Ekonomia eta Ogasun Saila

BGAEei buruzko arauen argibidea.

BGAEei buruzko arauak

LEGEAK

DEKRETUAK

AGINDUAK

 • AGINDUA, 2019ko abenduaren 26koa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena, aseguru-jarduera­rik egiten ez duten araubide bereziko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakunde bereizi gabeak arautzekoa -borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 Legearen Erregelamendua onartzen duen urriaren 27ko 203/2015 Dekretuan daude araututa erakunde horiek.
 • AGINDUA, 2016ko uztailaren 19koa, Ogasun eta Finantzetako sailburuarena, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeetako Bazkideen Fitxategi Orokorraren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituena.
 • AGINDUA, 2013ko maiatzaren 21ekoa, Ogasun eta Finantzetako sailburuarena, hainbat aktibo Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeek inbertsioak egiteko aktibo egokitzat hartzeari buruzkoa.
 • AGINDUA, 2008ko abenduaren 3koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, "Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeetako Gobernu Batzordeetako kideek aurreikuspen sozialaren arloan duten prestakuntzari buruzkoa".
 • AGINDUA, 2009ko apirilaren 29koa, Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuarena. Horren bidez, BGAEen hainbat jarduera egitea arautzen duen maiatzaren 29ko 92/2007 Dekretuaren zenbait manu garatzen dira.

 

EBAZPENAK

 • EBAZPENA, 2020ko martxoaren 25ekoa, Finantza Politikako zuzendariarena, zeinaren bidez baimena ematen baita COVID-19aren ondorioz enplegua aldi baterako erregulatzeko espedientea edo enplegua erregulatzeko espedientea ezinbestean aplikatu behar izan zaien BGAE-etako bazkideek langabezia-prestazioa kobra dezaten.

 • EBAZPENA, 2020ko otsailaren 13koa, Finantza Politikako zuzendariarena, zeinaren bidez betetzen baita Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren 2019ko abenduaren 26ko Aginduaren 8.2 artikuluan xedatzen dena. Agindu horretan, aseguru-jarduerarik egiten ez duten araubide bereziko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakunde bereizi gabeen araudia garatzen da, erakundeok horniduren kalkulu eguneratuan erabili beharreko interes-tasa teknikoari eta beste aldagai batzuei dagokienez.

 • EBAZPENA, 2020ko urtarrilaren 16koa, Finantza Politikako zuzendariarena, zeinaren bidez betetzen baita Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren 2019ko abenduaren 26ko Aginduaren 8.5 artikuluan xedatzen dena. Agindu horretan, aseguru-jarduerarik egiten ez duten araubide bereziko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakunde bereizi gabeen araudia garatzen da, erakundeok erabili beharreko hilkortasun- eta biziraupen-taulei dagokienez.

 • EBAZPENA, 2019ko ekainaren 12koa, Finantza Politikako zuzendariarena, zeinaren bidez ezartzen baitira EAEko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek bete beharreko estatistika- eta kontabilitate-dokumentazioaren ereduak aurkezteko epe berriak eta informazio hura baliabide elektronikoen bitartez aurkezteko betekizuna.

 • EBAZPENA, 38/2019 apirilaren 17koa, Finantza Politikako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita zein izango den Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroaren pertsona arduraduna.

  EBAZPENA, 2019ko martxoaren 26koa, Finantza Politikako zuzendariarena, zeinaren bidez bitarteko elektronikoak ezartzen baitira Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeek eta beren erakunde gordailuzainek Euskadiko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen erregistroarekin dituzten.
 • EBAZPENA, 2018ko azaroaren 6koa, Finantza Politikako zuzendariarena, zeinaren bidez epe berriak ezartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek bete beharreko estatistika- eta kontabilitate-dokumentazioaren ereduak aurkezteko eta BGAEen gordailuzainen zaintza- eta ikusketa-funtzioa betetzeari buruzko txostenak aurkezteko.
 • EBAZPENA, 2012ko martxoaren 9koa, Ekonomia eta Ogasun Saileko Finantzetako zuzendariarena, EAEko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeek aurkeztu beharreko estatistika- eta kontabilitate-dokumentazioaren ereduak aurkezteko epe berriak ezartzen dituena.
 • EBAZPENA, 2011ko azaroaren 7koa, Finantzetako zuzendariarena, maiatzaren 29ko 92/2007 Dekretuaren 8., 10. eta 13. artikuluetan ezarritako irizpideak garatzen dituena, banakako aurreikuspen-plan bermatuek bete beharreko betekizunak ezarriz.
 • EBAZPENA, 2011ko martxoaren 24koa, Finantzetako zuzendariarena. Horren bitartez Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeek aurkeztu beharreko estatistika eta kontabilitate-dolumentaioaren ereduak eguneratu eta onesten dituena.
 • EBAZPENA, 2010ko martxoaren 22koa, Finantzetako zuzendariarena. Horren bitartez, onetsi egin dira eskubide ekonomikoen likidazio-balioaren epeak eta datak, Euskal Autonomia Erkidegoko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeentzat prestazioak eta erreskateak ordaindu behar diren kasuetarako.
 • EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 26koa, Finantzetako zuzendariarena.Horren bitartez, garatu egin dira maiatzaren 29ko 92/2007 Dekretuaren zenbait manu garatzen dituen 2009ko apirilaren 29ko Aginduaren 27. artikuluan ezarritako irizpideak.

 

INSTRUKZIOAK

Azken aldaketako data: