Memoriak - Administrazio Orokorra
Legebiltzarra
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Segurtasuna
Lana eta Enplegua
Gobernantza Publikoa eta Autogobernua
Ekonomiaren Garapena, Jasangarritas. eta Ingurum.
Ekonomia eta Ogasuna
Hezkuntza
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Osasuna
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak
Kultura eta Hizkuntza Politika
Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa
Lan Harremanen Kontseilua
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoet. Batzordea
Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua
Herri Kontuen Euskal Epaitegia
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
Zor Publikoa
Erakundeen Baliabideak eta Konpromisoak
Hainbat Sail
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak   2021
Azken berrikuspena: 2021ko Otsailaren 11
Ekonomia eta Ogasun Saila