Hezkuntza Saila

Legeria

299/2003 Dekretua, abenduaren 9koa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailean laneko arriskuak prebenitzeko berezko zerbitzuaren sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoa (EHAA, 2004-01-20)

LAPen esparruko legezko araudia


  Ezinbestez bete behar dena

1. Estatuaren araudia, Europatik datorrena, eguneratutako bilduma LSHINn (leiho berri batean irekitzen da) aurki daiteke

2. Araudi autonomikoa OSALANek (leiho berri batean irekitzen da) bildutakoa

Araudi teknikoa (nazioarteko ISO arauak, Europako EN arauak, Espainiako UNE arauak, etab.)


  Araudi teknikoa ez da ezinbestez bete behar (lege-arau batek ezartzen duenean izan ezik)