Hezkuntza Saila

Hizkuntzen Irakaskuntza

 

Araudia

 • Agindua, 2023ko uztailaren 17koa (leiho berri batean irekitzen da), Hizkuntza-eskola ofizialetako maila eta kurtsoetara atxikitzeari, ebaluatzeari, maila ziurtatzeko probei eta beste ziurtagiri eta ikastaro batzuei buruzkoa (EHAA, 2023-08-08)
 • 1/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa (EHAA, 1993-02-25)
 • 201/2008 Dekretua, abenduaren 2koa, Euskadiko Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta betebeharrei dagokiona (EHAA, 2008-12-16)
 • 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzakoa (BOE, 2006-05-4)
 • 806/2006 Errege Dekretua, ekainaren 30ekoa, Hezkuntza sistemaren antolaketa berriaren aplikazio egutegia ezartzen duena (BOE, 14-07-2006)
 • 1/2019 Errege Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), urtarrilaren 11koa, Araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzako B1 eta B2 tarteko mailak eta C1 eta C2 maila aurreratuak ofizialki egiaztatzeko probei aplikatzen zaizkien oinarrizko ebaluazio-irizpide komunak ezartzen dituena (BOE: 2019-01-12)

 • Agindua, 2013ko uztailaren 10ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak prestatzen dituen Hezkuntza-zerbitzuen prezio publikoak finkatzeko dena (EHAA, 2013-07-31)
 • Agindua, 2013ko uztailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza-eskola ofizialetan ikasleak onartu eta matrikulatzeari buruzkoa (EHAA, 2013-07-22)
 • 1041/2017 Errege Dekretua, abenduaren 22koa, Erregimen bereziko hizkuntzen irakaskuntzako curriculumaren oinarrizko gutxienekoak ezartzen dituena eta errege dekretu honetako eta aurreko ikasketa planetako hizkuntzen irakaskuntzako baliokidetzak ezartzen dituena. (BOE, 2017-12-23)

 • 80/2019 Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), maiatzaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan araubide bereziko hiz­kuntza-irakaskuntzen ezarpena xedatzen duena, irakaskuntza horietako oinarrizko A1 mailaren, oinarrizko A2 mailaren, tarteko B1 mailaren, tarteko B2 mailaren, C1 maila aurreratuaren eta C2 maila aurreratuaren curriculumarekin batera. (EHAA, 2019-06-26)

 

 • 263/1998 Dekretua, urriaren 6koa, Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) eta irakasleen Hizkuntza eskakizunen baliokidetasunak ezarri, eguneratu eta berresten dituena. (EHAA, 1998-10-23)
 • 297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena (EHAA, 2010-11-15)
 • 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila Hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena. (EHAA, 2012-04-16)
 • 28/2019 Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), otsailaren 26koa, zeinaren bidez aldatzen baita euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko den Dekretua (EHAA, 2019-03-04)
 • 73/2012 Dekretua, maiatzaren 15ekoa, atzerriko hizkuntzen titulu eta ziurtagiriei buruzkoa Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakats- arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza- gaitasunaren betekizunak ezartzen dituena (EHAA, 2012-05-29)
 • 117/2015 Dekretua, ekainaren 30ekoa, hizkuntza-titulu eta -ziurtagirien baliokidetasuna ezartzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuen hautatze- eta hornitze-prozesuetarako (EHAA, 2015-07-08)
 • 187/2017 Dekretua, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin pare­katzeko dekretua aldatzen duena (EHAA, 2017-07-20)