Ekonomia eta Ogasun Saila

Euskadiko Administrazio Orokorraren Zor Publikoa

2020ko Bonu Jasangarrien bigarren jaulkipena: inbertsiogileentzako aurkezpena:

COVID-19 pandemiak sortutako egoera berriak sortutako 2020rako Bonu Jasangarrien Bigarren jaulkipena inbertsiogileei aurkeztea:

Eusko Jaularitzaren Finantza Estrategia Jasangarria

Bonu Jasangarrien Esparrua eta Bigarren Iritzia

Eusko Jaurlaritzak proiektu berdeekin eta sozialekin lotutako bonuetarako esparru bat garatu du, eta, hari esker, jasangarritasunarekin lotutako bonuak jaulki ditzake. Eusko Jaurlaritzaren iraunkortasunari lotutako bonuetatik datozen diru sarrerak ingurumen- eta gizarte-proiektuen nahasketa bati esleituko zaizkio. Eusko Jaurlaritzak zeregin garrantzitsua bete nahi du bonu jasangarrien merkatuaren garapenean, eta, halaber, finantzaketa arduratsua eta eraginkorra sustatu nahi du eskualdeko ingurumen-, ekonomia- eta gizarte-erronkei aurre egiteko.

Eusko Jaurlaritzak Sustainalytics kontratatu du Eusko Jaurlaritzaren Bonu Jasangarrien Esparrua berrikusteko eta Bonu Iraunkorra 2017ko Bonu Berdeen printzipioekin (GBP) eta 2017ko Gizarte Bonuen Printzipioekin (SBP) lerrokatzeari buruzko iritzia emateko Internacional Capital Market Association- "ICMA" izenekoaren administrazioaren eta markoaren ingurumen- eta gizarte?kredentzialen arabera.

Bonu Jasangarrien Jaulkipena 2018

2018ko maiatzean, Eusko Jaurlaritzak 500 milioi euroko jaulkipen jasangarri bat egin zuen, esparru jasangarria landu eta Sustainalyitcs erakundearen bigarren iritzia lortu ondoren. Bonu-merkatu jasangarriaren garapenean eginkizun garrantzitsua betetzeko politikari jarraikiz, eta finantzaketa arduratsua eta eraginkorra bilatuz, 600 milioiko bonu jasangarrien bigarren jaulkipena egingo du.

Inbertsoreei aurkezpena:

Bonoaren eraginari buruzko txostena 2018

 2019an, Euskadi 2018ko bonu jasangarrien inpaktuaren txostenaren aurkezpena burutu zen:

Bonu Jasangarrien Jaulkipena 2019

2019ko apirilean, bonu jasangarrien bigarren jaulkipena egin zen, 600 milioikoa.

Irizpide hautagarriak eta mota horretako isurien gainerako eskakizunak definitzen diren esparru jasangarriko baldintzak inbertitzaileei aurkezteko, eta Euskadiren egoera ekonomikoa azaltzeko, honako dokumentu hau egin zen:

Ogasun eta Ekonomia Saileko arduradunek "Road show no deal" bat egin zuten inbertitzaileei Euskadiko ekonomiaren egoera eguneratua jakinarazteko.

Bonoaren eraginari buruzko txostena 2019

 Euskadi 2019ko jasangarri bonoaren inpaktuaren txostenaren aurkezpena:

2019ko Inpaktuaren txostena ingelesez (PDF, 1 MB)

2019ko Inpaktuaren txostena ingelesez laburpena (PDF, 598 KB)

2019ko Inpaktuaren txostena euskeraz (PDF, 1 MB)

2019ko Inpaktuaren txostena euskeraz, laburpena (PDF, 506 KB)

2020ko Bonu Jasangarrien Jaulkipenaren inbertsoreei aurkezpena 

2020ko apirilean, 500 milioiko bonu jasangarrien hirugarren jaulkipena egin zen, eta aurtengo lehena.

Inbertitzaileentzako aurkezpena eta 2020ko martxoko aurkezpen zabala:

 

Zor Publikoa - Ratingak - Adierazleak

Honako lerro hauekin taxutzen du Eusko Jaurlaritzak zorren politika: merkatuak dibertsifikatzea, zorraren kostua ahalik eta gehien murriztea, zorra politika ekonomikoa gauzatuz koordinatzea, eta bigarren mailako balio-merkatuen eraginkortasuna bultzatzea.

Euskal Autonomia Erkidegoaren kreditu-kalifikazioa (rating esaten zaiona) ospe gehien duten hiru kalifikazio-agentzien eskalaren gorenean dago. Subiranoaren zorra baino gorago daukate jarrita hiru agentziek EAEko ratinga. Hona Euskadiko ratingak:

      • Standard & Poor’s: AA- ikuspegi negatiboa
      • Moody’s: A3 ikuspegi egonkorra
      • Fitch: A - ikuspegi egonkorra

Eta agentziek berriki argitaratutako txostenak ere baditugu:

                

Inbertitzaileentzako aurkezpena:

Hona hemen Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko zorraren zifraren bilakaera historikoa, milioi eurotan adierazita:

URTEA ZOR BIZIA
Iraila 2020 10.054,05
2019 8.644,82
2018 9.134,28
2017 9.082,19
2016 8.765,24
2015 8.227,24
2014 7.748,24
2013 7.087,73
2012 6.088,50
2011 4.900,29
2010 4.382,10
2009 2.080,75
2008 491,90
2007 301,87
2006 518,38
2005 701,57
2004 932,29
2003 1.048,22
2002 923,09
2001 1.130,18
2000 1.520,83
1999 1.851,39
1998 2.037,41
1997 2.108,33
1996 1.951,62
1995 1.752,63
1994 1.494,96

Espainiako Bankuak azkena argitaratu dituen datuak ikusteko esteka daukazue hemen, gehiegizko defizitaren prozeduraren (GDP) arabera kalkulatuta:

 

Zorraren adierazleak 2019/12/31:

  • Eskatzeko pasiboa (GDParen arabera) / BPG = 12,6%
  • Eskatzeko pasiboa (GDParen arabera) / Biztanle kopurua =  4.284,09 euro, biztanleko.
  • EAEren zorra / EAEren aurrekontua 2020 = 73,42%.

 

Azken aldaketako data: