Lan eta Enplegu Saila

Isun oso larriak

Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 40.2 artikulua, zeinak onartzen duen Lan Arloko Arau Hauste eta Zehapenei buruzko Legearen Testu Bategina. Artikulu horretan jasotzen denez, laneko arriskuen prebentzioan oso larritzat jotako arau-hausteetan jarritako zigorrak, behin irmoak direla, argitaratu egingo dira arauz jasota dagoen moduan.

Aurrekoaren ondorioz, eta eskuduntza Euskal Autonomia Erkidegoak duela,  azaroaren 21eko 244/2012 Dekretua argitaratu da, hain zuzen ere laneko arriskuen prebentzioaren arloan oso larriak diren zigorrak argitaratzeari buruzkoa eta zigortutako enpresen erregistroa argitaratzeari buruzkoa.

ZIGORRA JASOTAKO ENPRESAK, ARAU HAUSTE LARRIENGATIK LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAN (PDF, 162 KB)

Azken aldaketako data: