Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 175. zk.), 2009ko irailaren 11, ostirala

Sumario n.º 175, viernes 11 de septiembre de 2009


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Xedapen Orokorrak

Industria eta Berrikuntza Saila

Disposiciones Generales

Industria e Innovación

Gipuzkoako Batzar Nagusiak

Juntas Generales de Gipuzkoa

Agintariak eta Langileria

Jaurlaritzaren Lehendakaritza

Autoridades y Personal

Presidencia del Gobierno

Garaiko Udala

Ayuntamiento de Garai

Plentziako Udala

Ayuntamiento de Plentzia

Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatea

Mancomunidad de Servicios Uribe-Kosta

Bestelako Xedapenak

Justizia eta Herri Administrazio Saila

Otras Disposiciones

Justicia y Administración Pública

Justizia Administrazioa

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia

Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Bizkaiko Probintzia Auzitegia

Audiencia Provincial de Bizkaia

Irungo Instrukzioko 3 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Instrucción N.º 3 de Irun

Iragarkiak

Herrizaingo Saila

Anuncios

Interior

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Educación, Universidades e Investigación

Osasun eta Kontsumo Saila

Sanidad y Consumo

Gobernuaren Ordezkaritza

Delegación del Gobierno

Interbiak SA

Interbiak, S.A.