Osasun Saila

Interes Sanitarioaren Onarpena

Interes sanitarioa

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak interes sanitario-zientifikoa aitortzen die entitate publikoek zein pribatuek antolaturik, Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatzen diren ekitaldi guztiei, baldin helburutzat osasunarekin erlazionaturiko zientziaren eta tekniken sustapena, aplikazioa eta hedapena badaukate.

Jarraian eskaintzen dira Osasun Sailaren onarpena lortzeko bete behar diren araudia eta eskabideak jasotzen dituzten dokumentuak.

AGINDUA, 2020ko urriaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren ekitaldi zientifikoen interes sanitarioa aitortzeko prozedura.

TRAMITAZIO ELEKTRONIKOA

Eskabide-orria

MEMORIAK

Azken aldaketako data: