Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Estatistikak

Legerian aurreikusitakoaren eta aplikatu beharreko estatistika-araudiaren arabera, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako Estatistika Organo Espezifikoak (EOE) arduratu behar du Sailari dagokion Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-jarduna gauzatzeaz. Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) ezarritako gaien sailkapenaren arabera, honako hauek dira gaur egun EOEk gauzatzen dituen eragiketa estatistikoak:


Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak abian dituen inkestak


 Demografia eta Gizarte-azturak


 Gizarte-babesa eta Gizarte-zerbitzuak


  Berdintasuna


  Justizia


 Informazio gehigarria