Segurtasun Saila

Konpartitu

Hauteskunde Orokorrak 2016. Kongresurako Hauteskundeak: Hautaezintasunak eta bateraezintasunak

Hautaezintasunak eta bateraezintasunak

Hautaezintasunak eta bateraezintasunak - Diputatuen Kongresurako Hauteskundeak 2016

A.- HAUTAEZINTASUN ETA BATERAEZINTASUN GARRANTZITSUENAK EUSKO JAURLARITZAREN ETA EUSKO LEGEBILTZARRAREN SEKTORE PUBLIKOAN

KARGU EDO LAN MOTA(1) Eusko Jaurlaritza eta Legebiltzarra Hautatzeko postua: DIPUTATUEN KONGRESUKO KIDEA Hautagarria / Hautaezina Hautatzeko postua: DIPUTATUEN KONGRESUKO KIDEA Bateragarria / Bateraezina LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Hautagarria / Hautaezina LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Bateragarria / Bateraezina
1. Lehendakaria Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
2. Sailburua Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
3. Sailburuordea eta idazkari nagusia Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
4. Zuzendaria Euskadik kanpoan dituen ordezkariak Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
5. Zuzendariordea Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
6. Lurralde-ordezkaria Hautagarria (baldin eta Kontseilari autonomikoak izendatzen badu).
Hautaezina (baldin eta Gobernu Kontseiluak izendatzen badu)
Bateraezina HAOLO, 6.3a) eta 154.2 artikuluak
HBZren Erabakia 1986-05-12koa
HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
7. Euskadiko Administrazio Orokorreko izendapen askeko karguak edo haien parekoak, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak izendatuak Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
8. Aholkulariak, aldi baterako langileak edo konfiantzazkoak (2). Hautagarria Bateraezina HAOLO,154.2 artikulua Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak arautzen dituen 1/2014 Legearen 2 eta 16 artikuluak.
9. Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Eusko Jaurlaritzaren mendeko erakunde autonomiadunetako kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu.(*) Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
10. Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko sozietate publikoetako kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu.(**) Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
11. Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu.(***) Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
12. Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko fundazioetako kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu. (****) Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
13. Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko partzuergoetako (berezko nortasun juridikoa) kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu. (****) Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
14. Euskadiko sektore publikoko sozietate publikoetako edo zuzenbide pribatuko erakunde instituzionaletako administrazio-kontseiluetako kontseilukidea, zuzendaritza-, erabakitze- eta betearazte- funtziorik ez duena. Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
15. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko presidentea, presidenteordea eta bokalak. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
16. Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren titularrak Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
17. Datuen Babeserako Euskal Agentziako zuzendaria. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
18. Ertzaina (zerbitzu aktiboan edo bigarren jardueran destinoarekin edo gabe) Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1.i) eta 154.1 artikuluak HAOLO,155.1 artikulua
19. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako ikasleak Hautagarria Bateragarria(3) HAOLO, 154 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
20. Lehendakaritzako titularra, idazkari orokorra, bokalak edo Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko edozein kargu. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
21. Lehendakaritzako titularra, idazkari orokorra, bokalak edo Lan Harremanetarako Kontseiluko beste edozein kargu. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
22. Lehendakaritzako titularra, idazkari orokorra, bokalak edo Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluko (lehen Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua) zein EAEko Kooperatiben Kontseilu Goreneko edozein kargu. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
23. Herri Kontuen Euskal Epaitegiko presidentea eta bokala. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO,155.1 artikulua
24. Arbitraje Batzordeko presidentea (EAEANeko lehendakariaren berezko kargua) Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 h) eta 154.1 artikuluak HAOLO,155.1 artikulua
25. Arbitraje Batzordeko bokalak. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155.1 artikulua
26. Autonomia Erkidegoko Hauteskunde-Batzordeko presidentea, bokalak eta idazkaria. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 j) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
27. Eusko Legebiltzarreko presidentea Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua
HBZren Erabakia 1986-05-12koa
HAOLO, 155.3 artikulua
28. Euskadiko administrazio publikoaren, haren erakunde autonomiadunen, erakunde aholku-emaileen  sozietate publikoen, Zuzenbide pribatuko erakunde publikoen, fundazioen eta partzuergo publikoen zerbitzura dauden langileak Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko 7/2007 Legearen 87.1 artikulua
29. Legebiltzarreko Administrazioaren zerbitzuko langileak Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
30. Arartekoa edo Arartekoaren ondokoa. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155.1 artikulua
31. Euskadiko Erakundeetako kideak, estatutuek edo legeek aginduta, Eusko Legebiltzarrak hautatu behar dituenak (esaterako, EITBko kontseilariak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiko kideak, etab.). Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155.1 artikulua

(*) Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Autonomiadunetan (esaterako: HABE, IVAP, EUSTAT, Emakunde, Osalan, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia. Lanbide, Kontsumoko Euskal Institutua eta Lehiaren Euskal Agentzia, Oroimenaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua).

(**) Euskadiko sektore publikoko sozietate publikoak (esaterako, SPRI, SA., Sprilur, SA,  Euskotren, S.A., Euskotrenbideak, SA ,EJIE, SA, IHOBE, SA, VISESA, Basquetour, SA, Neiker, SA, Teknologia Parkea, SA, Osatek, SA, ETB, SA, EITB(irratia), SA, Euskadiko Orkestra, SA, Itelazpi, SA, ALokabide, SA, Hidrokarburoen Sozietatea, SA,, Sociedad Gestión del Capital Riesgo, Euskadiko Kirol Portua, S.A).

(***) Euskadiko sektore publikoko zuzenbide pribatuko erakunde publikoak (esaterako, Osakidetza, EITB, URA, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, EVE, Euskal Trenbide Sarea, Euskal Finantza Erakundea, Unibasq eta Etxepare Euskal Institutua).

(****) Euskadiko sektore publikoko partzuergoak (esaterako, Haurreskolak, Bizkaiko Garraio Partzuergoa, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza, Pirinioetako Lan Elkartearen Partzuergoa, Miramar Jauregia Partzuergoa, Bizkaiko Osabide Hezkuntzarako eta Lanerako Prestakuntzarako Partzuergoa, eta Gipuzkoako Osabide Hezkuntzarako eta Lanerako Prestakuntzarako Partzuergoa).

B.- HAUTAEZINTASUN ETA BATERAEZINTASUN GARRANTZITSUENAK, FORU- ETA TOKI-ADMINISTRAZIOKO SEKTORE PUBLIKOAN

KARGU EDO LAN MOTA Foru- eta toki-administrazioa Hautatzeko postua: DIPUTATUEN KONGRESUKO KIDEA
Hautagarria/hautaezina
Hautatzeko postua: DIPUTATUEN KONGRESUKO KIDEA
Bateragarria/bateraezina
LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Hautagarria/hautaezina LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Bateragarria/bateraezina
1. Diputatu nagusia edo foru-diputatua Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
2. Lehendakaria, zuzendari nagusia, gerentea edo kargu horien parekoa den edozein kargu foru-erakunde publiko enpresarialetan, zuzenbide pribatuko foru-erakunde publikoetan, Foru Administrazioko (*)merkataritza-sozietateetan eta merkataritzako foru-sozietateetan zein foru-erakunde autonomiadunetan (**). Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
3. Hiru lurralde historikoetako foru-administrazioko zuzendari nagusiak edo haien pareko kargudunak. Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
4. Foru-Diputatuen Kontseiluko izendapen askeko karguak Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
5. EAEko udaletako idazkaria edo kontu-hartzailea (4) Hautagarria Bateraezina HAOLO, 6.1 j) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
6. Lehendakaritzako titularrak, zuzendari nagusiak, gerentziak edo haien pareko kargudunak tokiko erakunde autonomiadunetan, tokiko kapital publikoko merkataritza-sozietateetan, tokiko erakunde publiko enpresarialetan edo haiek partaidetza handiena dutenetan.  Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
7. Aktiboan dagoen bake-epailea edo bake-fiskala eta ordezkoak direnak. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 h) eta 154.1 artikuluak
HBZren Erabakiak 1987-05-05ekoa eta 1994-12-22koa.
HAOLO, 155.1 artikulua
8. Udaltzaina aktiboan, erreserba aktiboan edo bigarren jardueran destinoarekin edo gabe. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 i) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
9. Udaltzaina eszedentzian Hautagarria Bateragarria HAOLO, 6.1 i) eta 154.1 artikuluak HBZren Erabakia 2002-04-24koa HAOLO, 155 artikulua
10. Bake-epaitegiko idazkaria Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
HBZren Erabakia 1995-12-12koa

(*) Merkataritzako foru-sozietateak edo foru-sozietate publikoak: Arabako FA (esaterako, Arabako Lanak, Araba Garapen Agentzia, Arabat-Arabako Bideak eta Arabako Kalkulu Gunea) / Bizkaiko FA (esaterako: Lantik, Garbiker, Azpiegitura, Interbiak, Aparkabisa, Beaz, Basalan, Euskalduna, Zugaztel, Seed Capital) eta Gipuzkoako FA (esaterako, Bidegi, Etorlur, Itten, Izfe-Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea SA).

(**) Foru-erakunde autonomiadunak: Arabako FA (esaterako: Gizarte Ongizatearen Foru Erakundea eta Gazteriaren Foru Erakundea) / Bizkaiko FA (esaterako, Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea) eta Gipuzkoako FA (esaterako, Uliazpi Fundazioa eta Kabia).

C.- HAUTAEZINTASUN ETA BATERAEZINTASUN GARRANTZITSUENAK, ESTATUKO ETA GAINERAKO AUTONOMIA ERKIDEGOETAKO SEKTORE PUBLIKOAN

KARGU EDO LAN MOTA Estatukoa / Beste Autonomia Erkidego batzuetakoa Hautatzeko postua: DIPUTATUEN KONGRESUKO KIDEA
Hautagarria/hautaezina
Hautatzeko postua: DIPUTATUEN KONGRESUKO KIDEA
Bateragarria/bateraezina
LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Hautagarria/hautaezina LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Bateragarria/bateraezina
1. Gobernuko presidentea, edo Estatuko Administrazio Orokorreko idazkaria edo ministroa. Hautagarria Bateragarria (3) HAOLO, 154 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
Gobernuko kideen eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi karguen arteko interes gatazkak arautzen dituen 5/2006 Legearen 9.2 artikulua.
2. Idazkariordeak eta idazkari nagusiak, Ministerio-Sailetako zuzendari nagusiak eta haien parekoak, bereziki, Gobernuaren Presidentetzaren Kabineteko Sailetako zuzendariak eta ministroen eta estatu-idazkarien kabineteetako zuzendariak. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 f) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
3. Estatuko sektore publikoko zuzenbide publikoko erakundeetako presidentea,zuzendariak eta pertsonal exekutiboa, Ministro Kontseiluak izendatutakoak. Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
Gobernuko kideen eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi karguen arteko interes gatazkak arautzen dituen 5/2006 Legearen 3.2 e) artikulua.
4. Merkataritza-sozietateetako presidente eta kontseilari delegatuak, Ministro Kontseiluak izendatutakoak, baldin eta sozietate horiek kapital gehiena Estatuarena baldin badute edota, kapital gehiena izan gabe ere, Estatua Administrazio Kontseiluan nagusitasunezko egoeran badago. Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
Gobernuko kideen eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi karguen arteko interes gatazkak arautzen dituen 5/2006 Legearen 3.2 h) artikulua.
5. Atzerriko estatu baten edo nazioarteko erakunde baten aurrean izendapen bidez misio-buru direnak, egoitza atzerriko leku horretan izanda. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 g) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
6. Espainiako Bankuko gobernaria eta gobernariordea. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 o) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
7. Mailegu Ofizialeko Erakundeko eta gainontzeko mailegu-erakunde ofizialetako lehendakariak eta zuzendariak Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 o) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
8. Segurtasun Nuklearreko Kontseilu Nagusiko lehendakaria, kontseilariak eta idazkari nagusia. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 p) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
9. Konstituzio Auzitegiko burua edo magistratua, Estatu Kontseiluko edo Kontu Auzitegiko burua edo kontseilaria edo Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko burua. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 b) eta c) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
10. Hauteskunde-Batzorde Zentraleko eta Probintziako eta Eskualdeko Hauteskunde-Batzordeetako presidenteak, bokalak eta idazkariak. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 j) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
11. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko burua edo bokalak, epaileak, magistratuak edo aktiboan dagoen fiskala. Estatuko Fiskal Nagusia Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 c) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
12. Militarra aktiboa edo erreserba aktiboan. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 i) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
13. Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetako kideak aktiboan, erreserba aktiboan edo bigarren jardueran destinoarekin edo gabe. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 i) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
14. Herriaren Defendatzailea eta haren ondokoak. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 d) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
15. Gobernuaren ordezkariak eta ordezkariordeak. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 k) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
16. Hautesle-Erroldaren Bulegoko zuzendaria eta probintzia-ordezkariak. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 ñ), 6.3 f) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
17. Gobernuaren ordezkaritzetako eta ordezkariordetzetako idazkari nagusiak. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.3 e) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
18. RTVE korporazioaren lurralde-ordezkariak eta EAEren menpeko Irrati-Telebistako erakundeetako zuzendariak. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.3 c) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
19. Gizarte Segurantzako Erakunde Kudeatzaileen organo periferikoen presidenteak eta zuzendariak. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.3 d) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
20. Lurralde-eskumen mugatua duten erakunde autonomoetako lehendakariak, zuzendariak eta antzeko karguak (esaterako, Ebro ibaiaren Konfederazio Hidrografikoaren burua). Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.3 b) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
21. Nazio-lurralde osoan eskumena daukaten Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileetako presidenteak eta zuzendari nagusiak. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.1 n) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
22. Bilboko eta Pasaiako Portu Agintaritzetako presidentea. Hautaezina Bateraezina

HAOLO, 6.3 b) eta
2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Estatutako Portuei buruzko Legearen testu bateginaren  24.1 artikulua. HBZren Erabakia, 2015-12-15ekoa

HAOLO, 155.1 artikulua

23. Administrazio Kontseiluko kidea eta Bilboko edo Pasaiako Portu Agintaritzako presidentea. Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua

Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak arautzen dituen 1/2014 Legearen 2 eta 16 artikuluak.

24. Pasaiako edo Bilboko Portu Agintaritzetako Obra Batzordeetako zuzendaria. Hautagarria Bateraezina

- HAOLO, 154.2 artikulua
- HBZren Erabakia, 1987-04-03koa, c) atala

Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak arautzen dituen 1/2014 Legearen 2 eta 16 artikuluak.

25. Estatu Kontseiluko hautapeneko kontseilaria. Hautagarria

Diputatuen Kongresuaren Osoko Bilkuran adierazi beharko da.

- HAOLO, 154 artikulua
- HBZren Erabakia, 2008-02-04koa.

HAOLO, 160.3 eta 4 artikuluak

26. Autonomia Erkidegoetan, Estatuko Administrazioaren zerbitzuan lan egiten duten lurralde-ordezkariak eta zerbitzu-buruak, 16. atalean aipatutakoak izan ezik. Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
27. Autonomia Erkidego baten Gobernuko zuzendari nagusia. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155.1 artikulua
Auzitegiko medikuak Hautagarria Bateragarria (3) HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
28 Autonomia-erkidegoetako gobernuek transferentzia eta balorazioetako batzorde mistoetarako izendatutako bokalak Hautagarria Bateraezina

- HAOLO, 154.2 artikulua
- HBZren Erabakia, 1986-05-12koa

HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
29. Estatuko merkataritza-ganbera probintzialetako presidenteak Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
30. Justizia-administrazioko ofizialak eta agenteak. Hautagarria Bateragarria (3) HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
31. Estatu-esparrutik beherako lurralde-mugapenetan ministerio bakoitzaren maila goreneko eginkizunak dituen pertsona. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.3 a) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
32. Irrati eta telebistako erakunde publikoetako administrazio kontseiluetako kideak. Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155.2.b) artikulua
33. Estatuko Administrazio Orokorreko edozein lanpostutako titularra, izendapena Ministro Kontseiluak egin badu.
Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
Gobernuko kideen eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi karguen arteko interes gatazkak arautzen dituen 5/2006 Legearen 3.2 m) artikulua.
34. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren (CNMC) zuzendari nagusiak, kontseilariak eta presidentea. Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua

- HAOLO, 155.2.a) artikulua
- Merkatuen eta Lehien Batzorde Nazionalari buruzko 3/2013 Legearen 22 eta 25 artikuluak.

35. Gobernuko Presidentetzako Kabineteko kideak, edo ministerioetako eta idazkari nagusien kabineteetako kideak. Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155.2) artikulua
36. Atzerriko Estatu batek ematen eta ordaintzen dituen karguak edo eginkizunak betetzen dituztenak. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.1 artikulua HAOLO, 155.1 artikulua
37. Autonomia-erkidegoko Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusia. Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
38. Portuko agintaritzetako, konfederazio hidrografikoetako, autobideetako emakida duten sozietateetako, erakunde publikoetako, Estatuko monopolioetako, partaidetza gehiena publikoa duten enpresetako eta fundazio publikoko aurrezki-kutxetako gobernuko ordezkariak. Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155.2 d) eta e) artikuluak
39. Erakunde publikoetako, partaidetza gehiena publikoa duten enpresetako eta Estatuko monopolioetako  eta fundazio publikoko aurrezki-kutxetako administrazio-kontseiluetako presidenteak, kontseilariak, administratzaileak, zuzendari nagusiak eta haien pareko karguak. Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155.2 e) artikulua

D.- HAUTAEZINTASUN ETA BATERAEZINTASUN GARRANTZITSUENAK, HAUTESKUNDE-KARGUETAN

HAUTESKUNDE-KARGU MOTA Hautatzeko postua: DIPUTATUEN KONGRESUKO KIDEA
Hautagarria/hautaezina
Hautatzeko postua: DIPUTATUEN KONGRESUKO KIDEA
Bateragarria/bateraezina
LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Hautagarria/hautaezina LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Bateragarria/bateraezina
1. Europako Parlamentuko parlamentaria Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154 artikulua

- HAOLO, 211.2 c) artikulua
- HBZren Erabakia, 2004-03-14koa

2. Senataria Hautaezina Bateraezina HAOLO, 154.3 artikulua HAOLO, 155.3 artikulua
3. Euskal legebiltzarkidea. Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154 artikulua

- HAOLO, 155.3 artikulua
- HBZren Erabakia, 2008-02-14koa.

4. Senatari autonomikoa Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154.3 artikulua HAOLO, 155.4 artikulua
5. Beste autonomia-erkidego bateko parlamentaria. Hautagarria Bateraezina HAOLO, 154 artikulua
HBZren Erabakia, 1986-05-19koa .
HAOLO, 155.3 artikulua
6. Alkatea, alkateordea, zinegotzia. Hautagarria Bateragarria (3) HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
7. Auzo-alkatea edo toki-entitate txikien auzo-batzordeko bokala. Hautagarria Bateragarria (3) HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak
8. Euskadiko Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietako kidea. Hautagarria Bateragarria (3) HAOLO, 154.2 artikulua HAOLO, 155 eta 157 artikuluak

E.- ZIGOR-ARLOAREKIN LOTUTAKO HAUTAEZINTASUN ETA BATERAEZINTASUN GARRANTZITSUENAK

ZIGOR-ARLOA Hautatzeko postua: DIPUTATUEN KONGRESUKO KIDEA
Hautagarria/hautaezina
Hautatzeko postua: DIPUTATUEN KONGRESUKO KIDEA
Bateragarria/bateraezina
LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Hautagarria/hautaezina LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Bateragarria/bateraezina
1. Askatasuna kentzeko zigorrera epai irmoz zigortuak, zigorra indarrean den garaian. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.2 a) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua
2. Epai bidez, nahiz eta irmoa ez izan,  matxinada edo terrorismo delituengatik kondenatuak, baldin eta epaiak ekarri badu hautatua izateko desgaikuntza-zigorra edo enplegu edo kargu publikoa betetzeko erabateko desgaikuntza edo desgaikuntza berezia. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.2 b) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua HBZren Erabakia 2016-02-03koa
3. Epai bidez, nahiz eta irmoa ez izan,  Administrazio publikoaren aurkako delituengatik kondenatuak, baldin eta epaiak ekarri badu hautatua izateko desgaikuntza-zigorra edo enplegu edo kargu publikoa betetzeko erabateko desgaikuntza edo desgaikuntza berezia (esaterako, ustelkeriagatik kondenatutakoak). Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.2 b) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua HBZren Erabakia 2016-02-03koa
4. Epai bidez, nahiz eta irmoa ez izan,  Estatuko instituzioen aurkako delituengatik kondenatuak, baldin eta epaiak ekarri badu hautatua izateko desgaikuntza-zigorra edo enplegu edo kargu publikoa betetzeko erabateko desgaikuntza edo desgaikuntza berezia. Hautaezina Bateraezina HAOLO, 6.2 b) eta 154.1 artikuluak HAOLO, 155.1 artikulua HBZren Erabakia 2016-02-03koa

NOTAS:

 • (1) Euskadiko administrazioko kargu publikoak, martxoaren 22ko 49/2016 Dekretuak (EHAA 59, martxoaren 30ekoa) onartzen duen kargu publikoen katalogoaren arabera.
 • (2) Aholkulari kargua aldi baterako langiletzat hartzen da, eta ez izendapen askekotzat, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 3.c) eta 96.artikuluen arabera eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen 12. artikulua.
 • (3) Ordainsari bakarra jaso ahal izango da, HAOLOren 158. artikuluaren arabera.
 • (4) Udaletako idazkariek, hautagaiak izatean, ezin dute eskualdeko hauteskunde-batzordeetako ordezkari gisa jardun [(HAOLO, 11.4 artikulua) (HBZren Erabakia, 1999-05-13koa)].

LABURDURAK:

 • Azpiegitura: Obra Publiko, Azpiegitura eta ekipamenduetako Foru Sozietatea
 • Bidegi: Gipuzkoako bide-azpiegituraren ustiapenerako Foru Sozietatea
 • AE: Autonomia-erkidegoa
 • EAE: Euskal Autonomia Erkidegoa
 • AKG: Arabako Foru Aldundiko Informatika
 • EGAB: Ekonomia eta Gizarte Kontseilua
 • CNMC: Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala
 • LHK: Lan Harremanetarako Kontseilua
 • EKGK: Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua
 • Z: Zuzenbidea
 • FA: Foru-aldundia
 • EITB: Euskal Irrati eta Telebista
 • EJIE: Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
 • Emakunde: Emakumearen Erakundea
 • Etorlur: Nekazaritza eta Industria Lurzoruaren Kudeaketarako Foru Sozietatea
 • EUSTAT: Euskal Estatistika Erakundea
 • EEE: Energiaren Euskal Erakundea
 • FCNIE:Zahartzeari buruzko Ikerketa Zentro Nazionala Fundazioa
 • Garbiker: Ingurumenaren Kudeaketarako Foru Enpresa
 • HABE: Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea
 • HASI: Landa eta Itsas Ingurunearen Garapenerako Eusko Jaurlaritzaren Korporazioa
 • IHOBE: Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa
 • INEM: Enpleguaren Institutu Nazionala
 • Interbiak: Bizkaiko bide-ardatzak kudeatzeko Sozietate Forala
 • IVAP: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea
 • IZFE: Gipuzkoako Foru Aldundiko Informatika
 • HBZ:Hauteskunde-Batzorde Zentrala
 • Kabia: Gipuzkoako Foru Aldundiko Organismo Autonomoa, gizarte zerbitzuak kudeatu, eman eta gauzatzeko.
 • Lantik: Bizkaiko Foru Aldundiko Informatika
 • HAOLO: Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoa
 • Osalan: Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea
 • ELB: Eusko Legebiltzarra
 • RTVE: Espainiako irrati-telebista
 • SPRI: Industriaren Sustapenerako Sozietatea
 • STC: Konstituzio Auzitegiaren Sententzia
 • EAEAN: Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
 • TB: Telebista
 • HKEE: Herri Kontuen Euskal Epaitegia
 • Visesa: Euskadiko Etxebizitza eta Lurra EA

Nabarmenduak

Twitter

Azken aldaketako data: