Osasun Saila

Ostebako ebaluazio txostenak 2022. urtean

itzuli>

Orain arte jorratua ez den gai bat guk ebaluatzea nahi izanez gero, mesedez bete ezazu Gaiak ebaluatzeko eskaera orria.

2022. urtea

EBALUAZIO TXOSTENAK
DOK. ZB IZENBURU URTEA PDF
E- 22-08

Monitorizazio-azterketa: Balbula mitrala klip bidez konpontzeko sistema perkutaneoa

2022 Ver el informe. El documento pdf se abrirá en una nueva ventana.
E- 22-07

Balbula mitralaren kirurgia konpontzailea, balbula mitrala or­dezkatzea ekiditeko hautabide gisa

2022 Ver el informe. El documento pdf se abrirá en una nueva ventana.
E- 22-06

Uretan murgilduta erditzea

2022 Ver el informe. El documento pdf se abrirá en una nueva ventana.
E- 22-05

Gomendioak kudeatzeko. sendagaia eta hobekuntza Pazientearen segurtasuna kirurgia-eremuetan ospitaleetako

2022 Ver el informe. El documento pdf se abrirá en una nueva ventana.
D- 22-01

2d mamografia digitalaren eta 3d mamografia digitalaren arteko konparaziozko ebaluazioa, kontuan hartuta identifikazio goiztiarraren eta birbalorazioaren emaitzak eta horiek ohiko jardunbide-baldintzetan dituzten eragin ekonomikoak, bularreko minbiziaren populazio-baheketako programa parte-hartze handiko baten barruan: CONVINCE-RWD azterketa

2022 Ver el informe. El documento pdf se abrirá en una nueva ventana.
D- 22-01

2d mamografia digitalaren eta 3d mamografia digitalaren arteko konparaziozko ebaluazioa, kontuan hartuta identifikazio goiztiarraren eta birbalorazioaren emaitzak eta horiek ohiko jardunbide-baldintzetan dituzten eragin ekonomikoak, bularreko minbiziaren populazio-baheketako programa parte-hartze handiko baten barruan: CONVINCE-RWD azterketa

2022 Ver el informe. El documento pdf se abrirá en una nueva ventana.
E- 22-03

Aldi baterako gailu larruazalean zeharrekoak, asistentzia zirkulatorio mekanikokoak, shock kardiogenikoa tratatu eta prebenitzeko: efikaziaren, efektibitatearen eta segurtasunaren analisia

2022 Ver el informe. El documento pdf se abrirá en una nueva ventana.
E- 22-02

Irudi bidez gidatutako orno-fusioko kirurgiaren teknologia

2022 Ver el informe. El documento pdf se abrirá en una nueva ventana.
E- 22-01

Autismoaren espektroko nahasmenduak: hautemateari, diag­nostikoari eta tratamenduari buruzko ebidentzia zientifikoa

2022 Ver el informe. El documento pdf se abrirá en una nueva ventana.

Azken aldaketako data: