Ekonomia eta Ogasun Saila

Udalerrietako iraunkortasun adierazleak (Udalmap)

Eusko Jaurlaritzaren udal informazioko sistema bat da. Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) udalerrien egungo egoera zehatz-mehatz ezagutzea da bere helburu nagusia. 2008ko otsailean aurkeztu eta argitaratu zen lehen aldiz, non Ogasun Ministerioaren Estatistika Agentziaren, Eusko Jaurlaritzako administrazio publikoaren eta Euskal Estatistika Erakundearen (Eurostat) laguntzarekin diseinatu, kalkulatu eta gauzatu zen. Urteko estatistika-planean dago arautua, 172514 kodearekin, Martxoaren 27ko 53/2007 Dekretuan onartua.

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) udalerriei buruzko informazio zehatza ematen du. Lurraldeko hazkundearen eta garapenaren lotutako hainbat eremutan erabaki errazagoak hartzeko.

Hona hemen alderdi batzuk:

 • Lurraldea eta hirigintza: partzelen, eraikinen, berdeguneen, azpiegituren eta hiri-plangintzaren buruzko informazioa.
 • Biztanleria eta Demografia: datu demografikoak, biztanleriaren dentsitatea, adinaren araberako banaketa, etab.
 • Ekonomia eta enplegua: adierazle ekonomikoak, enpresak, enplegua, ekoizpen-sektoreak, etab.
 • Ingurumena: natur-guneak, airearen kalitatea, hondakinen kudeaketa, etab.
 • Zerbitzuak eta ekipamenduak: ikastetxeak, osasun-zentroak, kultura-zentroak, kirol-zentroak, etab.
 • Mugikortasuna eta garraioa: bide-sarea, garraio publikoa, aparkalekuak, etab.

Euskal udalerrietako hiri-plangintzan, garapen iraunkorrean eta bizi-kalitatearen hobekuntzan erabakiak hartzeko, tresna baliotsua da. Beste era batean esanda, sistema honek datu espezifikoak eskuratzeko aukera ematen du, lurraldearen, ekonomiaren eta gizartearen kohesiorako.

Definizioa

Udalerrien neurketa-sistema da, funtsezko aldagaien jarraipena eta ebaluazioa egiteko.

Helburu orokorrak

Udal mailan dagoen informazio estatistikoaren bilketa zabala egiten du. Zehatzago esanda, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietako datu sozial eta ekonomikoen informaziori buruzko bilketa.

Udal-kudeaketaren ikuspegi orokorra ematen du. Hau da, beste udalerri batzuekin konparazio-ebaluaketa egin dezake efizientzia eta kalitate arloan, udalerriaren bilakaera hobeto ezagutzeko.

Laburbilduz, tresna erabilgarria da kudeaketa publikoa ebaluatzeko, erabakien eraginak identifikatzeko eta herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuen kalitatea hobetzeko.

Helburu espezifikoak

 • Euskal udalerrietako errealitatea hobeto ezagutzea.
 • Ekipamendu eta azpiegituren defizita duten zonaldeak detektatzea.
 • Politika publikoak baloratzeko eta ebaluatzeko, sistema bat garatzea. Horrela, tokiko eta eskualdeko garapen arloetan erraztasunak edukitzea, erabakiak hartzerako orduan.
 • Udalerriarekin lotutako arazo multzoak identifikatzea.
 • Lortutako informazioa, gizartearentzako zerbitzu gisa hedatzea.

Metodologia, datuen jatorriaren arabera

Zenbait baloretan oinarritzen da:

 • Informazio ofiziala: Estatistika-eragiketen emaitza ofiziala zabaltzen da, noski, “Urteko Estatistika Programa”-n sartu direnak.
 • Gardentasuna: Informazio osoa, instituzio eta eragile ekonomikoen eskura dago, publiko zein pribatuena.
 • Zehaztasuna: Harmonizatzea, arrazionalizatzea eta sistematizatzea, eragiketaren garapenean lehendik eta sartu diren udal-adierazleekin. Beti ere, udal informazioa une bakoitzean bermatuz.
 • Lankidetza: Ogasun Saileko Estatistika Organoa “EUSTAT”, Eusko Jaurlaritzako zenbait departamendu, udal batzuk, Foru aldundiek eta beste erakundek, mantentze-lanetan parte hartzen dute.
 • Informazioa etengabe eguneratzen da.

Eragiketaren diseinu metodologikoa

 • Biztanle-kopurua:

Udal informaziorako sistema da. Are gehiago, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) udalerrien errealitatea zehatz-mehatz azaltzea.

 • Geografikoa:

EAE-ko udal-informazioa eskaintzen du.

 • Denbora-eremua:

Datuak urtean behin jasotzen dira.

Ekonomia eta Ogasun Saileko Estatistika Organoarekin harremanetan jartzeko

Estatistika Organoak hainbat aukera ematen dizkizu harekin harremanetan jartzeko. Edozein kontsultarako zure esanetara egongo gara:

Honako telefono-zenbaki honetan: 945 01 63 97 / 945 01 63 83
Honako helbide elektroniko honetan: estadistica-hacienda@euskadi.eus
Bulegoak: Eusko Jaurlaritza
Ekonomia eta Ogasun saila
Organo Espezifikoa
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz
Kexak edo iradokizunak:
Kexa edo iradokizunak posta elektronikoz igor detzakegu estadistica-hacienda@euskadi.eus, edo posta erabilita
Eusko Jaurlaritza
Ekonomia eta Ogasun saila - Organo Espezifikoa
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz