Hezkuntza Saila

Hizkuntza Eskola Ofizialak

Hezkuntza Eskola Ofiziala

Azterketak: deskribapena eta ereduak

Proben deskribapena

Oharra: salbuespenez, ahozkoa hirunaka edo banaka egingo da

Azterketak

Azterketa ereduak eta dagozkien audioak eta erantzunak. Lagungarriak izan daitezen