Departamento de Cultura y Política Lingüística

XXIX Juegos deportivos escolares - Cross 2010

Presentación


XXIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI

Cross

21 de febrero
Barakaldo. Polideportivo Gorostiza

Dirección de Deportes
C/ Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tlf.: 945019503
Fax: 945019531
Correo-e:
kirolak@ej-gv.es