Hezkuntza Saila

Haur-hezkuntzako laguntzak. Lehen zikloa

  • 2018-2019 ikasturterako zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko haur-eskolentzako laguntzak (EHAA, 2018-11-14
  • 2018-2019 ikasturterako Zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioentzako laguntzak (EHAA, 2018-12-17)