Hezkuntza Saila

Segurtasuna. Larrialdiak


Ikastetxeetan urtero ikasturte hasieran posiblea den larrialdiari nola erantzungo zaion aurreikusten dute egokia den edo ez ebaluatuz.