Logo Euskadi.eus
Hizkuntza

Argitalpenak: Kultura eta beste esparru batzuk

2023. urtea

 • Kultura eta turismoa

  Azterlan honek bi alderdi uztartzen ditu, alde batetik estatistiken bidez lortzen den begirada enpirikoa, eta bestaldetik kultura-turismoaren kontzeptuaren beraren inguruko gogoeta, bai eta turismoaren eta kulturaren arteko norabidebiko harremanaren inguruan dauden erronken ingurukoa ere.

2022. urtea

 • Kultura eta osasuna

  Kulturaren, osasunaren eta ongizatearen arteko erlazioari dagokionez, bibliografia berrikustea eta analisi sakona egitea planteatzen du lan honek, nazio zein nazioarteko mailan egiten ari diren eta etorkizuneko erabaki eta ekintzetarako inspirazio-iturri izan daitezkeen jardunbide egokiak ere erakutsiz.

 • Kultura eta jasangarritasuna. Inplementaziorako gida

  Txosten honen helburu dira, batetik, kulturaren eta jasangarritasunaren arteko auzia zertan den zehaztea (horretarako, nazioartean eta eremu estatal eta autonomikoan dauden proposamenak berrikusi dira), eta, bestetik, gida praktiko bat egitea (kultura-sektoreko erakundeentzako baliagarri diren tresna multzo bat barne).

2019. urtea

 • Kultura eta jasangarritasuna

  Txosten honen helburua kulturaren eta ingurumenaren arteko loturei buruzko ikerketara hurbiltzea da, bai eta kultura ingurumen-erantzukizunaren bizkortzaile gisa aztertzea ere.