Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasunaren Saila

2015-2020 NPB: Ordainketa Zuzenen gidaliburu praktikoa

 

NPB-aren Erreformari buruzko informazio hitzaldien dokumentazioa

 

2015-2020 NPB, Laguntza zuzenen gidaliburua (dokumentu osoa)

0. Definizioak

1. Laguntza zuzenen eredu aldaketaren ikuspegi orokorra

2. Nekazari aktiboa

2.1. Nekazari aktiboa: Zer esan nahi du? Zer eragin dauka?

2.2. Zer urte fiskal hartuko da kontuan nekazari aktiboa aintzat hartzeko?

2.3. Nekazari aktiboa aintzat hartzerakoan, kontuan hartzen al dira nekazaritzako diru sarrera gisa bigarren zutabeko laguntzak (ICM, nekazaritza eta ingurumenekoak, inbertsioetarako laguntzak, etab.) eta errenta osagarriak nekazaritzaren diru sarrera gisa, adibidez landa turismoa?

2.4. Nekazari aktiboa aintzat hartzerakoan, kontuan hartzen al dira nekazaritzako laguntza zuzenetan bigarren zutabeko laguntzak (ICM, nekazaritza eta ingurumenekoak, inbertsioetarako laguntzak, etab.)?

2.5. Nekazari aktiboa aintzat hartzerakoan, zer hartzen da kontuan nekazaritzako diru sarrera gisa? Landa turismoa edo ehiza sartzen al dira?

2.6. Zein da laguntza zuzenak eskuratzeko gutxieneko muga?

3. Nekazaritza

3.1. Zer eragin dauka? Nola egiaztatu daiteke?

3.2. Nola egiaztatu daiteke labore lurrak edo laborantza iraunkorrak mantentzeko jarduerarik egiten dela?

3.3. Nola egiaztatu daiteke larreak mantentzeko jarduerarik egiten dela?

3.4. Zer eskatzen zaio larreak bere abeltzaintza jardueraren zati gisa deklaratzen dituen nekazariari?

3.5. Noiz esaten da azalera bat abandonatuta dagoela?

3.6. Zer egoera joko da arriskukotzat kontrol ondorioetarako?

4. Oinarrizko ordainketarako eskubideen esleipena

4.1. Nori esleitzen zaizkio Oinarrizko Ordainketarako Eskubideak?

4.2. Ezinbesteko zer egoera edo zer aparteko zailtasun izango dira aplikagarriak Oinarrizko Ordainketarako Eskubideen esleipenean?

4.3. Ustiapenen titulartasunaren zer aldaketari dagokio Oinarrizko Ordainketarako Eskubideak izatea?

4.4. Oinarrizko Ordainketarako zenbat eskubide esleitzen dira?

4.5. Ordainketarako eskubideen balioa eta kopurua jakinarazten denean, nola kalkulatzen da Oinarrizko Ordainketarako Eskubideen hasierako balioa?

4.6. Eskualdeka aplikatzea

4.7. Zer da konbergentzia?

4.8. Noiz aplikatzen da ustekabeko onuraren klausula?

4.9. Noiz esaten da baldintza artifizialak sortu direla? Zer eragin dauka?

5. Oinarrizko ordainketaren erregimena

5.1. Nork jaso dezake oinarrizko ordainketaren erregimenari dagokion ordainketa?

5.2. Zer azaleraren gainean aktibatu daitezke Oinarri Ordainketarako Eskubideak?

5.3. Laguntza eskubideak aktibatzea

5.4. Erretiratuak ordainketa zuzenen onuradunak izan al daitezke?

6. Klimaren eta ingurumenaren ikuspegitik onuragarriak diren nekazaritza jardueretarako ordainketa

6.1. Nork jaso dezake osagai berdea edo greening-a?

6.2. Zenbatekoa da osagai berdeagatik edo greening-agatik ordaintzen dena?

6.3. Zer jarduera egin behar da osagai berdea edo greening-a kobratzeko?

6.4. Nola betetzen da landare dibertsifikazioa?

6.5. Nola betetzen da jada existitzen diren larre iraunkorren zaintza?

6.6. Nola betetzen da interes ekologikoko azalerak edukitzea?

7. Laguntza elkartuak (Euskadin eragina dutenak)

7.1. Zer laboreri eta abeltzaintzako zer sektoreri ematen zaizkio laguntza gehigarriak?

7.2. Landare proteinadunei lotutako laguntza

7.3. Kalitateko lekaleei lotutako laguntza

7.4. Azukre erremolatxari lotutako laguntza

7.5. Fruitu oskoldunei eta algarrobo lekei lotutako laguntza

7.6. Behi ume-hazleak dituzten ustiategiei lotutako laguntza

7.7. Gizentzeko behien ustiategiei lotutako laguntza

7.8. Esnetarako behien ustiategiei lotutako laguntza

7.9. Ardien ustiategiei lotutako laguntza

7.10. Ahuntzen ustiategiei lotutako laguntza

7.11. 2014an eskubide bereziak izan eta orain oinarrizko ordainketarako eskubideak aktibatzeko beste hektarearik ez duten esnetarako behien abeltzainei lotutako laguntza

7.12. 2014an eskubide bereziak izan eta orain oinarrizko ordainketarako eskubideak aktibatzeko beste hektarearik ez duten gizentzeko behien abeltzainei lotutako laguntza

7.13. 2014an eskubide bereziak izan eta orain oinarrizko ordainketarako eskubideak aktibatzeko beste hektarearik ez duten ardi eta ahuntzen abeltzainei lotutako laguntza

8. Ordainketa osagarria nekazaritzan hasten diren nekazari gazteentzat

8.1. Nork du nekazaritzan hasten diren gazteentzako ordainketa osagarri hau eskuratzeko eskubidea?

8.2. Zenbatekoa da nekazaritzan hasten diren gazteentzako osagarria?

9. Nekazari txikien erregimen laburtua

9.1. Nor sartu daiteke Nekazari Txikien Erregimenean?

9.2. Zenbatekoa da Nekazari Txikien Erregimenaren barruan dagoenari dagokion ordainketa?

9.3. Zer betekizun eta zer abantaila duten Nekazaritza Txikien Erregimenaren barruan sartutako nekazariek?

9.4. Posible al da Nekazari Txikien Erregimeneko ordainketa eskubideak lagatzea edo eskualdatzea?

10. Oinarrizko ordainketarako eskubideak lagatzea

10.1. Oinarrizko Ordainketarako Eskubideak eskualdatzea

10.2. Zer atxikipen aplikatzen zaie eskubideen eskualdaketei?

10.3 Noiz egin daitezke eskubideen lagapenak eta noiz jakinarazten zaizkio Administrazioari?

11. Oinarrizko ordainketarako eskubideen erreserba nazionala

11.1. Nola osatzen da Erreserba Nazionala?

11.2. Nor sartu daiteke Erreserba Nazionalean?

11.3 Zer baldintza eskatzen da Erreserba Nazionalean sartzeko?

11.4 Nola ezartzen dira Erreserba Nazionaleko ordainketa eskubideak?

11.5 Nola esleitzen dira Erreserba Nazionaleko ordainketa eskubideak?

11.6. Gaizki esleitutako Oinarrizko Ordainketarako eskubideak berreskuratzea

12. Baldintzapekotasuna

12.1. Nori eragiten dio baldintzapekotasunak?

12.2. Zer betebehar dute onuradunek baldintzapekotasunari dagokionez?

12.3 zer betebehar ezartzen dira larre iraunkorrei dagokienez?

12.4 Zer zigor aplikatzen da baldintzapekotasunari lotutakoa ez betetzeagatik?

13. Kudeaketa eta kontrol sistema bateratua

13.1. Zer aplikazio eremu dauka kudeaketa eta kontrol sistema bateratuak?

13.2. Zer da eskaera bakarra eta zer eduki dauka?

13.3. Non eta zer epetan aurkezten da eskaera bakarra? Noiz egin daiteke eskabideen aldaketa?

13.4. Bateragarriak al dira oinarrizko ordainketako laguntzak beste laguntza batzuekin?

13.5. Baldintzapekotasuna derrigorrezkoa al da?

13.6. Baldintza artifizialen sorrera

13.7. Nola aitortzen dira larreak eskaera bakarrean?

13.8. Alegazioak SIGPACaren kontra

13.9. Zenbatekoak dira baldintzak, konpromisoak eta lagapenean hartutako betebeharrak betetzen ez dituztenei dagozkien zigorrak?

13.10.Ordainketarako eta aurrerakinetarako zer epe daude ezarrita?

Eranskinak

I. Eranskina Produktuen kodeak NPBko greening-ari buruzko datu basean.

II. Eranskina. Ezinbesteko arrazoiarengatik edo aparteko zailtasunengatik egindako alegazioaren jakinarazpena

III. Eranskina. Lursailen salerosketarako edo alokairurako kontratuari atxikitako kontratu klausula pribatuaren eredua, Esleipenari buruzko Errege Dekretuaren 19. Artikuluko 1a) eta 1b) ataletan ezarritakoaren arabera

IV. Eranskina. Ustiategiaren titulartasuna aldatuz gero aurkeztu beharreko agiriak, Esleipenari buruzko Errege Dekretuaren 19.artikuluko 1c) atalean ezarritakoaren arabera.

V. Eranskina. Ustiategi osoari edo zati bat, lurrekin batera, salerosteagatik edo alokatzeagatik jarritako alegazioaren jakinarazpena, Esleipenari buruzko Errege Dekretuaren 19. Artikuluko 1d) atalean ezarritakoaren arabera

VI. Eranskina. Erreserba Nazionalean sartzeko eskaera egin dutenen egiaztagiriak

VII. Eranskina. Oinarri ordainketarako eskubideak lagatzeko eredua

VIII. Eranskina. Baldintzapekotasun arauak (1306/2013 Erregelamenduaren II. Eranskina)

IX. Eranskina. Laguntza zuzenak Aintzat hartu beharreko zenbatekoak

X. Eranskina. Eskaera bakarrean eman beharreko gutxieneko informazioa

XI. Eranskina. Erabilera arrunteko larre iraunkorren aitorpena, SIGPACaz bestelako erreferentziekin

Azken aldaketako data:  2016/03/17