Logo Euskadi.eus
Hizkuntza

Argitalpenak: Prestakuntza eta karrera profesionala

2022. urtea

  • Lanbide-gaikuntzak. Egungo egoera eta joera berriak

    Gizarte garaikidearen bilakaerak egungo gaikuntza profesionalak eta prestakuntza-sistemak egokitzeko premia dakar berekin. Testuinguru horretan, kultura-lanbideek modu espezifikoan berritu behar dituzte beren profesionalen gaikuntzak, kultura-sektoreari lotutako balio-katearen maila bakoitzeko premiei erantzunez.

2020. urtea

2019. urtea

2015. urtea