Elikadura, Landa Garapena, Nekazaritza eta Arrantza Saila

Kirol-arrantzako ontziak gobernatzeko titulazio motak

Jolas-Ontziko Patroia

Oinarrizko esleipenak:

- 15 metrora arteko luzera duten aisialdirako ontzi motordunak gobernatzea; aukera ematen du kostaren eta kostatik 12 miliara trazatutako lerro paralelo baten artean nabigatzeko.

- 15 metrora arteko luzera duten aisialdirako ontzi motordunak gobernatzea; aukera ematen du Balear Uharteen eta Kanariar Uharteen artean nabigatzeko.

- Uretako motoak gobernatzea, uretako motoei beren ezaugarri teknikoen arabera aplikatu beharreko nabigazio-muga zehatzen barruan.

Esleipen osagarriak:

- 15 metrora arteko luzera duten aisialdirako belaontziak gobernatzea; aukera ematen du kostaren eta kostatik 12 miliara trazatutako lerro paralelo baten artean nabigatzeko.

- 15 metrora arteko luzera duten aisialdirako belaontziak gobernatzea; aukera ematen du Balear Uharteen eta Kanariar Uharteen artean nabigatzeko.

- 24 metrora arteko luzera duten aisialdirako ontzi motordunak gobernatzea; aukera ematen du kostaren eta kostatik 12 miliara trazatutako lerro paralelo baten artean nabigatzeko.

- 24 metrora arteko luzera duten aisialdirako ontzi motordunak gobernatzea; aukera ematen du Balear Uharteen eta Kanariar Uharteen artean nabigatzeko.

- 24 metrora arteko luzera duten aisialdirako ontzi motordunak gobernatzea; aukera ematen du Iberiar penintsularen eta Balear Uharteen artean nabigatzeko.

- 24 metrora arteko luzera duten aisialdirako belaontziak gobernatzea; aukera ematen du kostaren eta kostatik 12 miliara trazatutako lerro paralelo baten artean nabigatzeko.

- 24 metrora arteko luzera duten aisialdirako belaontziak gobernatzea; aukera ematen du Balear Uharteen eta Kanariar Uharteen artean nabigatzeko.

- 24 metrora arteko luzera duten aisialdirako belaontziak gobernatzea; aukera ematen du Iberiar penintsularen eta Balear Uharteen artean nabigatzeko.

Baldintzak:

- Aisialdirako ontzietako patroiaren titulua lortzeko segurtasuneko eta nabigazioko oinarrizko arauzko praktikek 16 ordu iraungo dute, gutxienez.

- Segurtasuneko eta nabigazioko oinarrizko arauzko praktikak eguneko bideko erregimenean egingo dira. Belaontzian nabigatzeko arauzko praktikekin konbinatu ahalko dira, belaontziaren esleipen osagarriak lortzeko (praktika horiek ere eguneko bideko erregimenean egingo dira). Kasu horretan, arauzko praktikek, gutxienez, 32 ordu iraungo dute, guztira.

- Aisialdirako ontzietako patroia izateko segurtasun- eta nabigazio-praktikak egiteko, ezingo da talde mistorik sortu, beste titulu batzuk lortu nahi dituzten izangaiez osatuta dagoenik.

Oinarrizko Nabiogazioko Patroia

Oinarrizko esleipenak:

- 8 metrora arteko luzera duten aisialdirako ontzi motordunak gobernatzea; ontzia ezingo da urrundu edozein norabidetan 5 milia baino gehiago portu batetik, itsasaldetik edo babesleku batetik.

- Uretako motoak gobernatzea, uretako motoei beren ezaugarri teknikoen arabera aplikatu beharreko nabigazio-muga zehatzen barruan.

Esleipen osagarriak:

- 8 metrora arteko luzera duten aisialdirako belaontziak gobernatzea; ontzia ezingo da urrundu edozein norabidetan 5 milia baino gehiago portu batetik, itsasaldetik edo babesleku batetik.

Baldintzak:

- Oinarrizko nabigaziorako patroiaren titulua lortzeko segurtasuneko eta nabigazioko oinarrizko arauzko praktikek 8 ordu iraungo dute, gutxienez.

- Segurtasuneko eta nabigazioko oinarrizko arauzko praktikak eguneko bideko erregimenean egingo dira. Belaontzian nabigatzeko arauzko praktikekin konbinatu ahalko dira, belaontziaren esleipen osagarriak lortzeko (praktika horiek ere eguneko bideko erregimenean egingo dira). Kasu horretan, arauzko praktikek, gutxienez, 24 ordu iraungo dute, guztira.

- Oinarrizko nabigaziorako patroia izateko segurtasun- eta nabigazio-praktikak egiteko, talde mistoak sortu ahalko dira, oinarrizko nabigaziorako patroiaren titulua lortu nahi duten izangaiek eta eguneko nabigaziorako baimena lortu nahi duten izangaiek osatuak. Edonola ere, behar bezala errespetatu beharko dira titulu bakoitzerako prestakuntza-eduki eta -betebehar zehatzak; eduki eta betebehar horiek errege dekretu honetan eta eranskin honetan daude jasota. Halaber, ikasle bakoitzak zer titulu eskuratu nahi zuen, titulu horren egiaztagiria emango zaio soil-soilik.

Yateko Patroia

Oinarrizko esleipenak:

- 24 metrora arteko luzera duten aisialdirako ontzi motordunak gobernatzea; aukera ematen du kostaren eta kostatik 150 milia nautikora trazatutako lerro paralelo baten artean nabigatzeko.

- Uretako motoak gobernatzea, uretako motoei beren ezaugarri teknikoen arabera aplikatu beharreko nabigazio-muga zehatzen barruan.

Esleipen osagarriak:

- 24 metrora arteko luzera duten aisialdirako belaontziak gobernatzea; aukera ematen du kostaren eta kostatik 150 milia nautikora trazatutako lerro paralelo baten artean nabigatzeko.

Baldintzak:

-Yateko patroiaren titulua lortzeko segurtasuneko eta nabigazioko oinarrizko arauzko praktikek 48 ordu iraungo dute, gutxienez. Horietatik, 36 ordu, gutxienez, itsasaldiko erregimenean izango dira. Ikasle bakoitzak, gutxienez, eguneko nabigazio-guardia oso bat egin beharko du, eta gaueko nabigazio-guardia oso bat.

-15.8 artikuluan, praktika bakoitzean gehienez zenbat ikaslek parte har dezaketen ezartzen da. Kasu honetan, 9 ikaslek parte hartu ahalko dute praktika bakoitzean.

-Belaontzian ibiltzeko titulua lortzeko, segurtasuneko eta nabigazioko oinarrizko arauzko praktikak eta belaontziko arauzko praktikak aldi berean egin ahalko dira. Kasu horretan, gutxienez, 72 praktika-ordu egin beharko dira. Horietatik, 60 ordu, gutxienez, itsasaldiko erregimenean izango dira. Ikasle bakoitzak, gutxienez, bi eguneko nabigazio-guardia oso egin beharko ditu, eta bi gaueko nabigazio-guardia oso. Segurtasuneko eta nabigazioko oinarrizko arauzko praktikak eta belaontziko arauzko praktikak aldi berean eginez gero, bi saiotan egin ahalko dira. Kasu horretan, saio bakoitzak 24 praktika-ordu izan beharko ditu, gutxienez. Bere horretan gorde beharko da itsasaldiko erregimenean eta erregimen horretatik kanpo ematen diren prestakuntza-orduen arteko proportzioa, bai eta egin beharreko guardien kopurua eta arloa ere.

-Yateko patroia izateko segurtasun- eta nabigazio-praktikak egiteko, talde mistoak sortu ahalko dira, yateko patroiaren titulua lortu nahi duten izangaiek eta yateko kapitainaren titulua lortu nahi duten izangaiek osatuak. Edonola ere, behar bezala errespetatu beharko dira titulu bakoitzerako prestakuntza-eduki zehatzak; eduki horiek eranskin honetan daude jasota. Halaber, ikasle bakoitzak zer titulu eskuratu nahi zuen, aisialdirako ontzien itsas eskolak titulu horren egiaztagiria emango die soil-soilik.

Yateko Kapitaina

Oinarrizko esleipenak:

- 24 metrora arteko luzera duten aisialdirako ontzi motordunak gobernatzea; aukera ematen du muga geografikorik gabe nabigatzeko.

- Uretako motoak gobernatzea, uretako motoei beren ezaugarri teknikoen arabera aplikatu beharreko nabigazio-muga zehatzen barruan.

Esleipen osagarriak:

- 24 metrora arteko luzera duten aisialdirako belaontziak gobernatzea; aukera ematen du muga geografikorik gabe nabigatzeko.

Baldintzak:

- Yateko kapitainaren titulua lortzeko segurtasuneko eta nabigazioko oinarrizko arauzko praktikek 48 ordu iraungo dute, gutxienez. Horietatik, 36 ordu, gutxienez, itsasaldiko erregimenean izango dira. Ikasle bakoitzak, gutxienez, eguneko nabigazio-guardia oso bat egin beharko du, eta gaueko nabigazio-guardia oso bat.

- 16.6 artikuluan, praktika bakoitzean gehienez zenbat ikaslek parte har dezaketen ezartzen da. Kasu honetan, 9 ikaslek parte hartu ahalko dute praktika bakoitzean.

- Belaontzian ibiltzeko titulua lortzeko, segurtasuneko eta nabigazioko oinarrizko arauzko praktikak eta belaontziko arauzko praktikak aldi berean egin ahalko dira. Kasu horretan, gutxienez, 72 praktika-ordu egin beharko dira. Horietatik, 60 ordu, gutxienez, itsasaldiko erregimenean izango dira. Ikasle bakoitzak, gutxienez, bi eguneko nabigazio-guardia oso egin beharko ditu, eta bi gaueko nabigazio-guardia oso. Segurtasuneko eta nabigazioko oinarrizko arauzko praktikak eta belaontziko arauzko praktikak aldi berean eginez gero, bi saiotan egin ahalko dira. Kasu horretan, saio bakoitzak 24 praktika-ordu izan beharko ditu, gutxienez. Bere horretan gorde beharko da itsasaldiko erregimenean eta erregimen horretatik kanpo ematen diren prestakuntza-orduen arteko proportzioa, bai eta egin beharreko guardien kopurua eta arloa ere.

- Yateko patroia izateko segurtasun- eta nabigazio-praktikak egiteko, talde mistoak sortu ahalko dira, yateko kapitainaren titulua lortu nahi duten izangaiek eta yateko patroiaren titulua lortu nahi duten izangaiek osatuak. Edonola ere, behar bezala errespetatu beharko dira titulu bakoitzerako prestakuntza-eduki zehatzak; eduki horiek eranskin honetan daude jasota. Halaber, ikasle bakoitzak zer titulu eskuratu nahi zuen, aisialdirako ontzien itsas eskolak titulu horren egiaztagiria emango die soil-soilik.

Irrati-operadore prestakuntza ikastaroa (IV. Eranskina)

Bela-ontziak gobernatzeko arauzko praktikak (V. Eranskina)

875/2014 Errege Dekretua, urriaren 10ekoa, aisialdirako ontziak gobernatzeko titulazioak arautzen dituena.

Azken aldaketako data: