Ekonomia eta Ogasun Saila

Koiuntura DI-DA batean

2023 maiatza

EAEko ekonomia %2,2 hazi zen 2023ko lehen hiruhilekoan

Eustaten kontu ekonomikoen aurrerapenaren arabera, EAEko ekonomia %2,2 hazi zen 2023ko lehen hiruhilekoan, aurreko urteko aldi berarekin alderatuta. Tasa hori Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak bere azken agertoki makroekonomikoan egindako aurreikuspena baino hamarren bat handiagoa da. BPGaren bilakaerak adierazten du Euskadi moteltzeko fase batean dagoela 2022a hasi zenetik, une horretan hazkunde tasa %5,8ra iritsi baitzen.

Barne produktu gorndina (BPG)
urte arteko aldakutnza tasa

1. hiruhilekoa
2,2%

Enplegu tasa zertxobait apaldu zen aurtengo hasieran

BJA inkestak 2023ko lehen hiruhilekorako zenbatetsi dituen datuen arabera, Euskadin aurreko hiruhilekoan baino 2.100 landun gutxiago erregistratu ziren, enplegua zuten pertsonen kopurua 962.900 izatetik 960.800 izatera jaitsi baitzen, eta enplegua bi hiruhilekotan jarraian moteldu da. Okupazioaren jaitsiera horrek azaltzen du erregistratutako enplegu tasaren murrizketa arina (%51,4 aurreko %51,6 horren aldean).

Landunak. Guztira
Urte arteko aldakuntza tasa

1. hiruhileko tasa
51,4%

Inflazioa %3,3ra moteldu zen martxoan

Euskadiko KPIa %3,3an kokatu zen martxoan, eta bi puntu eta erdi murriztu zen aurreko hilabetearen aldean, argindarraren eta erregaien prezioen bilakaerari esker. Erregistro hori 2021eko abuztutik lortutako baxuena da, eta duela urtebete erregistratutako tasaren ia herena da, oinarrizko efektua deiturikoagatik, 2022ko martxoarekin alderatuta, une horretan energiaren prezioek nabarmen egin baitzuten gora Ukrainako gerra piztu zenean.

KPI indize orokorra
Urte arteko aldakuntza tasa

2023ko martxoa
3,3%

Munduko bi potentziak suspertu egin dira 2023ko hasieran

Txinako BPGa %4,5 hazi zen 2023ko lehen hiruhilekoan, azken lau aldietako baliorik handiena baita eta argitaratutako aurreikuspenak gainditzen dituen tasa. Pandemiari aurre egiteko mugikortasunari ezarri zitzaizkion murrizketak amaitu ondoren, jarduera handiko aldia hasi du Asiako erraldoiak. Ekonomiaren gorakada, neurri handi batean, kontsumo pribatuak eman duen erantzun sendoan oinarritzen da, familiek konfiantza berreskuratu ahala. Esportazioen bultzada esanguratsuak ere lagundu du aldakuntza tasa bizi hori lortzen.

BPGaren hazkundea
Urte arteko aldakuntza tasa

Txinako BPGa
1. hiruhilabetea
%4,5

Zerbitzuek Europako ekonomia igoarazten dute

Apirilean, euroaren eremuko PMI indizeak 54,4ko balioa lortu zuen, azken hamaika hilabeteetako maximoa baita. Horrek esan nahi du jarduera ekonomikoa bizkortu egin dela bigarren hiruhilekoaren hasieran. Eskariaren igoerari ia urtebetean enplegu gehiago sortu izana gehitu behar zaio. Hornidura kateetako arazoak arindu egin dira, eta horrek inflazioa moteltzen lagundu du.

PMI Konposatua
Eurogunea

2023ko apirila
54,4

NDFk uste du ez dela oso probablea inflazioa bere helburura itzultzea 2025a baino lehen

Apirilean argitaratutako txosten berri batean, NDFk aurreikusten du munduko produkzioaren hazkundea 2022ko %3,4tik %2,8ra motelduko dela 2023an, eta %3,0ra suspertuko dela 2024an. Hazkunde tasen apaltze hori nabarmenago gertatuko da ekonomia aurreratuetan, Europak Ukrainako gerrarekiko esposizio handiagoa duelako, eta, AEBen kasuan, bertako inflazio prozesuaren dinamikagatik. Suspertzen ari diren ekonomiei dagokienez, Txina %5etik gora haztea espero da, ekonomia berriro ireki ondoren

Munduko BPGa
Urte arteko aldakuntza tasa

2023
2,8%

Taula makroekonomikoa. Eustat

Urte arteko aldakuntza tasa

2021 2022 2021 2022 2023
IV I II III IV I
BPG 5,9 4,4 4,9 5,8 5,0 3,8 2,9 2,2
Barneko azken kontsumoa 5,2 2,2 3,8 2,9 1,8 2,0 2,1 -
Familien kontsumoa 5,6 3,0 4,0 3,5 3,2 2,7 2,3 -
Administrazioaren kontsumoa 3,9 -0,4 3,3 0,7 -2,9 -0,4 1,2 -
Kapital eraketa gordina 6,0 4,4 3,0 4,7 4,8 5,1 2,9 -
Barne eskaria 5,4 2,7 3,6 3,3 2,5 2,7 2,3 -
Esportazioak 12,7 10,2 13,5 13,5 13,7 9,2 4,9 -
Inportazioak 11,6 7,5 9,3 10,6 8,8 6,0 4,7 -
Lehen arloa 21,9 0,8 14,5 -1,7 -3,4 7,8 0,7 -
Industria eta energia 6,1 4,6 3,7 6,5 5,9 3,6 2,5 -
Eraikuntza 4,5 2,0 2,5 1,9 1,3 2,3 2,4 -
Zerbitzuak 5,8 4,7 5,5 6,2 5,4 4,2 3,2 -
Balio erantsi gordina 5,9 4,5 5,0 6,0 5,2 4,0 3,0 -
Ekoizkinen gaineko zerga garbiak 6,1 2,9 4,1 3,9 2,9 2,6 2,1 -
Enplegua 5,9 3,1 5,0 4,9 3,7 2,0 1,9 1,5