Osasun Saila

Neurrira eginiko produktu sanitarioak

Neurrira eginiko produktu sanitariotzat hartzen da fakultatibo espezialista batek emandako idatzizko preskripzioaren arabera fabrikatutako produktu sanitarioa, hark, bere erantzukizunaren pean, zehazturiko diseinu-ezaugarri bereziak dituena eta paziente jakin bakar batentzat egina. Fabrikazio metodo jarraikian edo seriean eginiko produktuak, medikuaren edo beste erabiltzaile profesional baten premia espezifikoei erantzuteko egokitu beharra badaukate ere, ez dira hartuko neurrira eginiko produktutzat.

Lizentzia emateko beharrezko izango da Autonomia Erkidegoetako organo eskudunen aurrean eta berauek ezarritako prozeduraren arabera, aurretiaz kreditatzea nola eskatzaileak, edo dagokion kasuan, pertsona fisiko edo juridiko azpikontratatuek badauzkatela dagozkien jarduerak garatzeko instalazioak, baliabide materialak eta pertsonal egokia.

Aplikazio araudia

Lizentzia eskaera

Berritze eskaera

Aldatze eskaera

Azken aldaketako data: