Informazio Zehaztua - Organismo Autonomoak eta sektore publikoko Partzuergoak
Gastuak
Partiden zehaztasuna
Laburpenak...
Diru-sarrerak
Partiden zehaztasuna
Laburpenak...
Erakundeen araberako laburpena
Gastuak
Diru-sarrerak
Memoriak
Organismo autonomoen eta sektore publikoko Partzuergoen memoriak
Plantilla
Sekzio, programa, zerbitzu eta langileria-motaren araberako sailkapena
Sekzio eta langileria-motaren araberako sailkapena
Pertsonalaren eranskina
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak   2020
Azken berrikuspena: 2019ko Abenduaren 27a
Ogasun eta Ekonomia Saila