Hezkuntza Saila

Legeria

LAPen esparruko legezko araudia


  Ezinbestez bete behar dena

1. Estatuaren araudia, Europatik datorrena, eguneratutako bilduma LSHINn aurki daiteke

2. Araudi autonomikoa OSALANek bildutakoa

Araudi teknikoa (nazioarteko ISO arauak, Europako EN arauak, Espainiako UNE arauak, etab.)


  Araudi teknikoa ez da ezinbestez bete behar (lege-arau batek ezartzen duenean izan ezik)