Ekonomia eta Ogasun Saila

Ebazpenak. Ekonomia Ituneko Arbitraje Batzordea (urteko erreklamazioak)

Ekonomia Ituneko 67. artikuluak (Arbitraje Batzordearen akordioak) honako hau ezartzen du:  "Arbitraje Batzordeak Zuzenbidearen arabera ebatziko ditu espediente bakoitzak agerian jartzen dituen auzi guztiak, exekuzio formulak barne direla, berdin da auzi horiek gatazkako alderdiek edo interesatuek aurkeztutakoak izan edo ez; eta ebazpenetan ekonomia, arintasun eta eraginkortasun printzipioen arabera jardungo d."

Eraginkortasuna eta errekurtsoa

Gatazkan dauden zerga-administrazioei eta eragindakoei ebazpena jakinarazi ondoren, administrazioek gauzatu beharko dute ebazpenean bertan aurreikusitako eran.

Arbitraje Batzordearen akordioak, izaera betearazlekoak izanik ere, bakarrik administrazioarekiko auzi-bidean errekurritu ahalko dira, Auzitegi Goreneko dagokion salaren aurrean.

Webean bildutako ebazperen artxiboak PDF formatuan aurkezten dira. Ikusarazi ezean, baliteke bere nabigatzailea eguneraturik ez egotea, edo nabigatzaileak ikustailea instalatuta ez izatea artxibo hauek ikusteko. Adobe Acrobat behera katgatu daiteke doan.

Eguneratze data: 2017/02/06

Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF Errek. AG
R-1/2018 GFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2018/01/18 248KB -
R-2/2018 AFA ZAEA Eragiketa-bolumena zehaztea - eragiketen kokalekua 2018/03/26 248KB -
R-3/2018 GFA ZAEA 2010. BEZ 2018/04/09 348KB -
R-4/2018 GFA ZAEA 2009, 2010 eta 2011. BEZ 2018/04/09 385KB -
R-5/2018 GFA ZAEA 2010. BEZ 2018/06/28 343KB -
R-6/2018 BFA ZAEA PFEZ 2018/06/28 269KB -
R-7/2018 GFA ZAEA 2009-2009 eta 2010 BEZ 2018/06/28 242KB -
R-8/2018 ZAEA BFA 2006. SZ 2018/06/28 624KB -
R-9/2018 BFA ZAEA 2007. SZ 2018/06/28 632KB -
R-10/2018 ZAEA BFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2018/07/27 214KB -
R-11/2018 BFA ZAEA Egiaztapen eta ikuskapen jarduerak egiteko eskumena 2018/07/27 219KB -
R-12/2018 BFA ZAEA Egiaztapen eta ikuskapen jarduerak egiteko eskumena 2018/07/27 245KB Bai
R-13/2018 GFA ZAEA 2010. BEZ 2018/07/27 290KB -
R-14/2018 ZAEA BFA Pertsona fisikoen helbide fiskala 2018/09/14 282KB -
R-15/2018 BFA ZAEA Egiaztapen eta ikuskapen jarduerak egiteko eskumena 2018/09/14 723KB -
R-16/2018 CCEN BFA/ZAEA SZ 2018/10/17 226KB -
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF Errek. AG
R-1/2017 AFA ZAEA Beste Zerga Administrazio baten esparrko erakundeetan egindako ikuskapenak 2017/02/06 122KB -
R-2/2017 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/02/06 40KB -
R-3/2017 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/02/06 83KB -
R-4/2017 CCEN ZAEA Laneko atxikipenak - lantokiaren tokia zehaztea 2017/02/06 40KB -
R-5/2017 ZAEA GFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/02/06 47KB -
R-6/2017 BFA ZAEA Pertsona juridikoen zerga-helbidea 2017/05/12 222KB -
R-7/2017 GFA ZAEA Eragiketen bolumena- eragiketen kokapena zehaztea 2017/05/12 339KB -
R-8/2017 ZAEA BFA Eragiketen bolumena 2017/05/12 265KB baliogabetuta
R-9/2017 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/06/21 197KB -
R-10/2017 ZAEA AFA Eragiketen bolumena - eragiketen kokapena zehaztea 2017/06/21 216KB -
R-11/2017 BFA ZAEA Eragiketen bolumna - eragiketen kokapena zehaztea 2017/06/21 261KB -
R-12/2017 GFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/10/24 234KB -
R-13/2017 BFA ZAEA Eragiketen bolumena- eragiketen kokapena zehaztea 2017/11/15 189KB -
R-14/2017 GFA ZAEA Operazio-bolumenaren erabakia - operazioen lokalizazioa 2017/11/15 221KB -
R-15/2017 DZ ZAEA Operazioen lokalizazioa 2017/11/15 176KB -
R-16/2017 GFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/12/21 227KB -
R-17/2017 ZAEA BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2017/12/21 284KB -
R-18/2017 ZAEA BFA Pertsona fisikoe egoitza fiskala 2017/12/22 282KB -
R-19/2017 DZ ZAEA/BFA BEZ 2017/12/22 161KB -
R-20/2017 DZ ZAEA/GFA BEZ/SZ 2017/12/22 173KB -
R-21/2017 DZ NZL/GFA BEZ 2017/12/22 178KB -
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF Errek. AG
A-1/2016 CCIN TEAR/TEAFG Ganbararen baliabide iraunkorra 2016/01/12 94KB -
R-1/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/01/27 295KB Ez
R-2/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/02/27 184KB Ez
R-3/2016 CCEN BFA/ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/04/12 183KB Ez
R-4/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoaren zerga-egoitza. Auzitara eramandako administrazioaren amore ematea 2016/04/12 59KB Ez
R-5/2016 AFA ZAEA Pertsona juridikoaren zerga-egoitza 2016/03/02 85KB Ez
R-6/2016 CCEN BFA/ZAEA IVA. Cambio de domicilio fiscal personas jurídicas. Efectos falta de notificación del cambio de domicilio 2016/05/04 48KB Ez
R-7/2016 CCEN BFA/ZAEA SZ. Pertsona juridikoen egoitza fiskala. 2007 ekitaldian zerga ordainarazteko administrazio eskuduna 2016/05/04 165KB Ez
R-8/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/05/04 72KB Ez
R-9/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/05/04 71KB Ez
R-10/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/06/20 70KB Ez
R-11/2016 GFA ZAEA BEZ. Ondasun higiezinen errentamenduaren eta azpierrentamenduaren ondoriozko etekinak. Ordainarazpena egiteko administrazio eskuduna 2016/06/20 190KB Ez
R-12/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/06/20 30KB Ez
R-13/2016 BFA ZAEA Nafarroako Foru Erkidegoa lurralde erkidetzat jotzea. Gatazkaren onargarritasunik eza. 2016/06/20 72KB Ez
R-14/2016 ZAEA BFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2016/06/20 205KB Ez
R-15/2016 CCEN BFA Laneko atxikipenak - lantokiaren tokia zehaztea 2016/07/28 125KB Ez
R-16/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/07/28 62KB Ez
R-17/2016 ZAEA BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/07/28 62KB Ez
R-18/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/11/04 79KB Ez
R-19/2016 BFA ZAEA BEZ. Bakar aktak ormalizazioa 2016/11/04 36KB Ez
R-20/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/11/04 29KB Ez
R-21/2016 BFA ZAEA Eragiketa multzoen aldaketa, Zerga Administrazioaren jardunbide bidez 2016/12/28 162KB -
R-22/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 29KB -
R-23/2016 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 29KB -
R-24/2016 DFB ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 30KB -
R-25/2016 OT BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 94KB -
R-26/2016 OT BFA/ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 108KB -
R-27/2016 OT AFA/ZAEA EEEZ/BEZ 2016/12/28 298KB -
R-28/2016 ZAEA BFA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2016/12/28 65KB -
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d.. PDF Errek. AG
A-1/2015 GFA ZAEA Arbitraje Batzordearen R8/2012 Ebazpenaren gauzatze-gertakaria 2015/06/19 91KB -
R-1/2015 AFA ZAEA BEZ. 2004 eta 2005 ekitaldietan zerga ordainarazteko administrazio eskuduna 2015/01/26 59KB Ez
R-2/2015 GFA ZAEA BEZ. Pertsona juridikoen helbide fiskala zehaztea 2015/01/26 84KB Ez
R-3/2015 GFA ZAEA BEZ. SZ. 2005-2008 ekitaldietan zerga ordainarazteko administrazio eskuduna 2015/01/26 59KB Ez
R-4/2015 ZAEA BFA Pertsona fisikoaren helbide fiskala 2015/03/02 57KB Ez
R-5/2015 BFA ZAEA SZ. Zergaren egiaztapenerako eta ikerkuntzarako administrazio eskuduna. 2007 eta 2008 ekitaldiak 2015/03/02 84KB Ez
R-6/2015 BFA ZAEA OEetaEJDZ. Foru-lurraldean kokatutako ondasunen mortis causa eskurapena edo inter vivosko dohaintza, atzerrian bizi den egoiliarraren aldetik 2015/05/04 68KB Ez
R-7/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/05/04 231KB Ez
R-8/2015 CCEN ZAEA/BFA BEZ. Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2015/06/19 239KB Ez
R-9/2015 CCEN ZAEA/BFA BEZ. PFEZ. Ez dago arrazoirik ZZOren erantzun loteslerako 2015/06/19 188KB Ez
R-10/2015 GFA ZAEA BEZ. Saldoak itzultzeko administrazio eskuduna 2005 2015/06/19 192KB Ez
R-11/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoaren helbide fiskala Gatazka ez onartzea Administrazioen arteko desadostasun ezarengatik 2015/06/19 187KB Ez
R-12/2015 CCEN ZAEA/BFA Helbide fiskala. Aldaketaren momentu eraginkorraren zehaztapena 2015/06/19 242KB Ez
R-13/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/07/16 209KB Ez
R-14/2015 ZAEA BFA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/07/16 28KB berritsita
R-15/2015 GFA ZAEA EEEZerga. EBko estatuetako zergadunentzako aukerako araubidea aplikatzeko eskumena zer administraziok duen 2015/10/19 36KB Ez
R-16/2015 CCEN ZAEA/BFA SZ. Zergaren ordainarazpenerako administrazio eskuduna. Gatazka ez onartzea 2015/10/19 35KB Ez
R-17/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/10/19 58KB Ez
R-18/2015 BFA ZAEA IRPF. SZ. BEZ. IRNR. Araudiak emateko eta ikuskapenerako Administrazio eskuduna. Demandatutako Administrazioari amore ematea 2015/11/04 28KB Ez
R-19/2015 GFA ZAEA EEEZ. EBko zergadunentzako aukerako araubidea eta konturako atxikipenak aplikatzeko administrazio eskuduna. 2015/12/01 35KB Ez
R-20/2015 GFA ZAEA EEEZ. EBko zergadunentzako aukerako araubidea eta konturako atxikipenak aplikatzeko administrazio eskuduna. 2011ko ekitaldia 2015/12/01 38KB Ez
R-21/2015 GFA ZAEA BEZ. Egiaztapen-jardueretarako administrazio eskuduna. 2010Eko ekitaldia 2015/125/02 38KB Ez
R-22/2015 GFA ZAEA BEZ. Zergaren ordainarazpenerako administrazio eskuduna. 2007 eta 2008 ekitaldiak 2015/12/28 47KB Ez
R-23/2015 BFA ZAEA Pertsona fisikoaren helbide fiskala 2015/12/28 26KB Ez
R-24/2015 BFA ZAEA Pertsona fisikoaren helbide fiskala 2015/12/28 25KB Ez
R-25/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala. Demandatutako administrazioaren amoreematea 2015/12/28 28KB Ez
R-26/2015 BFA ZAEA Pertsona juridikoen helbide fiskala 2015/12/28 50KB Ez
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF Errek. AG
R-1/2014 OT GFA/ZAEA BEZ. Kuotak itzultzea. Konkurtso Administrazioa alderdi interesdun gisa pertsonatzea. Ukatzea 2014/10/13 172KB Ez
R-2/2014 OT ZAEA/BFA Bidegabeko diru-sarrerak itzultzea. Atzera egitea 2014/10/13 161KB Ez
R-3/2014 OT ZAEA/BFA Zerga egoitza. Administrazio eskudunaren onarpena 2014/10/13 159KB Ez
R-4/2014 BFA ZAEA BEZ. Pertsona juridikoaren zerga-egoitza. 2004. urteko saldoak itzultzea 2014/10/13 272KB Ez
R-5/2014 GFA ZAEA BEZ. Eragiketa bolumena. Gatazka ez onartzea 2014/10/31 187KB Ez
R-6/2014 OT ZAEA/AFA BEZ. 2007ko kuotak itzultzea. Administrazio eskudunaren onarpena 2014/12/19 221KB Ez
R-7/214 ZAEA BFA Pertsona juridikoaren zerga-egoitza 2014/12/19 370KB Ez
R-8/2014 OT ZAEA/BFA BEZ. Pertsona juridikoaren zerga-egoitza. Administrazio eskudunaren amore ematea 2014/12/19 195KB Ez
R-9/2014 BFA ZAEA Pertsona juridikoaren zerga-egoitza. Administrazio bultzatzaileak atzera egitea administrazio demandatuaren onarpenaren ondorioz 2014/12/19 166KB Ez
R-10/2014 GFA ZAEA BEZ. SZ. Administrazio eskuduna finkatzea. Bi administrazioen arteko akordioa 2014/12/19 193KB Ez
R-11/2014 GFA ZAEA BEZ. Eragiketa bolumena. Administrazio eskuduna 2014/12/19 214KB Ez
R-12/2014 ZAEA GFA IS. SZ. Administrazio eskumenduna. Gatazkaren onartezintasuna 2014/12/19 177KB Ez
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF Errek. AG
R-1/2013 ZAEA GFA BEZ. SZ. Eragiketen bolumena. Gatazkaren onartezintasuna. Arbitraje Batzordearen eskumena 2013/05/25 232KB Ez
R-7/2013 BFA ZAEA Araudiaren gaineko eskumena. 2002ko ekitaldiko Sozietateen gaineko Zergaren ikuskapena eta ordainarazpena 2013/04/24 549KB baliogabetuta
R-8/2013 ZAEA BFA Sozietateen gaineko Zergaren (2004) eta BEZaren (2007) gaineko araugintza-, ikuskapen- eta ordainarazpen-eskumena 2013/05/27 348KB berretsita
R-10/2013 BFA ZAEA BEZ. Ikuskaritza eskumena 2013/06/28 336KB berritsita
R-11/2013 ZAEA BFA BEZ. Eragiketen bolumena. Arbitraje Batzordearen eskumenak 2013/06/28 217KB berritsita
R-12/2013 ZAEA GFA Artxibatzea, gatazkarik ez egoteagatik 2013/06/28 159KB Ez
R-13/2013 ZAEA GFA BEZ. Ikuskatzeko eskumena. Eragiketa bolumena 2013/06/28 190KB Ez
R-14/2013 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2013/07/24 349KB Ez
R-16/2013 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2013/09/09 288KB berritsita
R-17/2013 ZAEA GFA BEZ. SZ. Eragiketa bolumena. Administrazio eskuduna 2013/09/09 228KB berritsita
R-18/2013 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2013/09/27 275KB berritsita
R-19/2013 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2013/09/27 278KB berritsita
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF Errek. AG
R-1/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten zerga-egoitza. Gatazka ez da onartzen 2012/01/31 220KB Ez
R-2/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten zerga-egoitza. Administrazio demandatuak amore ematea.Administrazio sustatzaileak atzera egitea 2012/01/31 171KB Ez
R-3/2012 ZAEA BFA Pertsona juridiko baten zerga-egoitza 2012/03/30 277KB berritsita
R-4/2012 GFA ZAEA BEZaren saldoak pasatzea (xurgapena) 2012/03/30 194KB Ez
R-5/2012 ZAEA BFA Pertsona juridiko baten zerga-egoitzaren aldaketaren eraginkortasuna 2012/03/30 201KB baliogabetuta
R-6/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten zerga-egoitzaren aldaketaren eraginkortasuna 2012/05/11 201KB baliogabetuta
R-7/2012 GFA CFN Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2012/05/31 169KB baliogabetuta
R-8/2012 GFA ZAEA SZ. Ikuskatzeko eskumena. Eragiketa lotuen balorazioa 2012/07/02 262KB Ez
R-9/2012 OT BFA/ZAEA BEZ. Saldoen lekualdaketa. Epez kanpoko planteamendua 2012/07/02 203KB berretsita
R-11/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten egoitza fiskala 2012/09/28 257KB baliogabetuta
R-14/2012 ZAEA BFA Pertsona fisiko baten egoitza fiskala 2012/10/29 192KB Ez
R-15/2012 GFA ZAEA SZ. Ikuskatzeko eskumena 2012/11/29 223KB Ez
R-16/2012 BFA ZAEA Pertsona juridikoen egoitza fiskala 2012/11/29 199KB Ez
R-17/2012 BFA ZAEA SZ. Ikuskatzeko eskumena. Gatazka ez onartzea inhibitzeko errekerimendua garaiz kanpokoa izateagatik 2012/11/29 220KB Ez
R-19/2012 BFA ZAEA Pertsona juridiko baten egoitza fiskala 2012/12/27 255KB berritsita
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF Errek. AG
R-1/2011 GFA ZAEA Maileguen interesengatiko diru-sarreren eragiketen bolumena zehaztea 2011/01/20 94KB Ez
R-2/2011 BFA ZAEA Pertsona juridikoen zerga-egoitza. Administrazio sustatzaileak atzera egitea 2011/01/20 25KB berritsuta
R-3/2011 GFA ZAEA PFEZ: lan-etekinen atxikipenak 2011/02/21 45KB Ez
R-4/2011 GFA ZAEA PFEZ: lan-etekinen atxikipenak 2011/02/21 39KB berritsuta
R-5/2011 BFA ZAEA BEZ.2004ko ekitaldiko BEZa itzultzea edo konpentsatzea 2011/02/21 183KB Ez
R-6/2011 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2011/02/21 57KB Ez
R-7/2011 AFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/03/28 24KB Ez
R-8/2011 BFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/03/28 30KB Ez
R-9/2011 GFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/03/28 39KB Ez
R-10/2011 BFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2011/05/02 51KB Ez
R-11/2011 ZAEA BFA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2011/05/02 263KB berritsuta
R-12/2011 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Enpresaberregituratze eragiketak 2011/05/02 40KB Ez
R-13/2011 BFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/05/02 35KB Ez
R-14/2011 GFA ZAEA SZ: akta bakarreko erregimeneko ikuskaritza-jardueretatik eratorritako zenbatekoa Administrazioen artean banatzea 2011/05/26 38KB Ez
R-15/2011  OT AFA/ZAEA Administrazio batek eskumena onartzea 2011/05/26 29KB Ez
R-16/2011 GFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2011/05/26 35KB Ez
R-17/2011 OT BFA/ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Administrazio batek eskuduntzaren onespena 2011/05/26 30KB Ez
R-18/2011 BFA ZAEA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2011/07/26 249KB Ez
R-19/2011 XG GFA Pertsona fisikoen egoitza eta bizilekua 2011/07/26 133KB baliogabetuta
R-20/2011 GFA ZAEA Pertsona juridikoen zerga-egoitza 2011/07/26 59KB baliogabetuta
R-21/2011 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Enpresaberregituratze eragiketak 2011/09/27 74KB Ez
R-22/2011 GFA CFN BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2011/09/27 53KB Ez
R-23/2011 GFA ZAEA Lan etekinen atxikipenak. Lantokiaren kokapena. PFEZ 2011/11/04 45KB berritsuta
R-24/2011 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Enpresaberregituratze eragiketak 2011/11/29 97KB Ez
R-25/2011 OT ZAEA/BFA Lan etekinen atxikipenak. Lantokiaren kokapena. PFEZ 2011/12/22 50KB Ez
R-26/2011 OT ZAEA/DFB PFEZaren atxikipenak. Administrazio eskuduna 2011/12/22 193KB Ez
R-27/2011  OT ZAEA/BFA PFEZaren atxikipenak. Eskumeneko Administrazioa 2011/12/22 151KB Ez
R-29/2011 ZAEA BFA Zerga-egoitza 2011/12/22 249KB baliogabetuta
P-2/2011 OT ZAEA/BFA 2004ko BEZa itzultzeko eskumena 2011/03/28 163KB baliogabetuta
P-3/2011 OT GFA/ZAEA Inportazioen BEZa itzultzea 2011/11/04 190KB berretsita
P-4/2011  GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2011/05/02 196KB baliogabetuta
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF Errek. AG
R-1/2010 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2010/12/20 53KB Ez
R-2/2010 GFA ZAEA Administrazio demandatuak amore ematea 2010/12/20 23KB Ez
R-3/2010 ZAEA BFA Administrazio demandatuak amore ematea 2010/12/20 17KB Ez
R-4/2010 BFA ZAEA Administrazio sustatzaileak atzera egitea 2010/12/20 17KB Ez
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF Errek. AG
1/2009 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak - BEZa 2009/01/28 72KB berritsuta
2/2009 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak - BEZa 2009/01/28 44KB Ez
3/2009 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak. BEZa - SZ. Gatazkaren onargarritasuna. Liskar judiziala 2009/01/28 101KB -
4/2009 BFA ZAEA Helbide fiskala pertsona juridikoak - BEZa. Eragiketen bolumena. Gatazkaren onargarritasuna 2009/03/06 77KB berritsuta
5/2009 OT BFA/JA Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. Gatazkarik ez izatea 2009/03/06 147KB berritsuta
6/2009 BFA ZAEA PFEZ. Bestelako gaiak: gatazkaren onargarritasuna. Arbitraje Batzordeko eratu aurreko gatazkak. Justizia Auzitegiek ebazteko zain dauden auziak 2009/04/03 187KB Ez
7/2009 ZAEA AFA Impuesto sobre Hidrocarburos. Gasto fiscal biocarburantes 2009/04/03 137KB Ez
8/2009 ZAEA BFA Impuesto sobre Hidrocarburos. Gasto fiscal biocarburantes 2009/04/03 82KB berritsuta
9/2009 OT ZAEA/BFA Eragiketen bolumena eta enpresa-berregituratze eragiketak. BEZ 2009/04/03 105KB Ez
10/2009 GFA ZAEA IVA. Traslado de saldos pendientes de una Administración a otra en caso de cambio de domicilio 2009/05/15 82KB berritsuta
11/2009 GFA ZAEA BEZ. Saldoen lekualdatzea. Zerga-egoitza aldaketa 2009/06/19 105KB berritsuta
12/2009 GFA ZAEA Saldoen lekualdatzea. Enpresak berregituratzeko eragiketak. BEZ 2009/06/19 92KB berritsuta
13/2009 AFA ZAEA Elkartebarneko ondasun-eskuraketak burutzen diren tokia. Autoak eta geroko salmenta kontzesionarioei. BEZ 2009/06/19 164KB baliogabetuta
Ebaz. zk. Bultz. Eska. Gaia Ebaz. d. PDF Errek. AG
z/g BFA ZAEA SZ. Gatazkaren onargarritasuna. Auzitegiek ebatzi dituzten gaiak edo ebatzi gabe daudenak 2008/05/12 158KB -
z/g GFA ZAEA BEZ. Eragiketen bolumena. Atzera egitea 2008/11/10 158KB -
z/g BFA ZAEA SZ. Gatazkaren onargarritasuna. Auzitegiek ebatzi dituzten gaiak edo ebatzi gabe daudenak. Ebazpenen ezeztapena 2008/11/10 166KB -
R-1/2008 ZAEA BFA Helbide fiskala pertsona juridikoak - BEZa 2008/11/24 119KB berretsita
R-2/2008 BFA ZAEA Helbide-aldaketa pertsona fisiko fiskalak/pertsona juridikoak - Gatazkaren onargarritasuna 2008/12/22 155KB berretsita
R-3/2008 BFA ZAEA BEZa. Administrazio eskuduna - Gatazkaren onargarritasuna 2008/12/22 32KB Ez
R-4/2008 GFA ZAEA BEZa. Saldoen lekualdaketa Beste gai batzuk: Arbitraje Batzordearen eskumena: ebatzitako auziak edota auzitegiek ebazteko daudenak. 2008/12/22 43KB -