Gizarte-Zerbitzuen eta Gizarte-Ekintzaren Estatistika (GZGEE) eta Gizarteratze eta Gizarte-Ekintzako Gastuaren Estatistika

Gizarte Zerbitzuen eta Gizarte Ekintzaren Estatistikak (GZEE) gizarte-zerbitzuen eta prestazio espezializatuen eta oinarrizkoen eskaintzaren bilakaerari buruzko informazioaren arloan dauden premiei erantzuten die. 1998tik, erakundeen gastu funtzionala jasotzen duen eranskina betetzen da. Horrela, "EAEko Gizarte Zerbitzuetako Gastu Publikoaren" informazioa lortzen da, GZEEtik (Erakundeak eta Zentroak) datorren informazioa osatzen duena. Azterlan honek udal-mailako eta lagundutako biztanleria-sektorearen araberako gastu publikoa aztertzen du: adinekoak, desgaitasuna duten pertsonak, familia, haurrak eta gazteak, emakumea, gizarte-bazterketa, droga-mendetasunak, immigrazioa, presoak eta preso ohiak eta biztanleria osoa. 1999an, Establezimendua aldagaia eta egoitzaren kodifikazioa sartu ziren, eta, horri esker, ondoriozko direktorioa DIRAEn (Jarduera Ekonomikoen Direktorioa) sar daiteke. Gaur egun, Eragiketa parte hartzen duten erakundeen arteko lankidetza-esparru batean garatzen da: Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila, Foru Aldundiak eta EUSTAT.

Estatistika hori urtean behin egiten da, eta helburu nagusia da gizarte-zerbitzuen eta oinarrizko prestazio espezializatuen eskaintza ezagutzea, bai dimentsio kuantitatiboan, bai kualitatiboan, baita erabiltzaileen eta onuradunen ezaugarriak ere. Hori guztia eskumenen banaketa berezitik eta Gizarte Zerbitzuen eremuan aktiboki parte hartzen duten eragileen aniztasunetik sortzen diren fluxu ugariak ahaztu gabe, sistemaren ikuspegi orokor bat (mendekotasunak, finantzaketa-fluxuak, etab.) lortzea posible izan dadin. Estatistika honetan bildutako informazioak zentroen, erakundeen eta zerbitzuen alderdiak hartzen ditu barne (zentroei dagokienez).

Helburu espezifiko gisa:

 • Zerbitzuen eta prestazioen eskaintza aztertzea, arreta-arloen arabera.
 • Gizarte-zerbitzuen egitura ekonomikoaren azterketa.
 • Gizarte-zerbitzuetako gastuaren azterketa.
 • Gizarte-zerbitzuen arloko egitura profesionala aztertzea.
 • Aldaketei lotutako sektore gisa (gizarte-premien aldaketengatik), aurrekoari serieak mantentzeko helburua gehitu behar zaio, sektorearen bilakaera alderatu eta aztertu ahal izateko.
Definizioa

Estatistika-eragiketari Gizarte Zerbitzuen eta Gizarte Ekintzaren Estatistika (GZEE) deritzo.

Helburu orokorrak
 • GZEEren helburu nagusia gizarte-zerbitzuen eta prestazio espezializatuen eta oinarrizkoen eskaintza ezagutzea da. Gizarte Zerbitzuen estatistikak zerbitzu eta gizarte-prestazio espezializatu eta oinarrizkoen eskaintza ezagutu nahi du, bai dimentsio kuantitatiboan, bai kualitatiboan, eta baita erabiltzaileen eta onuradunen ezaugarriak ere. Hori guztia eskumenen banaketa berezitik eta Gizarte Zerbitzuen eremuan aktiboki parte hartzen duten eragileen aniztasunetik sortzen diren fluxu ugariak ahaztu gabe, sistemaren ikuspegi orokor bat (mendekotasunak, finantzaketa-fluxuak, etab.) lortzea posible izan dadin.
Helburu espezifikoak
 • Zerbitzuen eta prestazioen eskaintza aztertzea, arreta-eremuen arabera.
 • Gizarte-zerbitzuen egitura ekonomikoa aztertzea.
 • Gizarte-zerbitzuetako gastuaren azterketa.
 • Gizarte-zerbitzuen arloko egitura profesionala aztertzea.

Aldaketei lotutako sektore gisa (gizarte-premien aldaketengatik), aurrekoari serieak mantentzeko helburua gehitu behar zaio, sektorearen bilakaera alderatu eta aztertu ahal izateko.

Eragiketaren diseinu metodologikoa
 • Biztanleria

GZEEa Euskal Autonomia Erkidegoan (aurrerantzean, EAE) gizarte-zerbitzuen arloan diharduten erakunde (erakunde edo erakunde baten atal) eta zentro guztiei zuzenduta dago.

 • Geografikoa

Eragiketa EAEn garatzen da, autonomia-erkidegoko eta lurralde historikoetako informazioa. Oinarrizko datu batzuk eskualde- eta udal-mailan eskaintzen dituzte.

 • Aldi baterakoa

Jasotako datuak eragiketaren erreferentzia-urtean (n urtea) erregistratutako jarduerari dagozkio, irizpide hauen arabera: Egiturazko datuak: n urteko abenduaren 31. Erabiltzaile eta onuradunen datuak: n urteko abenduaren 15a. Salbuespen dira urteko erabiltzaileen eta urteko erabiltzaile berrien kopuruak, n urte osoari dagozkion datuak.

Langileen datuak:

 • Kualifikazioaren arabera: n urteko abenduaren 15a.
 • Langile okupatuak: n urteko ekainaren 30ean eta abenduaren 15ean.
 • Batez besteko langile okupatuak eta n urtean lan egindako orduak.
 • Batez besteko langile ez-okupatuak eta dedikatutako orduak n urtean.
 • Datu ekonomikoak: n urteko ekitaldi ekonomikoa.
 • Eragiketaren egungo egoera

Eragiketa modu jarraituan egiten da, urtero, 90eko hamarkadaren hasieratik, eta 1990. urtetik daude eskuragarri erreferentziazko datuak.

 • Emaitzen zabalkundearen aldizkakotasuna

GZEEko datuak urtero zabaltzen dira.

 • Eragiketa mota

GZEE zentsu-eragiketa bat da, gizarte-zerbitzuen sektoreko erakunde eta zentro guztiei zuzendua.

Metodologia, datuen jatorriaren arabera

GZEE osatzen duten datuak galdetegi espezifiko bat betez lortzen dira.

 • Informazio-unitateak: EAEn gizarte-zerbitzuetako jarduerak egiten dituzten erakundeak eta zentroak, zentsu-izaerarekin.
 • Unitate-kopurua: 1.400 erakundek 3.000 zentro baino gehiago kudeatzen dituzte, eta gutxi gorabehera 4.500 galdetegi dituzte.
 • Informatzaileak: Erakundea, hura betetzeko ardura duen pertsonaren edo pertsonen bitartez.
 • Informazioa eman behar zaien organoak: Informazioa Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren eta Foru Aldundietako Gizarte Ekintza Sailen izenean jasotzen da, behar bezala baimendutako eta egiaztatutako elkarrizketatzaileek ordezkatuta.

Gizarte Zerbitzuen Estatistikan erabilitako terminoen definizioak

Estatistika Organoak hainbat aukera ematen dizkizu harekin harremanetan jartzeko. Edozein kontsultarako zure esanetara egongo gara:

Honako telefono-zenbaki honetan: 945 01 93 58
Honako fax-zenbaki honetan: 945 01 94 51
Honako helbide elektroniko honetan:estadistica-ijps@euskadi.eus
Bulegoak: Eusko Jaurlaritza
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila Estatistika Organo Espezifikoa
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Kexak edo iradokizunak
Kexa edo iradokizunak posta elektronikoz igor detzakegu (estadistica-ijps@euskadi.eus), edo posta erabilita:
Eusko Jaurlaritza.
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.
Estatistika Organo Espezifikoa
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Azken aldaketako data: