Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Loturak-Etxebizitza

 

  • VISESA: Eusko Jaurlaritzaren sustapen publikorako sozietatea da. Babes ofizialeko etxebizitza berriak, alokairukoak eta tasatuak sustatzeaz gain.

  • ALOKABIDE: VISESA eta Eusko Jaurlaritzaren alokairurako sozietate operadorea da, alokairu babestutako etxebizitzak kudeatzen dituena, bai bereak diren sustapenetan, bai eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak egindakoak eta hirugarrenen sustapenetan ere.

  • BIZIGUNE: Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailaren mendeko enpresa da, eta hutsik dauden etxebizitzak alokairu sozialerako mobilizatzeko programa (Bizigune) kudeatzen du eta, bestalde, BOEen salerosketa kontrolatzen du bigarren eskualdaketen eta hurrengoen kasuan.