Hezkuntza Saila

EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko salbuespenezko prozesua (merezimendu-lehiaketa)


Bigarren Hezkuntza, H.E.O., Musika eta Arte Eszenikoak, Arte Plastiko eta Diseinu, Maisu-maistrak eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoak

 

Azken berrien argitalpen-data: 2024-02-28 / 2024-05-14

Atalak: Hautatuak / Merezimenduen baremazioa

Deialdia

 • Deialdia (leiho berri batean irekitzen da) (EHAA, 20222-09-30)
 • Epea eskabidea, tasa ordaintzeko eta merezimenduak aurkezteko: 2022ko urriaren 3tik 31ra arte, biak barne.
 • Pausuak:
  • 1. ESKABIDEA bete (kidegoan sartzeko parte hartu nahi duzun espezialitate bakoitzeko eskabide bana). Izena emateko tasa ordaindu beharko duzu epe berean.
  • 2. Aurkeztu online deialdiaren I. eranskinean aurreikusitako MEREZIMENDUAK egiaztagiriaren kopia (deialdiaren 3.3.1 oinarrian aurreikusitako kasuetan soilik).

   Oharra: merezimenduen egiaztagiriak eskabidea amaitu eta erregistratu ondoren soilik aurkeztu ahal izango dira.

 • Prozedura judizialetarako epatzeak (hezigunea (leiho berri batean irekitzen da))

  (Sartu Erabiltzailea eta pasahitza / Jarraitu hurrengo ibilbidea: Eremu pertsonala / Izapideak langileen sailarekin / Administrazio-izapideak / EPE 2022. Irakasleak. "Egonkortzeko salbuespenezko prozesua" / Berriak)

Onartzeko eskabidea

 • Eskabidea egiteko, tasa ordaintzeko eta merezimenduak aurkezteko epea: 2022ko urriaren 3tik 31ra arte, biak barne.
 • Gida (leiho berri batean irekitzen da)
 • Onartzeko eskabidea (leiho berri batean irekitzen da)

Merezimenduak aurkeztu

 • Epea eskabidea, tasa ordaintzeko eta merezimenduak aurkezteko: 2022ko urriaren 3tik 31ra arte, biak barne.
 • Gida (leiho berri batean irekitzen da)
 • Merezimenduak aurkeztu: hezigunea (leiho berri batean irekitzen da)

  (Sartu “Erabiltzailea” eta “Pasahitza” / Jarraitu hurrengo ibilbidea: Eremu pertsonala / Izapideak langileen sailarekin / Administrazio-izapideak / EPE 2022. Irakasleak. "Egonkortzeko salbuespenezko prozesua" / Merezimenduak entregatzea)

Merezimenduen baremazioa 

* Merituak Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzako unitateek barematuak (I. eranskineko I. eta II. atalak eta III.1 azpiatala)

 • Ebazpena behin-behinekoa (leiho berri batean irekitzen da) (2023-05-12)
  • Kontsulta esleitutako merituen puntuazioa duen zerrenda, hezigunea (leiho berri batean irekitzen da)
  • Kontsulta izangaiek merituen egiaztapen akastuekin, hezigunea (leiho berri batean irekitzen da)
  • Erreklamazio epea: 2023ko maiatzaren 15etik 26ra arte.
  • Oharra - Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunera arte burututako merezimenduak baloratu dira; hau da, 2022ko urriaren 31ra arte, barne.
 • Ebazpena behin betikoa (leiho berri batean irekitzen da) (2023-06-08)
  • Behin betilo zerrendaren kontsultahezigunea (leiho berri batean irekitzen da) («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartuz) - «Arlo pertsonala» – «Izapideak langileekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Salbuespenezko egonkortze-prozesua» – «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» – adierazi kidegoa eta espezialitatea – «Emaitzak» – «Lehiaketa aldia: partziala»
  • Erreklamazioei erantzunen eta ofizioz egindako zuzenketen kontsulta: hezigunea – Berriak (ekainaren 12, astelehena, erantzunak argitaratuko dira)  

* Puntuazio totalak

Zerrendaren kontsulta: hezigunea («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartuz) - «Arlo pertsonala» – «Izapideak langileekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Salbuespenezko egonkortze-prozesua» – «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» – adierazi kidegoa eta espezialitatea – «Emaitzak» – «Lehiaketa aldia: guztira».

 • Merezimenduen puntuazioen akatsak zuzentzea (2023-06-19)

Kontsultatu ebazpena hezigunea (leiho berri batean irekitzen da) (sartu «Erabiltzailea (NAN/AIZ )» - Albisteak

 * Merezimenduen puntuazioak aldatzea baietsitako errekurtsoak gauzatzean (argitaratze-data: 2024-05-14)

 • Kontsultatu ebazpena: hezigunea (leiho berri batean irekitzen da) («Erabiltzailea (NAN/AIZ)» eta «Pasahitza» sartuz) – Albisteak   

* III.2 azpiataleko merezimenduaren baremazioa (Etengabeko prestakuntza). Epaimahaiek baloratua (2022ko abendua)

Epaimahai batzuk hasi dira III.2 (Etengabeko prestakuntza) azpiataleko merezimenduaren behin-behineko baremoa argitaratzen, eta SMSak bidali dituzte argitalpen horren berri emateko. Deialdiaren 6.4.2 oinarrian aurreikusitakoaren arabera, honako hau jakinarazten da:

 • Behin-behineko zerrendak hemen argitaratzen dira:

hezigunea (leiho berri batean irekitzen da) («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartu behar dira) - Eremu pertsonala – Izapideak langileen Sailarekin – Administrazio-izapideak – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko salbuespenezko prozesua» – Hautaketa-prozesuaren jarraipena – Adierazi kidegoa eta espezialitatea – Epaimahaiak – Iragarki-taula

 • Erreklamaziorik aurkezten bada edo dokumenturen bat zuzendu behar bada, hemen egin behar da:

hezigunea (leiho berri batean irekitzen da) (sartu «Erabiltzailea» eta «Pasahitza») - Eremu pertsonala – Izapideak langileen Sailarekin – Administrazio-izapideak – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko salbuespenezko prozesua» – Hautaketa-prozesuaren jarraipena – Kidegoa eta espezialitatea adierazi – Epaimahaiak – Erreklamazioak.

Informazioa prozeduran zehar

Pasahitza ahaztu edo galdu bada, beste berri bat lortu ahal izango da,  hezigunea (abre en nueva ventana) helbidean, eta aukeratu “Pasahitza ahaztu duzu”

Onartutako eta baztertutakoen zerrenda

 • Behin-behineko ebazpena (leiho berri batean irekitzen da) (2022-11-10)
 • Epea: 2022ko azaroaren 11tik 24ra
  • Espezialitateen arteko lehentasun-hurrenkera zehazteko, Irakasle kidego bereko edo desberdineko espezialitateetan eskabide bat baino gehiago aurkeztu dutenentzat
  • Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendaren aurkako erreklamazioak aurkezteko
 • Sarbidea:

https://hezigunea.euskadi.eus (leiho berri batean irekitzen da) («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartuz) – «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko salbuespenezko prozesua»

Jarraian, egin beharreko kontsultaren edo izapidearen arabera, jarraibideak segi:

 • Zerrenden kontsulta: «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» (aukeratu kidegoa eta espezialitatea) eta «Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda».
 • Lehentasun hurrenkera ezartzeko: izangai bakoitzak «Norberari egokitutako kontsulta edo Kontsulta pertsonalizatuak» atalaren bidez lehentasunari dagokion zutabean lehentasun-hurrenkerari buruzko digitua adieraziko du, lehenetsitako irakasle-kidegoaren espezialitateari dagokion laukitxoan (lehentasunezko aukera) 1etik hasita eta horrela hurrenez hurren, eta, amaitutakoan, Gorde.
 • Erreklamazioak aurkezteko: aurreko atalen bidez, «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» (aukeratu kidegoa eta espezialitatea) eta «Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda», «Erreklamazioak» eta horiek aurkezteko jarraibideak bete

Sarbidea: https://hezigunea.euskadi.eus  («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartuz) – «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko salbuespenezko prozesua» – «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» (aukeratu kidegoa eta espezialitatea) eta «Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda», «Erreklamazioak» eta horiek aurkezteko jarraibideak bete

 • Epea gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko: 2022ko abenduaren 13tik 2023ko urtarrilaren 12ra

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako bideak erabil ditzakezu (erregistro elektronikoa, posta arrunta, …), Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzara zuzenduta (Donostia kalea 1, Lakua, Vitoria-Gasteiz; posta-kodea: 01010).

Epaimahaiak eta hautaketa-batzordeak

Hautatuak

Karrerako funtzionarioak izendatzea eta lanpostuaz jabetzea

Behin-behineko Ebazpena (Hautatuak)

* Hautatutako pertsonak zehazteko, honako hauek hartu dira kontuan:

- merezimenduengatik lortutako puntuazioa

- alegatutako hizkuntza-eskakizuna

- hainbat espezialitateren artean adierazitako lehentasun-ordena (espezialitate batera baino gehiagora aurkeztu badira eta bat baino gehiagorako aukera izan badezakete)

- merezimenduengatik puntuaziorik handiena lortu duen espezialitatea (lehentasun-hurrenkera adierazi ezean eta espezialitate batera baino gehiagotara aurkeztu bada)

- berdinketa hausteko irizpideak, hautagai batek baino gehiagok puntuazio bera badute (deialdiaren 7.1.2 oinarria)

Behin betiko Agindua (Hautatuak)

EHAAn edo https://hezigunea.euskadi.eus/  («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartuz) - «Arlo pertsonala» – «Izapideak langileekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko salbuespenezko prozesua» - «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» – «Hautespena». Hautatutako behin betiko izangaiek “Adjudikazio” zutabean (eskuman) “2HE/PL2” edo “1HE/PL1”, kasuaren arabera, dutenak dira

Egonkortze-prozesuari uko egiteak aurkeztu ahal izango dira hemendik: https://hezigunea.euskadi.eus/  («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartuz) - «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «Tramitagune – Administrazio-espedienteak: eskaerak, erreklamazio formalak, errekurtsoak» (oroigarria da SOILIK GAURTIK AURRERA, ekainaren 30etik aurrera aurkezten diren uko berrietarako; aurrekoak jasota daude).

Oharrean aipatzen diren eranskinak hemen kontsultatu beharko dira: https://hezigunea.euskadi.eus/ («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartu beharko dira) - «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak». Salbuespenezko egonkortze-prozesua» - “Berriak”

Azterketa medikoa

* Azterketa medikorako zitazioa. OHAR GARRANTZITSUA (leiho berri batean irekitzen da) (2023-07-06)

Ohar-informatiboan aipatutako “NANaren arabera esleitutako hitzorduen zerrenda” kontsultatu beharko dira: https://hezigunea.euskadi.eus/  («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartu beharko dira) - «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Salbuespenezko egonkortze-prozesua» - “Berriak”

Hautatutako pertsonen zerrenda osagarria, uko egiteak eta baldintzak ez betetzeagatik karrerako funtzionario izendatzeko eskubideak galtzen dituzten pertsonak

Deialdia argitaratu aurretiko informazioa