Logo Euskadi.eus
Hizkuntza

COVID-19aren inpaktua EAEko Kultura- eta Sormen-Industrietan

Dokumentu honen helburua COVID-19aren krisiak KSIetan izan zuen inpaktua ebaluatzea da, argi baitago eragina izan zuela haien posizio ekonomikoan.

Pandemia, zoritxarrez, kolpe gogorra izan da ekonomiarentzat azken bi urteotan. Inpaktua asimetrikoa izan da produkzio-sektore guztientzat. Eraginpean gehien hartutako sektoreen artean daude Jolas- eta kultura-jarduerak, arrisku handia lotu zitzaielako; jarduera-adar hori ez baitzen funtsezkotzat hartu azpijarduera bakar batean ere, eta, hori horrela, sektorearen jarduera erabat murriztuta egon zen 2020ko martxoaren erdialdetik apirilaren erdialdera arte, eta oso mugatua ondorengo hilabeteetan. UNESCOk ere (2021) KSIen sektorea COVID-19aren inpaktua gehien pairatu duen sektoreetako bat izan dela biltzen du, eta bere jarduera eteten lehenengo sektoreetako bat eta berriro hasteko azkenekotako bat izan zela. Txosten horien arabera, pertsonen bertaratze fisikoaren premiak baldintzatu egin zituen jarduera horiek, baita pandemiaren kontroletik eratorriko mugak ere, eta modu desberdinean sektoreko azpisektore bakoitzaren digitalizaziomailaren baitan.

Zenbait makrojoerek markatutako nazioarteko testuinguru batean gertatu zen COVID-19ak eragindako krisia, eta desagertzetik urrun, indartu egin dira eta erronka dira gizarte guztientzat. Ildo horretan, trantsizio teknologiko-digital, energetiko-klimatiko, eta sozial eta sanitario hirukoitz batean laburbiltzen dira makrojoera horiek. Dokumentu honen helburua, hain zuzen ere, COVID-19aren krisiak KSIetan izan zuen inpaktua ebaluatzea da, horri esker jarduerek aipatutako joeretarako egokitzapenari zein abiapuntutatik ekingo dioten jakiteko.

KSIek pandemiaren hasieran izandako funtsezkotasuna mugatzen hasten da argitalpena, eta industria horiek indartzeko laguntza nagusiak biltzen ditu. Bigarren azterketa-blokearen ardatza COVID-19ak KSIen enpresa-demografian duen inpaktua zein den jakitea izango da, eta horrekin batera, sektore horrek izan duen bilakaera EAEko gainerako jarduera-adarrekin alderatuta, eta hiru euskal lurralde historikoetan duen banaketa; eta enpresaren nortasun juridikoaren eta tamainaren bilakaeraren azterketa batekin eta fakturazioaren bilakaeraren estimazio partzial batekin ixten da. Hirugarren blokeak funtsezko alderdi bat ikertzen du, hala nola KSIak EAEn erabiltzea, eta pandemiaren eraginez KSIen balio-kateen erabileraren aldakuntzak xehatzen ditu, bilakaera jardueraadarraren arabera, baita gizarte-segurantzarako afiliazioak ere COVID-19ak KSIen gain izan duen inpaktua hobeto ezagutzeko. 2019az geroztiko kultura- eta sormen-jardueren programazioaren azterketa bat ere biltzen du argitalpenak, eta ikerketaren ondorio nagusiak bilduz ixten du.

LAN-TALDEA

Azken aldaketako data: