Osasun Saila

Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa

comité ético de investigación clínica de Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa, urtarrilaren 11ko 3/2005 Dekretuaren bidez izendatu zen lehen aldiz, eta duela gutxi araututa izan da 244/2021 DEKRETUAk, abenduaren 14koa, Euskadiko Medikamentuen Gaineko Ikerkuntza Batzorde Etikoa sortzeko eta haren funtzionamendua arautzekoa. Dekretu horretan ezartzen da Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzara atxikita dagoela, eta 2015eko abenduaren 4ko Errege Dekretua ere ematen zaio, Etika Batzordeari dagokiona.

Osasun-zentro interesdunek hala eskatuta Ikerketa Klinikorako Batzorde Etikoak izendatuta dauden arren, beharrezkoa ikusi zen Euskal Autonomia Erkidegoko mailan sortzea Ikerketa Klinikorako Batzorde Etiko bat, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari atxikitakoa.

2011n, osasun zentroetako Ikerketa Klinikorako Batzorde Etikoak izendatu ziren zentro bakarrean egingo diren ikerketak ebaluatzeko, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Batzorde Etikoak izendatu ziren zentro ugaritan egingo diren ikerketak ebaluatzeko.

Osasun Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazioko zuzendariaren 2016ko ekainaren 7ko Ebazpenaren bidez, Euskadiko Medikamentuen gaineko Ikerkuntzako Batzorde Etikoa (E-mIBE) akreditazioa berritu zen, dekretu hau betez: 1090/2015 Errege Dekretua, abenduaren 4koa, sendagaiekin egiten diren entsegu klinikoak, sendagaiekin ikertzen duten Ikerketa Batzorde Etikoak eta Ikerketa Klinikoen Espainiako Erregistroa arautzen dituena.

Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziak (AEMPS) eta sendagaiekin Ikertzeko Batzorde Etikoek sinatutako lankidetza- eta trukatze-memorandumari atxikita dago Euskadiko mIBE. AEMPSen web-orrialdean argitaratu zen memorandum hori, 2016ko uztailaren 5ean, sendagaiekin egiten diren ikerketak ebaluatzeko.

Ikerketa Biomedikoari buruzko 14/2007 Legearen arabera, gizakien edo horien material biologikoaren gainean egingo den edozein ikerketa-proiektu baimentzeko eta garatzeko, Ikerketarako Batzorde Etikoaren aldeko txostena jaso beharko da aurretik, nahitaez.

Era berean, segurtasunari eta gainbegiraketari buruzko IV. kapituluan baieztatzen denez, Ikerketarako Batzorde Etikoak hartuko ditu behar diren neurriak, proiektuak aurrera egitea merezi duela egiaztatze aldera, proiektua egin bitartean lortzen diren ezagutza berriei erreparatuta. Eskakizun horretan oinarrituta, Euskadiko mIBE-ak informazioa jaso beharko du Euskadin egiten diren ikerketei buruz.

CEIm-Eren jarduera-eremua

Ebaluazioa (hasierakoa, azalpenen erantzunena eta geroko aldaketena) eta hauen segimendua:

  • Saiakuntza klinikoak sendagaiekin
  • Osasun-produktuekin ikertzea
  • Sendagaiekin egindako behaketa-azterlanak
  • Euskal Autonomia Erkidegoko biobankuen kanpo-batzorde gisa jardutea
  • Ikerketa biomedikoko zentro anitzeko proiektuak

Jarduera-eremua - erabakien zuhaitza (zentro bakarrean-zentro ugaritan)

EAEko IBE lokalen tutoretza

Ohiko galderak

Azken aldaketako data: