babesean lan egiteko erreferentziazko espacio fisiko gisa.

- Eskualdeko sareak aktibatzea eta dinamizatzea, irtenbideak diseinatzen eta fomrulatzen lankidetzan arituz, eta proposatutako erronkeei erantzunak bilatzeko prototipoak eta baterako sorkuntzako ekintzak inplementatuz.

- Euskadiko landa-eremuetako lantalde teknikoak eta toki-erakundeetako ordezkariak sentsibilitzatzea berrikuntza sozialeko printzipioak aplikatuz lurraldean sortzen diren aukereei buruz.

Azken aldaketako data: