Departamento de Cultura y Política Lingüística

Kretschmer, Ernst

Alemaniar psikiatra (Wüstenrot, Wurtemberg, 1888 - Tubingen, 1964). Giza jendearen egitura morfologikoa eta adimenaren eritasunak elkarrekin lotu zituen. Lau pertsona mota bereizi zituen tipologia morfopsikologikoaren arabera (Köperbau und Charakter, 1921, Fisika eta izaera): pikniko-ziklotimikoak (psikosi maniako-depresiborako joera), leptosomatikoak (asteniarako joera), eskizotimikoak (eskizofreniarako joera) eta atletiko-likatsua (epilepsiarako joera).