Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren 

Familia eta Haurren Arloa ezagutu

Familia eta Haurren Zuzendaritzaren zeregina Familiaren, Haurren eta Nerabeen alorreko politika publikoen zeharkako ikuspegia sustatzea da; horretarako, azterketak eta ikerketak egingo ditu lege- eta arau-arloko eginkizuna gauzatzeko, baita esku hartzen duten gainerako agenteekiko plangintza eta koordinazioa gauzatzeko eta haien eskumenekoak diren jardunak kudeatzeko ere. Era berean, Zuzendaritza honek bideratzen ditu kontziliaziorako politikak eta dirulaguntzak

Diru-laguntzak eta tramiteak

Erlazionatutako webguneak