2022. Ekonomia zirkularreko berrikuntzarako dirulaguntzak

Deskribapena


Xedea

Dirulaguntza horiek EAEko industria ingurumenaren ildoan berritzeko dira. Hori izanik aplikazio-eremua, helburu hauek lortzen lagundu nahi dute:

 • Ekonomia zirkularraren bidez, berotegi-efektuko gasen emisioak murriztea, ekoizpen-prozesuetako baliabideen efizientzia ere aintzakotzat hartuta.
 • Lehengaien kontsumoa murriztea eta, bereziki, isur daitezen saihestea.
 • Enpresa-jarduera iraunkorrak sortzea, EAEko ekonomiaren suspertze berdean lagun dezaten, baita lehiakortasuna hobetzen eta enplegu kualifikatua sortzen ere.
 • Lurraldearen ingurumen-erresilientzia handitzea, merkatu globalean erreplikabilitate handia duten soluzio teknologiko berritzaileen bidez.
 • Enpresen arteko lankidetzak sendotzea, Europako tresna zirkularrek dakartzaten erronkei eta aukerei hobeto erantzuteko.

Aurrekontuko zuzkidura

1.500.000 euros

Prestazio ekonomikoa

 • 1. ildoa. Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldia, berrehun mila (200.000) euro.
 • 2. ildoa. Ekoberrikuntza estrategikoa, hirurehun mila (300.000) euro.
 • 3. ildoa. ETE zirkularra, milioi bat (1.000.000) euro.

Ordainketa-modua:

Dirulaguntza zuzenean ordainduko zaie erakunde onuradunei, jarraian azaldu moduan:

 • 1. ildoa, Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldia, eta 2. ildoa, Ekoberrikuntza estrategikoa: diruz lagundu daitezkeen kostuen zenbatekoa honela ordainduko da:
  • % 50, erakunde onuradunek emandako dirulaguntza onartu ondoren.
  • Gainerako % 50a, aurreikusitako behin betiko azken txostena eta dagokion itxiera-memoria ekonomikoa onartu ondoren, 24. artikuluan ezarritako gehieneko epean.
 • 3. ildoa, ETE zirkularra: Diruz lagundu daitezkeen kostuen zenbatekoa honela ordainduko da:
  • Onuradun bakoitzari (bitarteko eragileari eta ETEa) emandako dirulaguntzaren % 50, parte-hartzaile bakoitzari dirulaguntza emateko ebazpena eman ondoren.
  • Gainerako % 50a, aurreikusitako behin betiko azken txostena eta dagokion itxiera-memoria ekonomikoa onartu ondoren.

Informazio gehigarria

Nori dago zuzenduta


Enpresak

Eskakizunak:

 • Honako hauek ezin dira izan onuradunak:

 • Erakundeek honako baldintza hauek bete beharko dituzte onuradun izateko:

 • Enpresa azpikontratistek betebehar hauek izango dituzte:

Betekizunak

 • Diruz laguntzea eskatu nahi den proiektuaren ezaugarriak zehazteko

Araudia


Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza > Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena > Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


sara.aguado@ihobe.eus

Sara Aguado Saiz

Kodea

1222301

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Ebazpena eta errekurtsoak


Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Ebazpena emana

Justifikazioa


Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

Justifikazioa proiektua gauzatzeko epea amaitzen denetik gehienez ere hiru hilabeteko epean aurkeztu beharko da.

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu Nire karpeta aplikaziora.

Beste tramite batzuk