Gizarte Larrialdietarako Laguntzen Estatistika (GLL)

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen Estatistikaren (GLL) helburu nagusia laguntza horren eskaerak eta emakidak aztertzea da. GLL programaren onuradunen behar ekonomikoak kontuan hartuta. Azterketa hori lurralde historiko, eskualde, sexu, adin-talde, jatorri-leku, familia-mota eta diru-sarrera nagusien arabera egingo da.

Helburu espezifiko gisa:

  • Gizarte-larrialdietarako laguntza moten arabera kudeatutako gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko administrazio-informazioa antolatzea eta ustiatzea.
  • Informazioa ematea GLLen eskaerei, emakidei, eskatzaileei eta emakidak dituzten pertsonei buruz

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen taula estatistikoak

2021eko estatistika taulak (EOE)

2020eko estatistika taulak (EOE)

  • Gizarte Larrialdietarako Laguntzen Estatistikaren emaitzei buruzko txostenak

    Une honetan ez dago txostenik argitaratuta

Administrazio-iturriekin egindako estatistika da, eta horregatik ez du galdera-sortarik.

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen Estatistikan erabilitako terminoen definizioak


Gizarte-larrialdietarako laguntzak

Prestazio horiek ez dira aldizkakoak, ekonomikoak, eta gizarte-bazterkeriako egoerak prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko beharrezkoak diren gastu espezifikoei, arruntei edo apartekoei, aurre egiteko nahikoa baliabide ez duten bizikidetza-unitate bateko pertsonei zuzenduta daude.


Bizikidetza-unitatea

Honako hauek osatzen dute: etxebizitza berean bizi diren pertsonek, ezkonduta, izatezko bikote gisa edo odol-ahaidetasuneko edo adopzioko bigarren mailarainoko lotura bidez, eta adopzio-helburuko zaintzaren bidez elkarrekin bizi diren beste pertsona batzuek.


Alokairua

Alokairuagatik egiten diren gastuak, bizikidetza-unitate eskatzaileen kopuruaren eta alokairu-kontratu motaren araberakoak.


Zorpetzea

Zor-gastuak alokairu-gastuengatik, hipoteka-gastuengatik, energia-gastuengatik, altzariengatik, konponketa-gastuengatik, mantentze-gastuengatik edo oinarrizko premiengatik hartu zirela aurreikusten zen.


Energia

Argindarraren, gasaren eta etxean erabiltzeko beste erregai batzuen gastuak.


Hipoteka

Etxebizitza edo bizitokia erostearen ondorioz hartutako kredituen interesek eta amortizazioak eragindako gastuak.


Mantentze-lanak

Ohiko etxebizitza edo bizitokia (ura, zaborrak, estolderia, OHZ, komunitatea eta etxebizitzaren segurtasunarekin lotutako gastuak) gozatzeko eta mantentzeko beharrezkoak diren gastuak.


Altzariak

Linea zuriko altzariek edo etxetresna elektrikoek eragindako gastuak, hau da, garbitzeko, janaria prestatzeko edo hotza eta/edo beroa lortzeko helburua dutenak.


Lehen mailako premiak

Oinarrizko beharretarako beharrezkoak diren gastuak, hala nola elikadura edo osasuna.


Konponketak

Etxebizitzaren egokitzapenak, konponketak eta/edo oinarrizko instalazioek eragindako gastuak.

Azken aldaketako data: