Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

KSI TEK

KSI Kultura eta Sormen Industrien berrikuntzarako programak

KSITek

Helburuak

KSITek programa kultura eta sormen-industriei (KSI) zuzendutako programa da. Lehentasunezko erronka da digitalizazio teknologiak txertatzea eta transferitzea KSI enpresen esparruan. KSITek programa berria da, eta KSI Berritzaile programaren ardatz teknologikotik dator (2017-2020). Helburua da "kultura eta sormen-industrien (KSI) eta teknologia-sektorearen (oinarri teknologikoko enpresak eta ZTBESko zentroak) arteko lankidetza sustatzea, merkatu globalenetarako sortutako produktu eta zerbitzu berritzaileak eratzeko eta sinergiak eta aukera eta garapeneko espazio berriak sortzeko". KSI sektoreko enpresak aurkeztu ahal izango dira beraiek aukeratutako eragile teknologikoarekin. "KSI sektorearen eraldaketa digitala errazten duten proiektuak" identifikatu nahi dira. Onartutako proiektuek apustu garbia egin beharko dute enpresek beren produktu eta zerbitzu nagusien eraldaketa digitalean bilaka dezaten. Teknologiak balio erantsia eman beharko du enpresak eskaintzen dituen egungo produktuen/zerbitzuen diseinuan, ekoizpenean, sorkuntzan, banaketan, erakusketa, kontsumoan eta elkarreraginean.

Euskadiko kultura eta sormen industrien sektoreko enpresak dira hartzaile nagusiak. Hirugarren mailan, gizartea da oro har, batez ere adin tarte gazteen artean, gero eta enpresa digitalizatuagoetan integratzea eskatzen baitute.

Diruz lagunduko diren proiektuak

Gaur egun, Eraldaketa Digitalak mota guztietako enpresen garapen-estrategiaren parte izan behar du, lehiakortasuna hobetzeko eta negozio-eredu berriak sortzeko. Gainera, teknologia digitalek, hasiera-hasieratik, eragin nabarmena izan dute kultura- eta sormen-sektorean; izan ere, zeharkakoak direnez, irtenbideak hainbat sektoretan aplika daitezke, eta, horrela, sektore horien garrantzia eta eragina areagotu egiten dira. Horrela, aurreko programen bidean (KSI Berritzaile), aukerak sortzen jarraitu nahi da, teknologia hauetan oinarritutako irtenbideak garatuz:

 • Multimedia edukien prozesamendua (edukiak lortu, indexatu eta berreskuratu, estreaming eta broadcast plataformak, jabetza intelektuala eta eskubide digitalen kudeaketa)
 • Ordenagailuzko grafikoak (animazioa, rendering, Errealitate Birtuala eta Handitua, joko serio eta interaktiboak, BIM)
 • Konputazio mugikorra eta nonahikoa (Gauzen Internet-a, wearableak, testuinguruan oinarritutako konputazioa, hodeiko konputazioa, dronak, jantzi adimendunak)
 • Konputagailu bidezko ikusmena (irudien prozesamendua, pertsonen jarraipena, mugimendua atzematea, 3D-ko berreraiketak)
 • Datu-analisiak (Big Data, datu-meatzaritza, analitika deskriptibo, prediktibo eta preskriptiboak, Open Data, ikusmenezko analitikak)
 • Hizkuntza-teknologiak (hizketa naturalaren prozesamendua, mintzamenaren prozesamendua, elkarrizketa-sistemak, itzulpen automatikoa, sentimendu-analisia)

Ez dira diruz lagunduko kudeaketa- edo euskarri-prozesuak hobetzeko irtenbide digitalak ezartzeko proiektuak (kudeaketa ekonomiko eta finantzariorako softwarea hartzea, Softwarearen lokalizazioa, giza baliabideen kudeaketa, inbentarioko eta katalogoko programak, etab.). Era berean, ez dira finantzatuko webguneen garapena, on-line salmentarako irtenbideak ezartzea, Software (lizentziak) edota hardwarea erostea.

Finantzaketa

 • Onartutako proiektuek gehienez 10.000 euroko dirulaguntza jasoko dute, eta gutxienez 5.000 eurokoa. (BEZetik salbuetsitako jarduera ekonomikoak egiten dituzten entitateen kasuan, ez du barne hartzen BEZagatiko gastua, hura kendu ezin den kasuetan izan ezik)
 • Programaren zuzkidura 300.000 eurokoa da. Proiektuak lehiaren bidez ebaluatuko ditu Balorazio Batzordeak, zehaztutako irizpideei jarraituz.
 • Proiektuek 70 puntu gainditu beharko dituzte onartuak izateko, eta erabilgarri dauden diru baliabideak agortu arte esleituko dira.
 • Diruz lagun daitezkeen gastuak: eragile teknologikoaren azpikontratazio-kostuak.
 • Eskatzaileak aurkeztutako aurrekontuan diruz lagundu ezin diren gastuak sartzen badira, gastuak araztu egingo dira, onartutako aurrekontu osoa zehazteko, eta hori izango da diru-laguntzaren zenbatekoa zehazteko oinarria.

Parte hartzeko baldintzak

 • KSI sektoreko enpresa onuradunak gehi bitartekaritza- eta kultura-aholkularitzako zerbitzuak ematen dituzten enpresak.
 • Eragile teknologikoari laguntzea
 • Eskabidea aurkeztea

Hautatuak:

 • Enpresak diru-laguntza onartzen/ukatzen du.
 • Ordezkoak: esleipenean atzera egiten badute edo jarraipenean jarduerarik ez badago, laguntza baliogabetzen da, eta onartutako hurrengo eskatzaileari pasatzen zaio, zeinak exekuzio-epeari eta geroko aurrekontuari buruzko baldintzak onartu beharko baititu.
 • Proiektu-plana aurkeztea eta proiektua onartzea, proiektuaren hasiera
 • Ekintzen jarraipena irail eta urri bitartean.
 • Proiektu guztiek urriaren 1a baino lehen hasita egon beharko dute
 • Justifikazioari eta emaitzei buruzko azken txostena. Proiektuak amaitzean justifikatzen dira; azken txostena aurkezteko azken eguna abenduaren 31 izanda, eta lehenago amaitzen direnek lehenago justifikatu ahal izango dute.
BALORAZIO-IRIZPIDEAK PUNTUAZIOA
C1. Proiektuaren diseinua eta kalitatea (premiaren justifikazioa) 30
C2. Enpresaren estrategiarekin bat etortzea eta eragin potentziala 25
C3. Ekimenaren bideragarritasun teknikoa 20
C4. Ekimenak duen bideragarritasun ekonomikoa eta merkatukoa 15
C5. Euskararen presentzia. Proiektuan, euskararen erabileran portzentajea baloratuko da. 5
C6. Genero berdintasuna. Sentsibilizazio eta ekintza positiboko neurriak. Proiektuan parte hartzen duten emakumeen portzentajea. 5

Balorazio batzordea:

 • Kultura eta Hizkuntza Politka Saila
 • Innobasque
 • Tecnalia
 • Kanpoko aholkulariak: KSI eta Digitalizazioan kanpoko aholkulari bi

Dokumentazioa:

 • Eskaera formularioa 
 • Hautatutako proiektuak: Dirulaguntzaren onarpena 
 • Zerbitzu-kontratua: KSI & Agente Tekonologikoa (formatu librean)
 • Emaitzen azken txostena (Programak emana)

Ordainketa:

 • Enpresek fakturak/ordainagiria bidaliko dute azaroaren 30a baino lehen
 • Lanak justifikatu ondoren ordainketa bideratuko da
 • Emaitzen txostena abenduaren 31ra arte bidali daiteke, eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emaitzen txostena onartuta, ordainketarekin jarraituko da.

Epeak eta eskabidea:

Interesa duten enpresek bere proiektua aurkeztu behar dute, eskaera-orria (leiho berri batean irekitzen da)erabiliz. Eskaera aurkezteko epea 2021eko martxoaren 1etik apirilaren 30era izango da.

Programari buruzko kontsultak: ksitek@tecnalia.com

KSI Berritzaile

2017an, Kultura eta Sormen Industrien alorreko enpresentzako, KSI Berritzaile egitasmo pilotua jarri zuen abian Eusko Jaurlaritzak. Egitasmoaren helburua, proiektu berrientzako aukera-eremuak sortu eta garatzea da, ondorengo hiru jarduera-ardatzetan: berrikuntza teknologikoa, antolamendu ereduaren berrikuntza eta enpresen finantza-gaikuntza.

Lau urteko ibilbidearen ondoren, azken urte honetan eta pandemiaren ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak programa hau zerbitzu berri batekin osatzea erabaki du: EGOKITU 2020.

EGOKITU

EGOKITU zerbitzua dagoeneko ezarrita dauden eta nolabaiteko ibilbidea duten KSI sektoreko enpresei zuzenduta dago; izan ere, egungo krisiaren ondorioz, negozio-eredua birpentsatu behar duten, egungo finantzaketa kudeatzeko laguntza edo aholkularitza behar duten, edo beren produktu eta zerbitzuen edo prozesuen digitalizazioari ekin behar dioten enpresei zuzenduta dago.

Beraz, programa hau EZ dago bideratuta negozio edo bideragarritasun-plan bat garatzeko sortu berri diren enpresa berrientzako, ez du lagunduko finantzaketa-iturri alternatiboak aurkitzen edo laguntza ekonomikoak eskatzen, eta ez du balioko eremu digitalean edo online presentzia handiagoa lortzeko. Arazo horiek badituzte, toki eta eskualde mailan hainbat erakundek kudeatzen dituzten programa zehatzagoak. Nolanahi ere, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila saiatuko da behar duten erakundeei aholkua ematen, eta, horretarako, posta elektroniko bat bidali beharko da honako helbide honetara: ksi@euskadi.eus

EGOKITU 2020