Hezkuntza Saila

Lanaren eremuko bide-segurtasuna


Definizioa Babesteko beharrak Prestakuntza Nola prebenitu

Definizioa

 • Trafiko-istripuak: Espazio publikoetakoak, eta ibilgailuak, gidariak, bidaiariak edota oinezkoak partaide dituztenak
 • Lanaren eremuko bide-segurtasuna: Lan-jardueraren ondorioz errepidean ibilgailuak erabili behar direnean segurtasuna aztertzera, sustatzera eta kudeatzera bideratutako jarduerak.

  Definizio honen barnean honako trafiko-istripuak ditugu:

  1. "IN ITINERE": Langileak lanera joaten direnean edo etxera itzultzen direnean gertatzen direnak
  2. MISIOKOAK: langilearen funtzioen ondorioz egin beharreko joan-etorrietan gertatzen direnak

    Kolektiboen arabera Joan-etorriak egiteko arrazoi anitz biltzen dira hona hemen zenbait adibide

  Adibideen taula

Hezkuntza Sailaren babesteko beharrak

Langilearen joan-etorrietan babesteko eginbeharra langileak egiten dituen beste jarduera batzuetan dagoenaren antzekoa da (Lan Arriskuetatik Babesteko 31/1995 legearen 14.2., 15-16. eta 18.19. artikuluak) eta, horregatik,

Hezkuntza Lan Arriskuen Prebentzio Zerbitzuaren bidez, eta Segurtasun Sailak, Trafiko Zuzendaritzaren bidez, ondoko prestakuntza eta informazio jarduerak eskeintzen dizkiete Saileko langile guztiei bi ondorio hauek lortzeko asmoz:

 1. "In itinere" eta misioko lan-istripuak zuzenean gutxitzea
 2. Hezkuntza-erkidego guztia eta, bereziki, irakasleak sentsibilizatzea, zalantzarik gabe ikasleen segurtasunaren onerako izango dena

Laneko bide-segurtasunari buruzko prestakuntza

Lanaren eremuko bide segurtasunari buruzko on-line ikastaroak

 

 2019-2020 ikasturtea

Info gehiago

 

 

2018-2019 ikasturtea

Info gehiago

 

 

2017-2018 ikasturtea

Info gehiago2016-2017 ikasturtea

Info gehiago 

 

2015-2016 ikasturtea

 Info gehiago

 

 

 

 

2014-2015 ikasturtea

 Info gehiago

 

2013-2014 ikasturtea

 Info gehiago

Irudia jaitsi

 

 

Nola prebenitu?