Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 227. zk.), 2022ko azaroaren 28a, astelehena

Sumario n.º 227, lunes 28 de noviembre de 2022


AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Oposaketak eta lehiaketak
HEZKUNTZA SAILA

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

SOPELAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE SOPELA

Prestatu eta trebatzeko ikastaroak
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

Cursos de formación y perfeccionamiento
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

BESTELAKO XEDAPENAK

LAN ETA ENPLEGU SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
SEGURTASUN SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

LAN ETA ENPLEGU SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

EUSKADIKO KIROL PORTUA, S.A.

EUSKADIKO KIROL PORTUA, S.A.