Hezkuntza Saila

Pertsonal hezitzailea. Bitarteko ordezkapen-kontratuari uko egitea

Lanaldi partzialeko bitarteko ordezkapen-kontratuari uko egitea

Epea: 2020ko ekainaren 8tik 15era arte, biak barne, hezk.sind@euskadi.eus  posta elektronikoan

Uko egiteak aurkezteko, posta elektronikoan atxikitu behar dira: idazki sinatu bat eta NANaren kopia